Meditate

ผู้เขียน : Meditate

อัพเดท: 09 ส.ค. 2010 16.40 น. บทความนี้มีผู้ชม: 536470 ครั้ง

ธรรมทาน เป็นทานอันสูงสุด

ขอทำหน้าที่นี้ อีก คน เพื่อ ปัจจัย แห่งการรู้

การมีสติ ทั้งแก่ตนเอง และผู้อื่น ที่สนใจ


เที่ยววัดวันหยุด สงบจิตจากงาน (บ้างนะ)


วัดแรกคือ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน อ.แม่แตง
วัดที่สองคือ วัดโขงขาว ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง
ทั้งหมดอยู่ใน จังหวัดเชียงใหม่


มาชมวัดแรกกัน วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน
5023_IMGP1353.jpg

พระพุทธรูปในโบสถ์วัดบ้านเด่น
วันนี้ จะพาทุกท่านไปเที่ยววัด บ้านเด่นกัน ซึงเป็นที่สร้างได้อย่างสวยงาม ตามศิลปะล้านนาประยุกต์ อยู่ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


5023_IMGP1375.jpgวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน เดิมชื่อวัด “หรีบุญเรือง” สร้างเมื่อ พ.ศ. 2437 บริเวณที่ตั้งเป็นเนินเขาเตี้ยๆ ซึ่งเป็นที่สูงกว่าพื้นที่ในหมู่บ้าน ภายใต้เนินเขามีถ้ำซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านละแวกนั้นมีความเคารพนับถือจึงเรียกว่า “วักบ้านเด่น”
ครูบาไชยา วัดป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาเป็นองค์ประธานริเริ่มก่อสร้างวัดบ้านเด่น ได้กราบอาราธนานิมนต์ ครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล วัดหัวคง ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็น ประธานในการก่อสร้างศาสนสถานและศาสนสมบัติทั้งหมดภายในวัดตลอดจนถึงปัจจุบัน

ที่มา : http://www.muangkaen.org

 วัดบ้านเด่นอยู่ไม่ไกลจาก ตัวเมืองเชียงใหม่มาก  ระยะทางประมาณ lสามสิบกว่า กิโล ขับรถ กำลังสบาย  

แนะนำ ให้ จัดทริป รวมกับการไปเที่ยวเขื่อนแม่งัด เพราะ ไปทางเดียวกัน

ดูแผนที่ได้นะครับ  ได้มาจากเว็บ ลิงค์ด้านบน ซึ่งเทศบาลจัดทำเอง ได้น่าสนใจ และเป็น ตัวอย่างที่ดี ของ องค์กร ระดับชุมชนครับ


5023_map_banden.jpg

มาชมภาพวัดกันนะครับ ออกแบบและสร้างในแบบ
ศิลปะล้านนาประยุกต์


5023_IMGP1349.jpg

บนและล่าง วิหารของวัดบ้านเด่น  มีความสวยงามมาก

5023_IMGP1351.jpg

5023_IMGP1352.jpg


5023_IMGP1359.jpg

บน หอพระไตรปิฏก ในสไตล์ล้านนา ในรูปกำลังบูรณะ ตกแต่ง
ล่าง มุมด้านบนของหอพระ                                     

5023_IMGP1372.jpg

5023_IMGP1360.jpg

บน ภาพมุม ถ่ายจากโบสถ์ มองไปยังด้านล่างของวัด
ตัววัดจะตั้งอยู่บนเนินเขา หากยืนอยู่บริเวณวัด หรือโบสถ์ จะเห็นทิวทัศน์ ทิวเขาสวยงามมาก

5023_IMGP1376.jpg

บน โบสถ์ด้านข้าง

ล่าง  ภาพโบถส์แบบเต็ม

5023_IMGP1363.jpg

ล่าง ยักษ์เฝ้าโบสถ์

 5023_IMGP1361.jpg

ล่าง ราชสีห์เฝ้าโบสถ์

5023_IMGP1362.jpg

ล่าง ลวดลายประตูงเข้าโบสถ์

5023_IMGP1358.jpgครูบาเทือง โดยสังเขป

ครูบาเทือง นาถสีโล (พระครูไพศาลพัฒนโกวิท) เจ้าอาวาส วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแคน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อายุ ๔๑ ปี พรรษา ๒๑ แม้ว่าทั้งอายุและพรรษาไม่มาก แต่ท่านมีปฏิปทา น่ากราบไหว้ สงบเสงี่ยม หากจะประมวลภาพรวมความเป็น ครูบาของท่าน จะได้ดังนี้

"ครูบาอ่อนน้อมถ่อมตน-ฝึกฝนปฏิบัติ-เคร่งครัดพระธรรมวินัย-จิตใจสุขุมเยือกเย็น-บำเพ็ญบารมี-ทำความดีเป็นนิจ-จิตเมตตาเสมอ"

ตั้งแต่บวชเป็นสามเณรจนกระทั่งบวชเป็นพระ ครูบาเทือง ได้บำเพ็ญบุญบารมี ตามรอยแห่งครูบา ศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาทุกประการ ถ้าพูดถึงทานการบริจาค ครูบาสามารถสร้างศาสนสถาน ถาวร วัตถุ ไม่แต่เฉพาะใน จ.เชียงใหม่ เท่านั้น ทุกจังหวัดในภาคเหนือครูบา ได้ประดิษฐานพระพุทธ ศาสนาอย่างทั่วถึงและมั่นคง ท่านสร้างทั้งโบสถ์ วิหาร เจดีย์ พระพุทธปฏิมา ศาลากุฏิสงฆ์ ฯลฯ

ในด้านการปฏิบัติ ครูบานับเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งที่เข้าถึงธรรม โดยวิธีปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเคร่ง ครัด โดยเฉพาะวิปัสสนากรรมฐาน ในด้านการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ครูบาเสียสละปัจจัยไทย ธรรมที่มีผู้ถวาย บริจาคช่วยเหลือแก่ส่วนราชการ องค์กร ชมรม สโมสร ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะ ชาวไทยภูเขา ตั้งแต่ข้าว ผ้า ยา บ้าน การศึกษา น้ำประปา ไฟฟ้า ถนนหนทาง มากมายมหาศาล

"เป็นพระต้องพูดจริง ต้องทำจริง และต้องรู้จริง" เป็นคติธรรม ที่ครูบาเทืองยึดปฏิบัติเรื่อยมาผลจาก ความจริงที่ท่านบำเพ็ญ เพียรภาวนา ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวช เทศนา พัฒนาชุมชนบน พื้นฐานของข้อ วัตรปฏิบัติที่ปราศจากการใส่ร้ายป้ายสีโจมตีบีทา ครูบารักษาศีล ไม่เห็นแก่กิน ไม่เห็นแก่นอน ฝึก สอนใจตนเอง ตลอดเวลา รวมทั้งการเสียสละสร้างศรัทธา นำพาถูกต้องปรอง ดองให้เห็น ดีเด่นใน คุณธรรม

ที่มา : http://www.komchadluek.net

----------------------------------------------------------------
วัดที่สอง วัดโขงขาว ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วัดโขงขาว เป็นวัดที่สร้างขึ้นสมัยเจ้าแม่จามเทวี กษัตริย์ผู้ครองเมืองหริภุญไชยเป็นผู้สร้างเสนาสนะถาวรวัตถุที่สำคัญของวัด

ปัจจุบันมี   "พระครูปิยะรัตนาภรณ์"  เป็นเจ้าอาวาส
มาชมกันเลยครับ

5023_IMGP1499.jpg

บน พระพุทธรูปในโบสถ์วัดโขงขาว

5023_IMGP1485.jpg

บน ภาพโบสถ์ ซึ่งมีศิลปะงดงาม

5023_IMGP1486.jpg

บน ทางเข้าโบสถ์

5023_IMGP1487.jpg

บน พระพุทธรูปหน้าโบสถ์

5023_IMGP1489.jpg

บน ประตูทางเข้าสวยงามด้วยลวดลาย

5023_IMGP1510.jpg

บน อันนี้ก็อีกโบสถ์  ไม่แน่ใจนะ ว่าจะเรียกวิหารหรือโบสถ์

5023_IMGP1496.jpg

บน ภาพด้านหน้าเต็มๆ

5023_IMGP1507.jpg

บน และล่าง บรรยากาศในวัดเงียบสงบ สะอาด สะอ้าน

5023_IMGP1508.jpg5023_IMGP1509.jpg


หวังว่า วันหยุดนี้ คงได้เข้าวัด ทำบุญ กันบ้างนะครับ พาครอบครัว
พ่อแม่  หรือ บุตร ธิดา สามี ภรรยา ไปทำบุญ ชม ความงามของศิลปะ จะได้เพลิดเพลินใจ มีจิตแห่งกุศล  กันนะครับ

แล้วจะพาไปชมวัดสวยๆ ใหม่นะครับ หรือ วัดเชิง ธรรมชาติ หรือวัดป่า กัน

พบกันใหม่ครับ


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที