จริยา

ผู้เขียน : จริยา

อัพเดท: 16 พ.ค. 2014 16.54 น. บทความนี้มีผู้ชม: 7559 ครั้ง

ใครชอบหรือสนใจงานด้าน IT มีที่เกี่ยวกับอาชีพและเงินเดือนของแต่ละประเภทของ IT


งานเดือนของอาชีพด้าน IT ในประเทศไทย

ปัจจุบ้น มีคนสนใจ ทำงานด้าน IT จำนวนมาก เพราะ นอกจากจะแข่งขันกันเรื่อง ความรู้ด้าน IT  ยังแข่งขันกันเรื่องเงินเดือนและอาชีพที่ทำของแต่ละบริษัท  มีอาชีพอะไรบ้าง

 

ขอบคุณแหล่งภาพ : https://phetchannews.wordpress.com/page/111/

 

นักพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล/วิศวกรด้านซอฟท์แวร์/โปรแกรมเมอร์(.NET, XML, Java, J2EE, C++, MySQL, PHP, OO tools, etc.) 

 

 

 

ขอบคุณแหล่งภาพ : 

หากมีประสบการณ์  2 - 3 ปี เงินเดือนเริ่มที่ 28,000 - 45,000 บาท  3 - 5 ปีขึ้นไปอยู่ที่ 45,000 - 60,000 บาท และ 5 - 7ปีขึ้นไป  อยู่ที่ 55,000 - 80,000 บาท

 

โปรแกรมเมอร์/นักวิเคราะห์(Mainframe, AS/400) 

 

ขอบคุณแหล่งภาพ : http://www.idatabase.in.th/2010/11/17/professional-programer

ประสบการณ์ 3 - 5 ปี  เงินเดือน 40,000 - 60,000 บาท  5 - 7ปีขึ้นไป 55,000 - 75,000 บาทขึ้นไป

 

นักพัฒนาสำหรับโทรศัพท์มือถือ(iPhone, Android, Blackberry) 

 

ขอบคุณแหล่งภาพ : http://www.mxphone.net/658-samsung-wave-ii-bada/

ประสบการณ์ 2 - 3 ปี  เริ่มที่ 30,000 - 45,000 บาท 3 - 5 ปี 50,000 - 70,000 บาทขึ้นไป

 

 

นักออกแบบเว็บไซต์/นักออกแบบงานกราฟฟิก 

 

ขอบคุณแหล่งภาพ : http://yanisa01-introduction.blogspot.com/2013_06_01_archive.html

ประสบการณ์ 3 - 5 ปี  อยู่ที่ 35,000 - 50,000 บาท

 

 

นักสื่อสารการตลาดออนไลน์/ผู้เชี่ยวชาญด้านค้นหาข้อมูล(SEM, SEO, PPC, etc.) 

 

ขอบคุณแหล่งภาพ : http://www.spu.ac.th/commarts/courses/bachelors/public-relation

ประสบการณ์ 2 - 5 ปี  35,000 - 50,000 บาท หากมีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป เริ่มที่ 50,000 - 80,000 บาทขึ้นไป

 

นักพัฒนาธุรกิจระดับสูง/นักออกแบบ(Cognos, SAS, Business Objects, Hyperion, Crystal Report, etc.) 

 

ขอบคุณแหล่งภาพ : http://www.cpinter.co.th/knowledge/519/

ประสบการณ์ 5 - 7 ปี 50,000 - 70,000 ปี

 

 

นักวิเคราะห์ระบบ(เงินเดือนขึ้นอยู่กับเทคนิคหรือทักษะพิเศษและความรู้ด้านอุตสาหกรรม) 

 

ขอบคุณแหล่งภาพ : http://praewparw19.blogspot.com/

ประสบการณ์ 5 - 7 ปี 55,000 - 65,000 บาท

 

 

นักวิเคราะห์ธุรกิจ(ติดต่อประสานงานด้านไอทีแบบไม่เฉพาะเจาะจงเทคโนโลยี)

 

ขอบคุณแหล่งภาพ http://www.iteamstudio.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87/

 ประสบการณ์ 5 - 7 ปี ขึ้นไป อยู่ที่ 45,000 - 60,000 บาทขึ้นไป 

 

 

ที่ปรึกษาและดำเนินงานระบบ ERP /ผู้ดำเนินงานธุรกิจขั้นสูง/ผู้ดูแลคลังข้อมูล(SAP, Oracle, Systematics, SharePoint, Cognos, Business Objects, Teradata, etc.) 

 

ขอบคุณแหล่งภาพ http://thatchanonice.blogspot.com/

ประสบการณ์ 5 - 7 ปี  อัตราเงินเดือน 55,000 - 70,000 บาท  ประสบการณ์ 7 - 12 ปี  70,000 - 150,000 บาท

 

 

ผู้บริหารฐานข้อมูล(Oracle, SQL-Server)

 

ขอบคุณแหล่งภาพ http://pariyach.blogspot.com/2013_06_01_archive.html

 ประสบการณ์ 5 - 7 ปีขึ้นไป อัตราที่ 55,000 - 80,000 บาท

 

 

ผู้จัดการด้านพัฒนาซอฟท์แวร์ 

 

ขอบคุณแหล่งภาพ : http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9520000013864

 ประสบการณ์ 10 - 12 ปีขึ้นไป  90,000 - 140,000 บาทขึ้นไป

 

สถาปนิกระบบงาน  

 

ขอบคุณแหล่งภาพ :  http://www.iteamstudio.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87/

หากมีประสบการณ์ 12 - 15 ปี อัตราอยู่ที่ 120,000 - 150,000 บาท

 

ฝ่ายสนับสนุนและช่วยเหลือด้านคอมพิวเตอร์  

 

ขอบคุณแหล่งภาพ : http://www.iteamstudio.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87/

ประสบการณ์ 3 - 5 ปี  เริ่มที่ 30,000 - 45,000 บาท

 

วิศวกรตรวจสอบคุณภาพซอฟท์แวร์  

 

ขอบคุณแหล่งภาพ http://www.spu.ac.th/informatics/courses/bachelors/software-engineering/curriculum

ประสบการณ์ 3 - 5 ปี  30,000 - 40,000 บาท  ประสบการณ์ 5 - 7 ปี 40,000 - 60,000 บาทขึ้นไป

 

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพซอฟท์แวร์

 

ขอบคุณแหล่งภาพ : http://www.iteamstudio.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87/

  ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป 110,000 - 150,000 บาทขึ้นไป

 

ผู้ตรวจสอบด้านไอทีและออกใบรับรอง(CISA, CPA, COBIT, etc.) 

 

ขอบคุณแหล่งภาพ : http://www.cad.go.th/ewtadmin/ewt/region7/ewt_news.php?nid=73&filename=law_index

ประสบการณ์ 10 - 12 ปีขึ้นไป เงินเดือนเริ่มที่ 100,000 - 150,000 บาท

 

ที่ปรึกษาด้านการนำเสนอเทคนิคการขาย(Network / System Engineer or Software Engineer, for an IT vendor)  

 

ขอบคุณแหล่งภาพ http://www.huthwaite.co.uk/international/thailand/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C/

ประสบการณ์ 7 - 12 ปีขึ้นไป  70,000 - 100,000 บาทขึ้นไป

 

วิศวกรเครือข่าย/ศูนย์กลางการดำเนินงานเครือข่ายและออกใบรับรองผู้ผลิต(CCNA, etc.)  

 

ขอบคุณแหล่งภาพ http://nms.rmutp.ac.th/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5/

ประสบการณ์ 3 - 5 ปี  35,000 - 50,000 บาทขึ้นไป

 

ผู้จัดการเครือข่าย/วิศวกรด้านเทเลคอมและออกใบรับรองผู้ผลิต  

 

ขอบคุณแหล่งภาพ http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/197684/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B556-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87

ประสบการณ์ 5 - 7 ปีขึ้นไป 50,000 - 70,000 บาท

 

วิศวกรระบบ/ผู้จัดการระบบและออกใบรับรองผู้ผลิต(MCSE, MCSA, SCCM, SCOM, etc.) 

 

ขอบคุณแหล่งภาพ http://www.businessthaicenter.com/2013/01/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5/

ประสบการณ์ 3 - 5 ปี 50,000 - 55,000 บาท หากประสบการณ์ 5 - 7 ปี  อัตราที่ 55,000 - 65,000 บาท

 

ผู้จัดการด้านความปลอดภัยเครือข่ายและออกใบรับรองผู้ผลิต(Cisco, Checkpoint

etc.)  

 

ขอบคุณแหล่งภาพ http://safetygroupvru.blogspot.com/2010/04/blog-post_11.html

ประสบการณ์ 5 - 7 ปี 50,000 - 70,000 บาท

 

ขอบคุณแหล่งภาพ : http://www.iteamstudio.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87/

ผู้จัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานและออกใบรับรองผู้ผลิต(CCNP, MCSE, etc.) 

ประสบการณ์ 7 - 10 ปีขึ้นไป  70,000 - 90,000 บาทขึ้นไป

ผู้จัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานระดับสูง/ผู้จัดการศูนย์กลางด้านสถิติ ประสบการณ์ 10 - 15 ปี  120,000 - 150,000 บาท

ผู้จัดการโครงการ/ผู้จัดการฝ่ายบริการส่งสินค้าและออกใบรับรอง(PMP, ITIL etc.) ประสบการณ์ 10 - 12 ปีขึ้นไป 110,000 - 160,000 บาทขึ้นไป

 

 

ขอบคุณแหล่งภาพ : http://www.iteamstudio.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87/

ผู้อำนวยการโครงการ ประสบการณ์ 15 - 20 ปี  เงินเดือนเริ่มที่ 200,000 - 300,000 บาท

ผู้จัดการด้านไอที(เงินเดือนขึ้นอยู่กับความใหญ่ของอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานไอที) ประสบการณ์ 10 - 12 ปี 90,000 - 150,000 บาท

ผู้อำนวยการด้านไอที ประสบการณ์ 15 ปีขึ้นไป  170,000 - 250,000 บาท

ประธานบริหารด้านข้อมูล/ประธานบริหารด้านเทคโนโลยี(อาจจะต้องรับผิดชอบตามพื้นที่ต่างๆ)ประสบการณ์ 15 - 20 ปีขึ้นไป 250,000 - 400,000 บาทขึ้นไป

 

ซึ่งประเทศไทยก็มีการแข่งขันกันด้าน IT ไม่ต่างกับต่างประเทศมากนัก เพราะ มีการกระตุ้นเด็กไทย ในการทำงาน และการเรียน

 

ขอบคุณแหล่งที่มา : http://money.sanook.com/184136/%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%86/


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที