อ.สมิต

ผู้เขียน : อ.สมิต

อัพเดท: 20 ธ.ค. 2006 08.00 น. บทความนี้มีผู้ชม: 12770 ครั้ง

อาจารย์สมิตช่วยไขข้อข้องใจ เกี่ยวกับแนวความคิดของการบริหารทรัพยากรบุคคลว่ามีความเป็นมาอย่างไรให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ


ความเป็นมา

การที่บุคคลลดความเป็นอิสระเสรีของตนเองมาสังกัดอยู่ในองค์การ ยอมรับปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน แนวทางประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนปรับตนให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์การ เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจธรรมชาติและความรู้สึกนึกคิดของคนว่า คนแต่ละคนต้องการสิ่งทดแทนอย่างไร ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลและแรงจูงใจอย่างเดียวกัน  แม้จะอยู่บนพื้นฐานเพื่อสนองความต้องการของตนเองเหมือนกัน

          การบริหารทรัพยากรบุคคลมีข้อควรคำนึงในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคล และบุคคลต่อองค์การ เพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ทั้งยังจะต้องทำให้บรรลุเป้าหมายในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งด้านการผลิต การตลาด การเงิน และการบริหารทั่วไป

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล อาจพิจารณาแบ่งเป็น 3 ยุค ได้แก่
ยุคคลาสสิค (Classic Theory) วัตถุประสงค์ขององค์การเน้นประสิทธิภาพ และประหยัด
ยุคนิโอคลาสสิค (Neo Classic Theory) วัตถุประสงค์ขององค์การเน้นพฤติกรรมของมนุษย์เป็นสำคัญ
ยุคสมัยใหม่ ( Modem Theory) วัตถุประสงค์ขององค์การเน้นความต้องการกว้างขวางหลายด้านดังนี้
     การปรับตัวและการอยู่รอด
     การพัฒนาศักยภาพของบุคคล
     การประเมินผลการปฏิบัติงาน
     การวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
     การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์

          เมื่อองค์การเน้นความต้องการหลายด้านดังกล่าวข้างต้น   การบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันจึงต้องคำนึงถึงเป้าหมายขององค์การควบคู่เป้าหมายของบุคคล โดยพิจารณาถึงค่านิยม ความคาดหวัง ความต้องการของบุคคล และจัดการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านคนและเทคโนโลยี
       
           ในยุคที่การบริหารงานทุกด้านต้องเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนเป็นความจำเป็นที่วชาชีพ HR  ต้องเพิ่มคุณค่าในงานของตน มีความจำเป็นต้องรื้อปรับระบบ เช่น เดียวกับการบริหารจัดการทั่วไปให้มากเท่าที่จะมากได้ เทคโนโลยีช่วยให้เราก้าวออกมาจากระบบประเพณีปฏิบัติ (Tradition) ในฐานะ “ผู้สนับสนุน” มาเป็นบทบาทเชิงรุกมากขึ้นในฐานะผู้วางแผนรวม (Corporate plowmen)  และนักกลยุทธ์ ( Strategist)คัดลอกเนื้อหาจาก :: กระดานถามตอบเรื่อง HR โดยอ.สมิต สัชฌุกร ยังมีอีกมาก คลิ๊กที่นี่ครับ

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที