สุนิสา

ผู้เขียน : สุนิสา

อัพเดท: 18 ส.ค. 2012 14.36 น. บทความนี้มีผู้ชม: 5129 ครั้ง

ทฤษฎี คือ มวลแนวความคิดต่าง ๆ ที่นำมาสร้าง
เป็นหลักการอย่างมีเหตุผล ได้มาจากการศึกษาค้น
คว้าทดลองและวิจัยบนพื้น


ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ

 

 

การบริหารและการจัดการมักจะเป็นคำที่ใช้เรียกแทนกันได้ แต่ในความเป็นจริง การบริหารจะเน้นในเรื่องของการจัดการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติ โดยมักจะใช้กับการบริหารในหน่วยงานของรัฐ  ส่วนการจัดการจะใช้ในงานที่เกี่ยวกับภาคเอกชน

วิวัฒนาการของทฤษฎีการบริหาร

แบ่งออกเป็น  4  กลุ่ม  ดังนี้

1. กลุ่มคลาสสิค  (Classical Organizational Thought)

2. กลุ่มมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation Approach)

3. กลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์

(Behavioral Science Approach)

4. กลุ่มทฤษฎีระบบ ( A System View)

การบริหารกลุ่มคลาสสิค

*        เป็นรูปแบบการบริหารที่มีหลักเกณฑ์(Scientific  Management)

                                Taylor                                   Fayol เน้นหน้าที่ในการบริหาร

                                1. ค้นวิธีทำงานที่ดีที่สุด           1.  การวางแผน (P)

                                2. คัด/พัฒนาคน                       2. การจัดองค์กร(O)

                                3. วิธีทำงาน                              3. การบังคับบัญชา(C)

                                4. ประสานงาน                        4. การประสานงาน(C)

                                                                                   5. การควบคุมงาน(C)                                                      

การบริหารกลุ่มมนุษยสัมพันธ์

u การทดลอง Hawthorn Plant ของ Mayo

มีแนวคิด 5 ข้อที่มุ่งคนเป็นหัวใจของการบริหาร

                                1. กฎเกณฑ์การทำงานของคนในกลุ่ม

                                2. รางวัลคนในกลุ่ม

                                3. ความรับผิดชอบของคนในกลุ่ม ผู้บิหารควบคุมน้อยสุด

                                4. การบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม

                                5. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในกลุ่ม

ทฤษฎีการบริหารแบบพฤติกรรมศาสตร์

u แมกเกรเกอร์ (McGregor)แบ่งธรรมชาติคนเป็น 2 แบบคือ

                ทฤษฎี X                                    ทฤษฎี Y

                มองคนในแง่ไม่ดี                                  มองคนในแง่ดี         

                ต้องบังคับ / สั่งการ/                              ชอบทำงาน/รับผิดชอบ/สร้างสรรค์ลงโทษ/ควบคุมให้รางวัล/ผูกพันองค์การ

 

 

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที