ขนิษฐา

ผู้เขียน : ขนิษฐา

อัพเดท: 13 มี.ค. 2007 14.31 น. บทความนี้มีผู้ชม: 927228 ครั้ง

สร้างเสริมการเรียนรู้ โดย นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่ 1


เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างในเบื้องต้น

 

                      นักศึกษา อานนท์ โคตรสมบัติ

การประมาณราคาก่อสร้างและผู้ประมาณการ

การดำเนินการโครงการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า หรือโครงการต่างๆ ของภาครัฐ มักจะมีงานก่อสร้างเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโครงการเสมอ ซึ่งงานก่อสร้างอาจแบ่งออกเป็นประเภทได้ตามลักษณะของการใช้งานดังนี้

ประเภทของงานก่อสร้าง

ในอุตสาหกรรมก่อสร้างอาจแบ่งประเภทงานก่อสร้างออกเป็นกลุ่มๆ ได้ดังนี้

- งานก่อสร้างที่พักอาศัย ( Residential Construction )

- งานก่อสร้างเพื่อธุรกิจการค้า ( Building Construction for Business ) - งานก่อสร้างขนาดใหญ่หรืองานสาธารณูปโภค ( Heavy Engineering
Construction )

- งานก่อสร้างด้านอุตสาหกรรม ( Industrial Construction )

งานก่อสร้างที่พักอาศัย

ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารที่เกี่ยวกับการพักอาศัยแบบต่างๆ โดยจำแนกได้ดังนี้คือ

- บ้านเดี่ยว

- บ้านแถวหรือบ้านทาวน์เฮ้าส์

- บ้านลักษณะเป็นอาคารชุดพักอาศัยหรือห้องเช่า ซึ่งอาจเป็นอาคารขนาดใหญ่

( สูงเกิน 23.00 . ) หรือ ขนาดเล็กไม่สูงมาก

งานก่อสร้างเพื่อธุรกิจการค้า

ในงานก่อสร้างประเภทนี้ จะเน้นอาคารสำหรับประกอบธุรกิจการค้า ได้แก่ ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน ทั้งนี้รวมอาคารขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นงานของภาคเอกชน เป็นผู้ลงทุนในโครงการ

งานก่อสร้างขนาดใหญ่หรืองานด้านสาธารณูปโภค

งานในส่วนนี้จะใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง และเป็นงานที่ต้องการใช้เครื่องจักรหนักมาก ได้แก่ งานสร้างโครงข่ายถนนทางหลวงจังหวัด อุโมงค์ หรือเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ ท่าเรือ เป็นต้น

สำหรับงานออกแบบมักทำโดยวิศวกรผู้ชำนาญงาน หรือ โดยผู้รับเหมา ซึ่งจะต้องมีความชำนาญเฉพาะ และขีดความสามารถในการทำงานเพียงพอ ทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี เครื่องจักร และเงินทุนในการดำเนินการ

งานก่อสร้างด้านอุตสาหกรรม

งานก่อสร้างด้านนี้หมายถึง งานก่อสร้างเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ออกแบบการติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักร เช่น งานก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหรือพลังนิวเคลียร์ หรือโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น

กระบวนการก่อสร้าง

ในการเริ่มโครงการก่อสร้างนั้น จะมีแนวความคิดมาจากเจ้าของโครงการ ซึ่งอาจจะเป็นภาครัฐบาลหรือเอกชน เมื่อเจ้าของโครงการมีความคิดริเริ่มจะลงทุนในโครงการก่อสร้าง หลังจากได้ศึกษาด้านการลงทุนขั้นต้นแล้วก็จำเป็นต้องปรึกษาผู้ออกแบบ ที่เจ้าของโครงการให้ความไว้วางใจ ในผลงานและประสบการณ์

ในการเริ่มงานก่อสร้าง จะมีผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่หลายกลุ่มด้วยกัน ได้แก่

- เจ้าของโครงการ ( Owner )

- ผู้ออกแบบและที่ปรึกษา ( Architect / Engineer )

- ผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก ( Contractor )และผู้รับเหมาช่วง ( Sub-Contractor )

- ผู้บริหารงานก่อสร้าง ( Professional Construction Manager )

วัตถุประสงค์ของการประมาณราคาก่อสร้าง

การประมาณราคาก่อสร้าง จะเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จนถึงขั้นตอนงานก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำประมาณการแตกต่างออกไป ในแต่ละขั้นตอนดังนี้

- ทำงบประมาณค่าก่อสร้าง ( Project Budgeting ) โดยทั่วไปแล้วผู้ออกแบบจะเป็นผู้จัดทำประมาณราคา เพื่อกำหนดราคากลาง

- กำหนดงวดงานในการก่อสร้าง ( Construction Progress Payment ) โดยผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทนส่วนเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้ประมาณการตามแบบและแผนงาน เพื่อกำหนดค่างวดงานและสะดวกในการเบิกจ่ายค่างานในแต่ละงวด

- คิดค่างานเพิ่มหรือลดจากสัญญาในงานก่อสร้าง ( Change Order and Extra Work Payment ) ใช้สำหรับกรณีที่เจ้าของงานหรือตัวแทนกำหนดให้ผู้รับเหมาทำงานเพิ่มเติม

- จัดทำเอกสารเสนอราคาก่อสร้างในการประมูลงานของผู้รับเหมา ( Bill of Quantity for Competitive Bidding ) การประมาณการจะต้องทำอย่างละเอียด และรอบคอบ ทั้งนี้หากผิดพลาดอาจจะทำให้ขาดทุนได้

ผู้ประมาณการก่อสร้าง ( Estimator )

การประมาณราคาเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ขั้นต้น มีระดับของความละเอียดต่างกันออกไป ตามการใช้งานขั้นตอนต่างๆ ของงานก่อสร้าง แต่อย่างไรก็ดีผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประมาณการ ควรมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้ - มีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ดี

- เข้าใจและสามารถอ่านแบบก่อสร้างได้ดี

- รู้และเข้าใจเทคนิคการก่อสร้างพอสมควร และรู้แหล่งที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้

- ศึกษาสภาพแวดล้อมของที่ตั้งหน่วยงานก่อสร้างเป็นอย่างดี

- มีการเก็บสถิติข้อมูลด้านต้นทุนงานก่อสร้างไว้อย่างสม่ำเสมอ และปรับตัวเลขให้ทันสมัย

จะเห็นว่าผู้ประมาณการจำเป็นต้องรู้ขั้นตอน และเทคนิคการก่อสร้างอย่างละเอียด เพื่อจะประมาณการวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าแรงอย่างใกล้เคียงความจริงที่สุด

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที