แพรวา

ผู้เขียน : แพรวา

อัพเดท: 08 ก.ค. 2011 04.46 น. บทความนี้มีผู้ชม: 4327 ครั้ง

ส.ส.ท. ร่วมกับ TCDC


กิจกรรมอบรมและติดตามประเมินผลการทำบัญชีของกลุ่ม SMEs

โครงการศูนย์ความรู้กินได้  และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
จัดกิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และ การเรียนการสอนแบบ Hybrid learning รูปแบบการจัดการเรียนการสอน​ที่ผสมผสานระหว่างการสอนในชั้นเรียน
(Face-to-Face) กับการสอนแบบ e-Learning (ทดสอบ Pre-test , Post-test ผ่านระบบทดสอบ) 
ในหัวข้อ ติดตามประเมินผลการทำบัญชีของกลุ่ม SMEs                  
ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี
สู่การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "กุญแจสู่ความสำเร็จสำหรับนักบริหารยุคใหม่ด้วยเทคนิคการบัญชีและการเงิน"

อบรมวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2554 จำนวน 12 ชั่วโมง
วิทยากร : อาจารย์ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์ (Business Advisor)
ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี

ทุกธุรกิจต้องการประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการแทบทั้งสิ้น ดังนั้นธุรกิจในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องแสวงหาปัจจัยที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนั่น คือ

- ความสามารถของบุคลากรในทุกๆ ระดับของกิจการ - ความสัมพันธ์กับภายนอกกิจการ - ความเพียงพอของเงินทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการ

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเจ้าของกิจการและผู้บริหารต้องเข้าใจและมีความรู้ความสามารถในบทบาทหน้าที่ด้านการบัญชีทั้งในด้านการจัดทำและการรำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการ แต่ก็ยังมีเจ้าของกิจการและผู้บริหารส่วนหนึ่งโดยเฉพาะธุรกิจ SMEs และธุรกิจในครอบครัวมักขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านการบัญชีและการเงิน โดยมักใช้บริการจากสำนักงานบัญชี จึงทำให้ขาดข้อมูลที่จะนำมาใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจ ทำให้เกิดความจำเป็นที่เจ้าของกิจการและผู้บริหารต้องรู้และก้าวให้ทันกับความรู้ใหม่ๆ ทันนำความรู้ทางการบัญชีและข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่ง ทั้งความรู้ทางด้านการบัญชีการเงิน การบัญชีเพื่อการจัดการ การบัญชีต้นทุน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และการเงินธุรกิจ

หัวข้อการอบรมประกอบด้วย เรื่องดังนี้

- พื้นฐานและลำดับขั้นองค์กรสู่ความเป็นเลิศ - Overview บัญชีการเงิน/การบัญชีบริหาร/การบริหารการเงิน
- งบการเงิน
- รากฐานของความสำเร็จเริ่มต้นที่การบันทึกรายการบัญชี
- การจัดทำงบการเงิน
- การคำนวณต้นทุนสินค้าและงบต้นทุนการผลิต
- การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น
- ยกระดับธุรกิจด้วยการบัญชีบริหาร  

ภาพบรรยากาศ

85203_4.jpg   85203_5.jpg

   85203_1.3.jpg   85203_1.1.jpg   85203_6.jpg
บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที