แพรวา

ผู้เขียน : แพรวา

อัพเดท: 25 พ.ย. 2011 15.16 น. บทความนี้มีผู้ชม: 7286 ครั้ง

บทความให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วม


ข้อเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำข้อเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด เพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (ด้านเศรษฐกิจ) พิจารณาและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. มาตรการช่วยเหลือประชาชนทั่วไป เช่น
- การให้เงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาท
- การช่วยเหลือค่าเสียหายที่พักอาศัยและทรัพย์สิน เช่น บ้านเสียหายทั้งหลังจะได้รับเงินประมาณ 60,000 บาท บ้านเสียหายบางส่วนจ่ายไม่เกิน 40,000 บาท ทรัพย์สินเสียหาย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า จ่ายตามความเสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาท
- มาตรการสินเชื่อเพื่อปลูกซ่อมแซม สร้างบ้านใหม่ ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 5 ปี ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ
- ยกเว้นชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- การผ่อนผันชำระหนี้ค่าน้ำค่าไฟ ให้ประชาชนนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวหลังภาวะน้ำลดในพื้นที่ถูกน้ำท่วมมาหักภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท

2. มาตรการในการดูแลราคาสินค้า เช่น
- ไม่ให้มีการกักตุนสินค้า
- การจัดงานจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษในพื้นที่ประสบภัย เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำสินค้ามาจำหน่าย โดยที่ผู้บริโภคได้ของราคาถูก
- มาตรการข้าวถุงธงฟ้า ให้กระทรวงพาณิชย์รับไปพิจารณา

3. มาตรการสนับสนุนด้านสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เช่น
- การจำหน่ายหนี้สูญกรณีเสียชีวิต รัฐบาลรับภาระหนี้แทน
- ขยายเวลาชำระหนี้เกษตรกร และงดคิดดอกเบี้ยของสหกรณ์/กลุ่มสหกรณ์ และให้สินเชื่อเพิ่มเติมรายละไม่เกิน 100,000 บาท รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ต่อปี

4. มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ เช่น
- เร่งรัดให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยเร็ว
- การสนับสนุนมาตรการสินเชื่อและภาษี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและกลุ่มเอสเอ็มอี
- ขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุน สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน และอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ออกไปอีกไม่เกิน 1 ปี
- การผ่อนชำระค่าน้ำค่าไฟ ประชาสัมพันธ์เร่งสร้างความเชื่อมั่น

5. ยังมีมาตรการช่วยเหลือแรงงาน เช่น
- ขยายระยะเวลาหรืองดการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้าง
- ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการรักษาสภาพการจ้างงานในสถานประกอบการที่ประสบปัญหาน้ำท่วม
- จัดทำโครงการช่วยเหลือแรงงานและผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาใหม่


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที