อ.สมิต

ผู้เขียน : อ.สมิต

อัพเดท: 07 ก.พ. 2007 09.38 น. บทความนี้มีผู้ชม: 160915 ครั้ง

ต้องมีอะไรบ้าง


เทคนิคการคัดเลือกบุคลากร ตอนที่ 2

การพิจารณาข้อมูลจากใบสมัครขั้นต้น

 

1.      การตรวจสอบความถูกต้อง

 ใบสมัครที่สามารถนำมาใช้พิจารณาข้อมูลว่า ผู้สมัครเข้าข่ายที่จะได้รับโอกาสผ่านเข้าไปรับการคัดเลือกในขั้นต่อๆไปหรือไม่  เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน มิฉะนั้นจะเป็นการเสียเวลาของกรรมการผู้พิจารณาซึ่งมีตำแหน่งสูงและมีเวลาจำกัด จึงต้องกำหนดให้มีการคัดกรองจากใบสมัครไว้ชั้นหนึ่งก่อน แต่ต้องระมัดระวังว่าถ้าตัดคนมีความสามารถออกไปไม่เพียงแต่จะเสียโอกาสได้คนที่จะเป็นประโยชน์แต่จะเสียชื่อเสียงด้วย

               

 

 

2.  การพิจารณาคุณสมบัติ  

                        เป็นการพิจารณาคุณสมบัติที่เจ้าของงาน หรือผู้ขอว่าจ้างกำหนด

                เป็นพื้นฐาน ได้แก่ เพศ วัย การศึกษา ประสบการณ์    และความสามารถ

                พิเศษที่จะนำมาใช้ปฎิบัติงานตามตำแหน่ง หน้าที่        ซึ่งจะช่วยให้มีการ

                คัดกรองได้ในเบื้องต้น ส่วนคุณสมบัติ อันหมายถึง     ลักษณะประจำตัว

ของบุคคลที่จะให้ได้มาซึ่งสิทธิและการดำรงตำแหน่ง เจ้าของงานจะเป็นผู้พิจารณา เพราะจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการคัดเลือกขั้นสุดท้าย

 

            3.   การประเมิน

            ผู้รับผิดชอบในกระบวนการการจ้างงานต้องระมัดระวังในการประเมินข้อมูลที่ได้รับ จากใบสมัครไม่ตั้งสมมุติฐานหรือเพิ่มข้อมูลเอาเองตามความคิดเห็นส่วนตัว หรือพิจารณาจากลายมือที่เขียนใบสมัคร ควรพิจารณาในด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง ส่วนจะพิจารณาว่าจ้างหรือไม่จ้าง เป็นสิทธิของเจ้าของงาน

 

เทคนิคการสัมภาษณ์

 

1.     กระบวนการและขั้นตอนการสัมภาษณ์

ประกอบด้วย ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้

1.      การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น

2.      การกำหนดจุดมุ่งหมาย

3.      การออกแบบคำถาม

4.      การพบผู้รับการสัมภาษณ์

5.      การถาม

6.      การตีความ

7.      การประเมินผล

 

 

 

2.   โครงสร้างของการสัมภาษณ์

  การสัมภาษณ์มีโครงสร้างประกอบด้วย สิ่งต่อไปนี้

1.      ผู้สัมภาษณ์

2.      ผู้รับการสัมภาษณ์

3.      จุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์

4.      วิธีการสัมภาษณ์

 

3.  การเตรียมตัวเป็นผู้สัมภาษณ์ที่ดี

                ผู้สัมภาษณ์ที่ดีควรเสริมสร้างคุณสมบัติดังนี้

1.      มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือไว้วางใจ

2.      เป็นนักฟังที่ดี

3.      สติปัญญาดี  ทัดเทียมกับผู้รับการสัมภาษณ์

4.      กิริยามารยาทสุภาพ

5.      เตรียมคำถามในการสัมภาษณ์ไว้พร้อม

6.      มีความสามารถสร้างบรรยากาศมิตรไมตรี

7.      มีวิจารณญาณเที่ยงตรง

 พบกันใหม่ตอนหน้าครับ


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที