เลอพงศ์

ผู้เขียน : เลอพงศ์

อัพเดท: 21 มิ.ย. 2015 18.38 น. บทความนี้มีผู้ชม: 6522 ครั้ง

ผู้ทำการศึกษาได้สังเกต ข้อผิดพลาด สำคัญที่ทำให้ ธุรกิจเครือข่าย ในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันไม่ประสบความสำเร็จ ถึงแม้ปัจจุบันบริษัทธุรกิจเครือข่ายบางแห่ง ได้อนุโลมให้ นักธุรกิจเครือข่าย สามารถนำระบบ ออนไลน์ มาช่วยในการทำธุรกิจได้ แต่ นักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ จำนวนมากก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจาก นักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ ส่วนใหญ่ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการทำ การตลาดออนไลน์ และ การทำธุรกิจ และถ่ายทอดความรู้ บอกต่อกันมาแบบผิดๆ ส่วนใหญ่จะมุ่งแต่หา Downline แต่เพียงอย่างเดียว จนมองข้ามหัวใจสำคัญ คือ แก่นความรู้ โดยเฉพาะ ด้านการตลาดออนไลน์ และ การขาย ที่นักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ต้องทำความเข้าใจ จนสามารถถ่ายทอดให้แก่นักธุรกิจเครือข่ายที่สมัครเข้าร่วมต่อไปได้ สามารถทำให้นักธุรกิจเครือข่ายที่สมัครเข้าร่วมมีความเข้าใจ จนสามารถถ่ายทอดต่อๆ กันไปได้เรื่อยๆ และสามารถสร้าง และรักษาเครือข่ายของตนเองต่อไปได้ ข้อผิดพลาดอีกประการหนึ่งคือ ผู้คนส่วนใหญ่ (ที่ประสบปัญหาด้านการเงินนั้น) มักไม่กล้าที่จะตัดสินใจทำอะไรเพราะพวกเขามักยึดติดกับ ความสามารถของตนเอง มักรอเวลา หรือผัดวันประกันพรุ่ง เพื่อปรับปรุงตนเองให้เก่งไปเสียทุกอย่าง ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นก็สายเกินไปแล้ว และเมื่อเวลาผ่านไป ก็มักมีเรื่องใหม่ๆ ให้ต้องศึกษากันต่ออีก จากข้อผิดพลาดดังกล่าวจึงนำมาซึ่งการศึกษาถึง ปัจจัยต่อความสำเร็จ ในการประกอบ ธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ ซึ่งผู้ทำการศึกษาได้เข้าร่วมธุรกิจกับ ทีมงานบ้านอนัตตา ทีมงานธุรกิจเครือข่ายกิฟฟารีนออนไลน์ ผู้ทำการศึกษาพบว่าปัจจัยต่อความสำเร็จในการทำธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ ประกอบด้วย การใส่ใจศึกษาหาความรู้พัฒนาศักยภาพของนักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์เอง แก่นความรู้ที่ต้องเข้าใจและสามารถถ่ายทอดต่อๆ ไปได้ ได้แก่ การขาย และการตลาดออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย การสร้างความน่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจของตัวนักธุรกิจเองผ่านทาง โซเชียลมีเดีย และ การโฆษณาทางออนไลน์ ที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่ Google Adwords การสร้างและโฆษณาเฟสบุ๊คเพจ บน เฟสบุ๊ค การสร้างและการเขียน บล็อก (Blog) เป็นต้น การสนับสนุนของทีมงาน ซึ่ง ทีมงานบ้านอนัตตา มี ระบบ E-Learning ห้องเรียนออนไลน์ เพื่อนร่วมทีมที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ด้านการตลาดออนไลน์ ตั้งแต่ Google Adwords ตลอดจนการสร้างการเขียน บล็อก รวมทั้งความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักธุรกิจผู้ร่วมทีมธุรกิจสามารถเรียนรู้ รับการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างสะดวกง่ายดาย และการสนับสนุนจากตัว บริษัทกิฟฟารีน ได้แก่ ราคาสินค้าสมเหตุผล แผนธุรกิจสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนในตลาด นโยบายที่ให้มีสมาชิกภาพตลอดชีพ เป็นต้น งานของ ธุรกิจเครือข่าย จึงเป็นการช่วยเหลือให้ความรู้ตลอดจนจัดทำระบบสนับสนุนให้ สมาชิกเครือข่าย ของนักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ เอง สามารถดำเนินธุรกิจมีรายได้อย่างมั่นคงและมีความสุข


การศึกษาข้อผิดพลาดของการทำธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ในประเทศไทย และปัจจัยต่อความสำเร็จในการประกอบธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ (กิฟฟารีนออนไลน์) บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

ผู้ทำการศึกษาได้สังเกต ข้อผิดพลาด สำคัญที่ทำให้ ธุรกิจเครือข่าย ในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันไม่ประสบความสำเร็จ ถึงแม้ปัจจุบันบริษัทธุรกิจเครือข่ายบางแห่ง ได้อนุโลมให้ นักธุรกิจเครือข่าย สามารถนำระบบ ออนไลน์ มาช่วยในการทำธุรกิจได้ แต่ นักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ จำนวนมากก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจาก นักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ ส่วนใหญ่ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการทำ การตลาดออนไลน์ และ การทำธุรกิจ และถ่ายทอดความรู้ บอกต่อกันมาแบบผิดๆ ส่วนใหญ่จะมุ่งแต่หา Downline แต่เพียงอย่างเดียว จนมองข้ามหัวใจสำคัญ คือ แก่นความรู้ โดยเฉพาะ ด้านการตลาดออนไลน์ และ การขาย ที่นักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ต้องทำความเข้าใจ จนสามารถถ่ายทอดให้แก่นักธุรกิจเครือข่ายที่สมัครเข้าร่วมต่อไปได้ สามารถทำให้นักธุรกิจเครือข่ายที่สมัครเข้าร่วมมีความเข้าใจ จนสามารถถ่ายทอดต่อๆ กันไปได้เรื่อยๆ และสามารถสร้าง และรักษาเครือข่ายของตนเองต่อไปได้ ข้อผิดพลาดอีกประการหนึ่งคือ ผู้คนส่วนใหญ่ (ที่ประสบปัญหาด้านการเงินนั้น) มักไม่กล้าที่จะตัดสินใจทำอะไรเพราะพวกเขามักยึดติดกับ ความสามารถของตนเอง มักรอเวลา หรือผัดวันประกันพรุ่ง เพื่อปรับปรุงตนเองให้เก่งไปเสียทุกอย่าง ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นก็สายเกินไปแล้ว และเมื่อเวลาผ่านไป ก็มักมีเรื่องใหม่ๆ ให้ต้องศึกษากันต่ออีก จากข้อผิดพลาดดังกล่าวจึงนำมาซึ่งการศึกษาถึง ปัจจัยต่อความสำเร็จ ในการประกอบ ธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ ซึ่งผู้ทำการศึกษาได้เข้าร่วมธุรกิจกับ ทีมงานบ้านอนัตตา ทีมงานธุรกิจเครือข่ายกิฟฟารีนออนไลน์ ผู้ทำการศึกษาพบว่าปัจจัยต่อความสำเร็จในการทำธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ ประกอบด้วย การใส่ใจศึกษาหาความรู้พัฒนาศักยภาพของนักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์เอง แก่นความรู้ที่ต้องเข้าใจและสามารถถ่ายทอดต่อๆ ไปได้ ได้แก่ การขาย และการตลาดออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย การสร้างความน่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจของตัวนักธุรกิจเองผ่านทาง โซเชียลมีเดีย และ การโฆษณาทางออนไลน์ ที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่ Google Adwords การสร้างและโฆษณา Facebook Fanpage บน Facebook การสร้างและการเขียน บล็อก (Blog) เป็นต้น การสนับสนุนของทีมงาน ซึ่ง ทีมงานบ้านอนัตตา มี ระบบ E-Learning ห้องเรียนออนไลน์ เพื่อนร่วมทีมที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ด้านการตลาดออนไลน์ ตั้งแต่ Google Adwords ตลอดจนการสร้างการเขียน บล็อก รวมทั้งความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักธุรกิจผู้ร่วมทีมธุรกิจสามารถเรียนรู้ รับการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างสะดวกง่ายดาย และการสนับสนุนจากตัว บริษัทกิฟฟารีน ได้แก่ ราคาสินค้าสมเหตุผล แผนธุรกิจสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนในตลาด นโยบายที่ให้มีสมาชิกภาพตลอดชีพ เป็นต้น งานของ ธุรกิจเครือข่าย จึงเป็นการช่วยเหลือให้ความรู้ตลอดจนจัดทำระบบสนับสนุนให้ สมาชิกเครือข่าย ของนักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ เอง สามารถดำเนินธุรกิจมีรายได้อย่างมั่นคงและมีความสุข


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที