ขนิษฐา

ผู้เขียน : ขนิษฐา

อัพเดท: 13 มี.ค. 2007 14.31 น. บทความนี้มีผู้ชม: 926880 ครั้ง

สร้างเสริมการเรียนรู้ โดย นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่ 1


หลักการทำงานของระบบท่อน้ำประปาในอาคาร

นักศึกษา นายณัฐพล ชื่นบาน

การทำงานของระบบท่อน้ำประปาในอาคาร

หลักการทำงานของระบบและอุปกรณ์

ระบบการจ่ายน้ำของอาคาร จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

-ระบบจ่ายน้ำขึ้นถังเก็บน้ำดาดฟ้า (UP FEED)

-ระบบจ่ายน้ำลงมาให้แก่เครื่องสุขภัณฑ์ (SANTTARY WARE) และอุปกรณ์ต่าง ๆ (DOWN FEED)

ระบบจ่ายน้ำขึ้นถังเก็บน้ำดาดฟ้า เริ่มจากการขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ (WATER METER) จากการประปานครหลวง ซึ่งในอาคารนี้เป็นมาตรวัดน้ำเดิมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง “4” จ่ายน้ำลงถังเก็บน้ำใต้ดิน น้ำที่ไหลเข้าถังเก็บน้ำใต้ดินนี้ถูกควบคุมด้วย FLOAT VALVE ซึ่งจะเปิด – ปิดตามระดับที่ตั้งไว้ ซึ่งรายละเอียด FLAT VALVE จะกล่าวถึงต่อไปในภาคอุปกรณ์ เมื่อน้ำในถังเก็บน้ำดาดฟ้า โดยถูกควบคุมการสูบน้ำโดย FLOATLESS SWITCH ซึ่งเป็นแท่ง ELECTRODE ตรวจจับระดับน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำดาดฟ้า เพื่อป้อนกลับเข้าควบคุมการสูบน้ำของเครื่องสูบน้ำ

ระบบจ่ายน้ำลงมาให้แก่เครื่องสุขภัณฑ์ จะแยกการจ่ายน้ำออกเป็น 2 ส่วน

-ส่วนแรกจ่ายลงด้วย BOOSTER PUMP ครอบคลุมชั้น 5,6,7,ดาดฟ้า

-ส่วนสองจ่ายลงโดยอาศัยหลักการ DOWN FEED ครอบคลุมชั้น B,G,2,3,4

การควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (COLD WATER PUMP 1-2-3)

เครื่องสูบน้ำ (COLD WATER PUMP 1-2-3 ทำหน้าที่สูบน้ำจากถังเก็บน้ำใต้ดิน ขึ้นไปเก็บที่ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า ซึ่งควบคุมโดย FLOATLESS SWITCH ซึ่งติตั้งอยู่ภายในถังเก็บน้ำทั้งสองที่ระดับต่าง ๆ กัน ซึ่งแสดงการทำงานต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หลักการ

-ความสูงของขา ELECTRODE จะบ่งบอกระดับน้ำให้เครื่องสูบน้ำเริ่ม – หยุด การสูบน้ำได้ตามที่เราทิ้งระดับขา ELECTRODE นั้น ๆ

-ระดับน้ำในถังล่างต้องมีมากพอให้เครื่องสูบน้ำ สูบน้ำขึ้นถังบนได้

-การสูบน้ำในแต่ละครั้งของเครื่องสูบน้ำ ควรให้เครื่องสูบน้ำทำงานติดต่อกันอย่างน้อย 20 นาที

ระบบการทำงานโดยอัตโนมัติ (MANUAL)

โยกคันโยก CIRCUIT BREAKER อยู่ในตำแหน่ง ON

บิด SELECTOR SWITCH “AUTO OFF MANUAL” ให้อยู่ในตำแหน่ง “AUTO” MODE เครื่องสูบน้ำ ก็จะถูกสั่งให้ทำงานด้วย FLOATLEES SWITCH โดยมีก้าน ELECTRODE เป็นตัว SENSOR จากระดับน้ำในถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน และดาดฟ้าตามที่กล่าวมาแล้ว

เครื่องสูบน้ำทั้ง 2 ตัว จะเริ่มทำงานเมื่อระดับน้ำในถังน้ำชั้นใต้ดินอยู่ท่วมขา E2 (เป็นตัวป้อนให้ตู้ควบคุมทราบว่ามีน้ำเพียงพอแล้ว) เมื่อระดับน้ำของถังน้ำชั้นดาดฟ้าอยู่หลุดจากขา E6 PUMP น้ำตัวใดตัวหนึ่งจะเริ่มทำงานสูบน้ำจนน้ำขึ้นถึงขา E5 แล้วหยุด ต่อมาอาคารมีการใช้น้ำจนระดับน้ำในถังชั้นดาดฟ้าหลุดจากขา E6 อีกครั้ง PUMP อีกตัวหนึ่งจึงเริ่มทำงานแล้วหยุดเมื่อน้ำถึงขา E5 สลับกันไปเช่นนี้

ในบางครั้งการใช้น้ำของอาคารมีมาก จนระดับน้ำบนถังชั้นดาดฟ้า หลุดจากขา E7 LOW LEVEL ALARM จะดังและ PUMP น้ำทั้งสองตัวจะทำงาน พร้อมกันสูบน้ำชั้นดาดฟ้าจนถึงขา E6 ตัวใดตัวหนึ่งจะหยุด โดยอีกตัวสูบน้ำต่อไปจนถึงขา E5 จึงหยุด

แต่บางครั้ง PUMP น้ำไม่หยุดเมื่อถึงขา E5 PUMP ยังคงสูบน้ำต่อไปจนถึงขา E4 ตู้ควบคุมจะ ALARM แสดงว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ถังน้ำใต้ดิน ถ้าระดับน้ำท่วมขา E1 ตู้ควบคุมจะ ALARM แสดง HIGH LEVEL ALARM แสดงว่ามีความผิดพลาดที่ FLOAT LALVE ขณะเดียวกันถ้าระดับน้ำหลุดจากขา E3 แสดงว่าน้ำจากการประปาขาด FLOAT VALVE มีปัญหา หรือท่อส่งน้ำเข้าอาคารแตก เป็นต้น

ระบบการทำงานโดยใช้มือกดสั่งงาน (MANUAL)

โยกคันโยก CIRCUIT BREAKER ให้อยู่ในตำแหน่ง ON

บิด SELECTOR SWITCH “AUTO OFF MANUAL” ในอยู่ในตำแหน่ง “MANUAL” MODE

เมื่อ SELECTOR SWITCH อยู่ในตำแหน่งดังกล่าว เราสามารถกดปุ่ม START หรือ STOP ให้เครื่องสูบน้ำเครื่องใดทำงานตามต้องการได้

รายละเอียด

ก้าน ELECTRODE ในถังเก็บน้ำใต้ดิน (UNDER GROUND TANK)

-ขา E8 จะเป็นก้าน COMMON (ระดับต่ำที่สุด)

-ขา E8 จะเป็นตัว SENSOR ให้สัญญาณเตือน HIGHLEVEL ALARM ซึ่ง ALARM จึงดับเมื่อระดับน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดินสูงขึ้นแตะขา ELECTRODE

-ขา E2 จะเป็นตัว RESET ให้สัญญาณแก่ตู้ควบคุมว่าระดับน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดินสูงเพียงพอ แก่เครื่องสูบน้ำสามารถทำงานได้

-ขา E3 จะเป็นตัว SENSOR สั่งให้เครื่องสูบน้ำหยุดทำงาน เพื่อป้องกันการทำงานของเครื่องสูบน้ำวิ่งตัวเปล่า (RUN DRY) และส่งสัญญาณ LOW LEVEL ALARM

ก้าน ELECTRODE ในถังเก็บน้ำดาดฟ้า (ระดับต่ำที่สุด)

-ขา E8 จะเป็นก้าน COMMON (ระดับต่ำที่สุด)

-ขา E4 จะเป็นตัว SENSOR ให้สัญญาณเตือน HIGH LEVEL ALARM ซึ่ง ALARM จึงดับเมื่อระดับน้ำในถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าสูงขึ้นแตะขา ELECTRODE

-ขา E5 จะเป็นตัว SENSOR ให้เครื่องสูบน้ำหยุดทำงานเมื่อระดับน้ำสูงขึ้นแตะ

-ขา E6 จะเป็นตัว SENSOR ให้เครื่องสูบน้ำทำงานครั้งละ 1 ตัว เมื่อระดับน้ำสูงขึ้นแตะ

-ขา E7 จะเป็นตัว SENSOR ให้เครื่องสูบน้ำทำงานพร้อมกันทั้ง 2 ตัว เมื่อระดับน้ำอยู่ที่ระดับขา ELECTRODE นี้ พร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือน LOW LEVEL ALARM


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที