สุมาวสี

ผู้เขียน : สุมาวสี

อัพเดท: 27 พ.ย. 2006 16.49 น. บทความนี้มีผู้ชม: 28150 ครั้ง

ระบบการสื่อสารแบบใหม่ที่พร้อมให้บริการในไทย


มารู้จักโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA 2000 – 1X กันเถอะ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA 2000 – 1x  หรือ เรียกเต็มๆ คือ CDMA 2000 1x EV-DO (First Evolution Data Optimized)  เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาจากเทคโนโลยี  CDMA 2000   และเป็นเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานการสื่อสารไร้สายยุค 3G จากการอนุมัติของสมาพันธ์โทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ITU    ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายที่มีการส่งผ่านข้อมูลแบบ packet switching  ด้วยประสิทธิภาพและความเร็วสูง   ประกอบกับต้นทุนต่ำ    จึงนับได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ผู้บริโภคให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  หรือ  บรอดแบนด์    เนื่องจากสามารถรับส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงถึง 2.4 Mbps ต่อวินาที  พร้อมทั้งรองรับกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้หลากหลายรูปแบบ  อาทิเช่น  โทรศัพท์มือถือ  โน๊ตบุ๊ค  และพีดีเอ   เป็นต้น    นอกจากนั้นยังมีข้อดีในการที่เป็นระบบการทำงานเครือข่ายแบบ Always On  ซึ่งทำให้สามารถโรมมิ่งสัญญาณได้ตลอดเวลา   และช่วยให้เกิดการส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบไร้สายเพิ่มมากขึ้น   สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ยอดนิยมต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม   ทำให้ผู้ใช้สามารถรับ-ส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตภายในองค์กรได้แบบไร้สายในทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ 

               

สัญญาณคลื่นความถี่และความเร็วในการรับส่งข้อมูล

                CDMA 2000 1x EV-DO ใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่ 1.25 MHz  ที่แยกจากกันเพื่อรับ-ส่งสัญญาณเสียงและข้อมูลแบบแพคเก็จ (packet)  ซึ่งจะส่งผลให้ระบบมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น   ทำให้การดูแลระบบทำได้ง่าย    ลดความยุ่งยากในการปรับสมดุลในการกระจายการทำงาน (load balancing)    ผสมผสานการสื่อสารทางเสียงและข้อมูลให้ทำงานอย่างราบรื่นบนระบบเดียว   ทำให้อุปกรณ์สามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งทางเสียงและข้อมูล  รวมทั้งผนวกการทำงานของระบบ CDMA 2000  และ CDMA 1x EV-DO  ไว้ในอุปกรณ์เดียว 

                หลายคนมักสับสนระหว่างคำว่าอัตราความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล   และอัตราความเร็วสูงสุดในการรับ-ส่งข้อมูล   ซึ่งความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างคำ 2 คำนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ   เนื่องจากจะสามารถบ่งถึงข้อดี  และข้อด้อยของเทคโนโลยีต่างๆ ได้เป็นอย่างดี   คำว่า  อัตราความเร็วสูงสุดในการรับ-ส่งข้อมูล หรือ Peak rate  คือ  ความเร็วสูงสุดในการรับ-ส่งข้อมูลภายใต้สภาวการณ์ที่เหมาะสม    ส่วนอัตราความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล (Throughput)  คือ  ค่าเฉลี่ยในการรับ-ส่งข้อมูลของทั้งระบบที่สามารถรองรับการให้บริการผู้ใช้หลายๆ รายภายในเซลล์ (Cell sector)  โดยอัตราความเร็วสูงสุดในการรับ-ส่งข้อมูล   จะมีผลต่อการใช้งานของแต่ละบุคคล   ในขณะที่ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลจะมีผลกับต้นทุนในการให้บริการและการใช้งานของผู้ใช้

 

ความเร็วการรับ-ส่งข้อมูลของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย

 

CDMA2000 1x EVO-DO

CDMA 2000 1x

GPRS

EDGE

WI-FI

Average Speed

355-600 kbps

50-90 kbps

10-35 kbps

40-50 kbps

2-4 Mbps

Peak speed

2.4 Mbps

153.6 kbps

171.2 kbps

384 kbps

11 Mbps

 

                อุปกรณ์สื่อสารไร้สายระบบ Dual Mode  ที่รองรับการสื่อสารระบบ CDMA 2000  จะสามารถให้บริการได้ทั้งเสียงและการรับส่งข้อมูลความเร็วสูง  โดยระบบ บบ CDMA2000 1x EVO-DO จะให้บริการได้ทั้งเสียงและข้อมูลในเวลาเดียวกัน  ขณะที่ระบบ CDMA2000 1x จะสามารถให้บริการข้อมูลเพียงอย่างเดียว   อุปกรณ์สื่อสารไร้สายจะทำการค้นหาสัญญาณบริการรับส่งข้อมูลในระบบ CDMA 2000  ที่เร็วที่สุดที่สามารถให้บริการได้ในบริเวณนั้นๆ โดยอัตโนมัติ  กล่าวคือ  หากมีสายเรียกเข้าในขณะที่กำลังใช้งานส่งข้อมูล  ระบบการทำงานแบบ synchronized จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่ากำลังมีสายเรียกเข้าอยู่แต่จะมีอัตราความเร็วลดลง  ด้วยเหตุนี้ผู้ใช้จะไม่พลาดการติดต่อสื่อสารในขณะที่รับ-ส่งข้อมูลทั้งยังสามารถใช้บริการข้อมูลและเสียงได้อย่างราบรื่นในเวลาเดียวกัน

                CDMA 2000 1x EVO-DO  สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี   ทั้งยังเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยผู้ให้บริการสามารถขยายฐานลูกค้ามากขึ้น  นอกจากนั้นยังมีความเร็วในการรับ-ส่งสัญญาณเทียบเท่ากับการเชื่อมโยงแบบมีสาย  จึงทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการและแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่มากมายผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สายชนิดต่างๆ ที่ทำงานด้วยระบบปฏิบัติงานเมนสตรีมที่รองรับมาตรฐาน IP  ได้รวดเร็วและง่ายดาย และทำงานได้ทันที (plug and play)   เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการทุกคนได้สัมผัสกับการใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์       ในปัจจุบันมีแอพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นบนเครือข่าย IP  รวมถึงอุปกรณ์การสื่อสารไร้สายที่มีอยู่อย่างมากมาย  ซึ่งเป็นแรงผลักดันและกระตุ้นให้มีการใช้งานเครือข่ายไร้สายมากยิ่งขึ้น   เช่น  แอพพลิเคชั่นทางด้านการสื่อสาร   ธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (M-commerce)   ระบบข้อมูล  การค้นหาตำแหน่ง  และความบันเทิงแบบมัลติมีเดีย                  

ปัจจุบันโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA 2000 – 1x ในส่วนภูมิภาค เป็นโครงการภายใต้บริษัท กสท โทรคมนาคม  จำกัด (มหาชน)   ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนในส่วนภูมิภาค   เพื่อให้มีระบบการสื่อสารที่ทันสมัยทัดเทียมกับกรุงเทพฯ และส่วนกลาง   โดยโครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ    โดยใช้เงินลงทุนจากเงินรายได้ของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รวม 13,430 ล้านบาท   เพื่อพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถรองรับการใช้งานของผู้รับบริการให้ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 40 ของประเทศในส่วนภูมิภาค       โดยโครงการนี้มีเป้าหมายที่จะจัดซื้อชุมสายวิทยุเซลลูลาร์ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,300,000 เลขหมาย และสถานีวิทยุเครือข่ายระบบ CDMA พร้อมทั้งอัพเกรด และขยายสถานีวิทยุเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์ประกอบที่จำเป็น    สำหรับแผนธุรกิจของโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ ซีดีเอ็มเอในส่วนภูมิภาคของ กสท.ที่นำเสนอต่อ ครม.นั้นได้คาดการณ์ตัวเลขผู้ใช้บริการไว้ด้วยว่าจะสามารถมีฐานลูกค้าถึง 1 ล้านรายได้ในปี 2551 และมีรายได้รวมจากการให้บริการในปี 2548 จำนวน 600 ล้านบาท และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 6 พันล้านบาทในปี 2551 สำหรับจุดแข็งของระบบซีดีเอ็มเอ คือ ประสิทธิภาพในการรองรับบริการด้านมัลติมีเดียรูปแบบต่างๆ ที่เหนือกว่าระบบอื่นในตลาดปัจจุบัน  ซึ่งกลยุทธ์ธุรกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของ กสท. คือ การประสานความร่วมมือกับบริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด ตัวแทนทางการตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ซีดีเอ็มเอ ภายใต้แบรนด์ "ฮัทช์" อย่างใกล้ชิดทั้งด้านการตลาด, เครือข่าย, การพัฒนาบริการ และการใช้ตราสินค้าร่วมกัน เป็นต้น


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที