GIT Information Center

ผู้เขียน : GIT Information Center

อัพเดท: 12 พ.ย. 2015 03.44 น. บทความนี้มีผู้ชม: 3007 ครั้ง

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับขอนำเสนอบทความเรื่อง ช่องทางการค้าเครื่องประดับในเวียดนามสนใจบทความอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมที่ http://www.git.or.th/Gem สอบถาม พูดคุย หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่ https://www.facebook.com/GITInfoCenter


ช่องทางการค้าเครื่องประดับในเวียดนาม

ช่องทางการค้าเครื่องประดับที่สำคัญในเวียดนามส่วนมากกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ทางตอนใต้คือ นครโฮจิมินห์ และทางตอนเหนือคือกรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศซึ่งเศรษฐกิจกำลังเติบโตสดใส ทั้งนี้ ช่องทางการค้ามีทั้งตลาดท้องถิ่นที่จำหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้าที่นำเสนอสินค้าสู่ลูกค้าฐานะดีรายได้สูง และศูนย์การค้าอัญมณีและเครื่องประดับเฉพาะที่รวมหลายแบรนด์หลากชนิดสินค้ามาอยู่ในอาคารเดียวกัน ทำให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายและสะดวก โดยแหล่งการค้าเครื่องประดับแยกตามเมืองสำคัญดังนี้

นครโฮจิมินห์

นครโฮจิมินห์อดีตเมืองหลวงเก่าของเวียดนามที่ยังคงเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจของประเทศตราบจนถึงปัจจุบัน รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติแวะเวียนไปเสมอ ในนครแห่งนี้มีแหล่งค้าเครื่องประดับที่สำคัญ ดังนี้

 Ben Thanh Market ภาพประกอบจาก http://www.allvietnam.com

 

1) ตลาด Ben Thanh ตลาดท้องถิ่นดั้งเดิมตั้งอยู่บนถนน Le Loi เป็นลักษณะตลาดในร่ม จำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิดทั้งของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง อัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งเครื่องประดับที่ขายในตลาดแห่งนี้เป็นของร้านค้าปลีกท้องถิ่นขนาดเล็ก วางจำหน่ายในเคาน์เตอร์เรียงตัวต่อกันกว่า 10 ร้าน แต่ละร้านจำหน่ายสินค้าที่เป็นชิ้นงานเรียบง่ายและไม่แตกต่างกัน เน้นจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยเครื่องประดับที่วางจำหน่ายในตลาดแห่งนี้เป็นเครื่องประดับทอง เครื่องประดับเงิน และสร้อยไข่มุก ที่สำคัญมีการวางขายพลอยแท้และพลอยสังเคราะห์ปะปนกัน ผู้ซื้อจึงต้องมีความรู้ในการเลือกซื้อพอสมควรจึงจะได้ของแท้มาครอบครอง

นอกจากนี้ บริเวณถนนรอบตลาด Ben Than มีร้านค้าเครื่องประดับประเภทร้านค้าเดี่ยวอีกจำนวนมาก ส่วนใหญ่จำหน่ายเครื่องประดับทองขาวตกแต่งเพชร เครื่องประดับทองคำ รูปแบบและดีไซน์ของสินค้าทันสมัยตามแบบสากลและแตกต่างจากสินค้าในตลาด Ben Than อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีศูนย์รวมจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ Ben Than Gold Market ที่ส่วนใหญ่จำหน่ายเครื่องประดับทองคำ พร้อมป้ายดิจิตอลแสดงราคาซื้อขายทองคำประจำวัน รวมถึงมีการจำหน่ายเครื่องประดับเพชร เครื่องประดับทองขาว กำไลหยก และพลอยร่วง

2) ห้างสรรพสินค้า เป็นช่องทางจำหน่ายที่สำคัญมากในเมืองใหญ่อย่างโฮจิมินห์ เนื่องจากการขยายตัวของความเป็นสังคมเมืองที่เพิ่มสูงขึ้น พร้อมกับกำลังซื้อที่มากขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้จ่ายซื้อสินค้าของเวียดนามเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่เคยซื้อสินค้าตามตลาดดั้งเดิมมาเป็นการเลือกซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าแทน โดยเฉพาะผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูงนิยมหาซื้อสินค้าแบรนด์เนมตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ โดยห้างสรรพสินค้าชื่อดังที่มีการจำหน่ายเครื่องประดับได้แก่ Parkson Plaza, Vincom Center, Diamond Plaza และ Union Square สินค้าที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าเหล่านี้มีทั้งเครื่องประดับของแบรนด์ท้องถิ่นอย่าง SJC, PNJ และ Doji เป็นต้น และแบรนด์ต่างชาติ อาทิ Primal Gold (ไทย), As-Me Estelle (ญี่ปุ่น) และ Dione (เกาหลีใต้) เป็นต้น

กรุงฮานอย

กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแหล่งลงทุนของบริษัทต่างชาติรายใหญ่จึงทำให้เศรษฐกิจของเมืองนี้ขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชากรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับมากขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง โดยย่านการค้าที่จำหน่ายเครื่องประดับที่สำคัญของ
กรุงฮานอย ได้แก่

บรรยากาศย่าน Old Quarter

 1) ตลาดย่าน Old Quarter เป็นตลาดท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในฮานอย โดยร้านจำหน่ายเครื่องประดับตั้งอยู่บนถนน Hang Bac เป็นลักษณะร้านค้าปลีกขนาดเล็กในอาคารพาณิชย์ที่เรียงติดกันตลอดสองฟากของถนน โดยส่วนใหญ่ขายสินค้าเครื่องประดับเงิน เครื่องประดับเงินตกแต่งอัญมณีสังเคราะห์ หากต้องการซื้อเครื่องประดับทองก็มีร้านค้าปลีกเครื่องประดับทองตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงใหญ่ตั้งอยู่หลายจุดในย่านการค้าแห่งนี้ โดยแต่ละร้านมีป้ายแสดงราคาซื้อขายทองคำประจำติดอยู่หน้าร้านเพื่อให้ลูกค้าเปรียบเทียบราคาก่อนการตัดสินใจซื้ออีกด้วย

2) Ruby Plaza เป็นศูนย์การค้าอัญมณีและเครื่องประดับตั้งอยู่บนถนน Le Ngoc Han บริหารงานโดยบริษัทท้องถิ่นรายใหญ่ Doji Group ส่วนใหญ่ขายสินค้าของบริษัท Doji และมีบริษัทอื่นอีกราว 10 ราย อาคารสูง 6 ชั้น (คล้ายกับจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ของไทย) โดยชั้นที่ 1 จำหน่ายเครื่องประดับทองขาว เครื่องประดับทองล้วนจาก SJC ชั้นที่ 2 จำหน่ายเครื่องประดับเงิน เครื่องประดับทองขาวตกแต่งด้วยพลอยหลากสี ชั้นที่ 3 จำหน่ายเพชร และเครื่องประดับสำหรับคู่แต่งงาน ชั้นที่ 4 จำหน่ายเครื่องประดับตกแต่งอัญมณีหลากชนิด และพลอยร่วงทั้งพลอยเนื้ออ่อนและพลอยเนื้อแข็ง อีกทั้งยังมีห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี Doji Lab ด้วย สำหรับชั้นที่ 5-6 เป็นพิพิธภัณฑ์อัญมณี และจำหน่ายสินค้าที่ระลึกเป็นเครื่องประดับเงินและทองขาวตกแต่งพลอยสีโดยเฉพาะทับทิม และแซปไฟร์

 Vincom Mega Mall

3) Vincom Mega Mall - Royal City เป็นเมกะมอลล์แห่งแรกในเวียดนามซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 230,000 ตารางเมตรในแหล่งที่เรียกว่ามีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นที่สุดของกรุงฮานอย มีทั้งหมด 4 ชั้น โดยสองชั้นอยู่ใต้ดิน และอีกสองชั้นอยู่บนดิน ภายในอาคารจำหน่ายสินค้าทั้งแบรนด์ท้องถิ่นและแบรนด์ดังจากต่างประเทศ นอกจากจะเป็นห้างสรรพสินค้าแล้วรายรอบห้างนั้นประกอบด้วยคอนโดมิเนียมหรูจำนวน 6 อาคาร ซึ่งแต่ละอาคารล้วนเชื่อมต่อกับตัวห้างสรรพสินค้า ทั้งนี้ คอนโดมิเนียมหรูนี้มีเป้าหมายเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเวียดนาม และคนเวียดนามที่มีฐานะดี นอกจากนี้ ภายในโครงการยังประกอบด้วยโรงเรียนนานาชาติตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาด้วย ที่แห่งนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นเมืองขนาดย่อมซึ่งเป็นศูนย์รวมของเหล่าผู้มีรายได้สูงในกรุงฮานอย

สำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับมีวางจำหน่ายอยู่บริเวณโซนเคาน์เตอร์แบรนด์ชั้น B1 ของห้าง ซึ่งโซนนี้จำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับรวมกับนาฬิกา แบรนด์เครื่องประดับที่จำหน่ายในห้างแห่งนี้ ได้แก่ PNJ (เวียดนาม) Charm’s (เวียดนาม) London Diamond Gallery (ญี่ปุ่น) As-Me Estelle (ญี่ปุ่น) Diamond Fire (เยอรมนี) และ Prima Gold (ไทย)


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที