khwanjai

ผู้เขียน : khwanjai

อัพเดท: 10 ม.ค. 2017 22.34 น. บทความนี้มีผู้ชม: 94719 ครั้ง

ในบรรดาหนังสือประเภท How to ที่ฉันได้อ่านมา ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคุณค่าที่ได้รับจากอ่านหนังสือ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เลย ที่ผ่านมาฉันอยู่ในภาวะใกล้เกลือกินด่าง ไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมี จนกระทั่งวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยได้สูญเสีย กษัตริย์ผู้ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยทั้งประเทศ
การเริ่มต้นศึกษาถึงเรื่องราว ชีวประวัติ และคำสั่งสอนของพระองค์ท่านอย่างจริงจัง ทำให้ฉันค้นพบว่า เราไม่จำเป็นต้องหา How to ที่ไหนเลย เพราะ How to ที่แท้จริงอยู่ในจิตใจของคนไทยทั้งประเทศอยู่แล้ว พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้กับคนไทยทุกด้านทั้งการ คิด พูด ทำ ....แต่ทำไมตัวฉันถึงไม่ทำ
คนโง่ คือ คนที่ไม่รู้ว่าตัวเองบกพร่องตรงไหน เพราะถ้าไม่รู้ว่าเราบกพร่องตรงไหน เราก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
คนฉลาด คือ คนที่รู้ว่าตัวเองบกพร่องตรงไหน และพยายามแก้ไขข้อบกพร่องหรือพัฒนาปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้น
คนทุกคนเคยผ่านความโง่มาก่อนที่จะเป็นคนฉลาด ที่ผ่านมาฉันเคยโง่มาก่อน ไม่รู้ว่าคุณค่าที่แท้จริงที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงให้กับประชาชนมีคุณค่ามหาศาลมากมายขนาดไหน ศาสนาพุทธสอนไว้ว่า “ธรรมใดก็ไร้ค่า ถ้าไม่ลงมือทำ”
การเริ่มต้นเดินทางของฉันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ใคร่ขออุทิศตนในการศึกษาเรื่องราว วิธีคิด การดำเนินชีวิตของพระองค์ท่าน ผ่านการจัดทำหนังสือส่วนตัวภายใต้ชื่อ “เรียงร้อยพันเรื่องราวรอยพระบาท” โดยมีเป้าหมายทำ ‘10 เล่ม เล่มละ 100 เรื่องราวรอยพระบาทที่พระองค์ทรงทำ’ โดยใช้ความเพียรที่พระองค์ท่านสอน และเป็นแบบอย่างให้ดูตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา อาจจะไม่รู้จุดจบที่แน่นอน แต่มีจุดเริ่มต้นที่ชัดเจน และทำทุกวันเพื่อถวายแด่องค์ราชันย์มหาราชของคนไทยทุกคน

Website เจ้าของผลงาน www.2b2train.com
Facebook: https://www.facebook.com/ebook4ookbee/
Storylog: https://storylog.co/khwanjai/book/581a5bfd9d526ab1781f27ba

ท่านใดต้องการติดต่อให้เป็นนักเขียนประจำคอลัมภ์ หรือลงวารสาร
ติดต่อได้ที่ email: linpootsm3@gmail.com หรือ Tel 0897333790 (หลิน)


หญ้าแฝก พลิกชีวิตคนไทย

        ผืนแผ่นดินที่เคยแห้งแล้งแตกระแหงในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทยในอดีต ทำให้คนไทยต้องประสบกับสภาวะความแห้งแล้งของพื้นที่ทำกิน ที่เกาะกินจิตใจที่เหือดแห้งมายาวนาน กลับมาพลิกฟื้นขึ้นอีกครั้งด้วยน้พระทัยของพ่อหลวงที่ใส่ใจในความทุกข์ยากของประชาชน ครั้งหนึ่งในหลวงเคยมีพระราชดำรัสว่า

 

“...ความทุกข์ของประชาชน เป็นสิ่งที่รอไม่ได้..”

 

“....ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้นะ นอกจากความสุขที่ได้รับจากการทำงานให้กับประชาชน….”

 

“.....ความสุขของฉัน คือความสุขที่อยู่ท่ามกลางประชาชน”


        ปฏิบัติการคลายทุกข์ เติมความสุขให้คนไทยที่จิตใจเริ่มเหือดแห้ง แตกระแหง เหมือนพื้นดินที่แห้งแล้ง เริ่มมีความชุ่มชื้น และอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ด้วยน้ำพระทัยจากในหลวงที่คอยรดน้ำพรวนดินให้อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา

           โครงการหญ้าแฝก ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2534 ซึ่งด้วยความวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการศึกษา ค้นคว้า และทดลอง การป้องกันการพังทลายของของดิน ในพื้นที่ศูนย์การศึกษาห้วยทราย ศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อน และพื้นที่อื่นๆอีกหลายพื้นที่ ซึ่งผ่านการลองผิดลองถูกมาไม่ต่ำกว่า 30 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมาก พระองค์ท่านมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องความเพียร ไว้ว่า

 

“...การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลา ต้องใช้ ความเพียร ต้องใช้ความอดทน เสียสละ แต่สำคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้นทำมันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง คือ ดูมันครึทำดีนี่ แต่ขอรับรองว่าการทำให้ดีไม่ครึต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเอง ”

 

       ในที่สุดผืนแผ่นดินไทยก็กลับมาพลิกฟื้นขึ้นอีกครั้ง ด้วยหญ้าแฝกที่พระองค์ท่านทรงคิดค้นขึ้น และต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกอีกมากมาย อาทิเช่น แผ่นวัสดุหญ้าแฝกซีเมนต์และองค์ประกอบ การใช้เถ้าหญ้าแฝกทดแทนซีเมนต์ กรรมวิธีการผลิตเถ้าหญ้าแฝก ยุ้งฉางทำจากหญ้าแฝกและดินเหนียว เครื่องผลิตเส้นวัสดุหญ้าแฝก ภาชนะบรรจุทำจากหญ้าแฝก กรรมวิธีการผลิตหญ้าแฝกเพื่อเป็นวัตถุดิบในการ อุตสาหกรรม องค์ประกอบวัสดุอัดขึ้นรูปที่มีหญ้าแฝกเป็นส่วน ผสม และเส้นวัสดุหญ้าแฝก

        ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรโครงการพระราชดำริสวนหาดทรายใหญ่ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมี พระราชกระแสว่า


“...ขอให้ปลูกหญ้าแฝกไว้ด้วย เพราะหญ้าแฝกมีประโยชน์มากในการช่วยยึดดินไม่ให้พังทลายช่วยรักษาหน้าดิน โดยเฉพาะที่โครงการฯ นี้มีที่ลาดชันหลายแห่ง นอกจากนี้หญ้าแฝกยังช่วยกักเก็บอินทรียวัตถุไว้ในดิน ใบอ่อนของหญ้าแฝกยังเป็นอาหารสัตว์ได้อีกด้วย...”

 
        ด้วยพระปรีชาของพระองค์ท่าน ที่ทรงเป็นแบบอย่างให้คนไทยได้มีพลังในการทำงาน ทำความดี และทำสิ่งต่างให้กับชาติบ้านเมืองที่ไม่มีวันหยุดจนถึงลมหายใจสุดท้าย
         ดังนั้นพวกเราคนไทยควรเดินตามรอยพระยุคลบาทเพื่อนำชาติให้เจริญพัฒนาขึ้น ด้วยความอดทน และมีความเพียรในการทำดีต่อไป ถึงแม้ว่าบางครั้งการทำดีจะไม่มีใครเห็น เหมือนกับการปิดทองหลังพระ ก็ตาม

"การปิดทองหลังพระนั้น....
เมื่อถึงคราวจำเป็น...ก็ต้องปิด...
ว่าอันที่จริงแล้วคนโดนมาก
ไม่ค่อยชอบการปิดทองหลังพระกันนัก
เพราะว่าไม่ใครเห็น.....
แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า...
ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย...
พระจะเป็นพระที่บริบูรณ์ไม่ได้"

-พระราชดำรัชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช-


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที