แพรวา

ผู้เขียน : แพรวา

อัพเดท: 04 พ.ค. 2011 11.25 น. บทความนี้มีผู้ชม: 13635 ครั้ง

บทสัมภาษณ์ผู้ได้รับรางวัล TPA WRITER AWARD 2010


รางวัลภาษาไทยดีเด่น, ความสร้างสรรค์และ Popular Vote

Q: แนะนำตัวด้วยค่ะ

A: สวัสครับ   ผมคฑาวุธ ดวงอินทร์ครับ ได้รับรางวัลการใช้ภาษาไทยดีเด่น และรางวัลความคิดสร้างสรรค์ครับ

B: สวัสดีครับ ผมนาวิน แสงสระศรี ได้รับรางวัลPopular Vote ครับ

 
85203_21042011245.jpg

คุณคฑาวุธ ดวงอินทร์

กับรางวัลการใช้ภาษาไทยดีเด่น และรางวัลความคิดสร้างสรรค์

 85203_IMG03957-20110421-10411.jpg

คุณนาวิน แสงสระศรี

กับรางวัล Popular Vote


 

Q: ปัจจุบันทำงาน หรือศึกษาด้านใดคะ

คุณคฑาวุธ :         ผมจบนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง จุฬาฯครับ

คุณนาวิน  :          ผมจบการศึกษาจากคณะวิศวะกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านผลผลิตและ OTOP และวิทยากรณ์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมครับ

 


85203_aaa.jpg


Q: ไม่ทราบว่าทราบข่าวการประกวดบทความในโครงการนี้ได้อย่างไรคะ

คุณคฑาวุธ :         ผมทราบจากทางเว็บไซต์ของ สสท. ครับ

คุณนาวิน  :          ผมก็ทราบจากทางเว็บไซต์ของ สสท. เช่นกันครับ

 

Q: เคยมีผลงาน หรือการเข้าประกวดทางด้านการเขียนมาก่อนหรือไม่คะ ถ้ามีช่วยยกตัวอย่างด้วยค่ะ

คุณคฑาวุธ :         ผมเคยมีงานเขียนเรื่องสั้นที่ได้รับการตีพิมพ์หนึ่งเรื่อง เรื่องมองมุมมอง(รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการตะวันส่องอวอร์ด ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ตะวันส่อง)

คุณนาวิน  :          ส่วนมากผมเขียนหนังสือประกอบการสอน และครั้งนี้เป็นการประกวดครั้งแรกครับ


 

Q: ใช้เวลาร่าง และเขียนผลงานส่งประกวดนานไหม

คุณคฑาวุธ :         ใช้เวลาทำงาน ทั้งเก็บข้อมูล ฉบับร่าง ฉบับแก้ ฉบับสมบูรณ์ หนึ่งสัปดาห์ คือมีไอเดียอยู่ก่อแล้วว่าอยากเล่าเกี่ยวกับอะไร เพราะโดยพื้นฐานแล้วมีความสนใจเรื่องจิตวิทยาและการพัฒนาตนเองเป็นหลัก จึงนำคำว่านวัตกรรมมาบวกเข้ากับสิ่งที่สนใจอยู่

คุณนาวิน  :          ใช้เวลาร่างประมาณ 30 นาทีครับ

 

 

Q: มีหลักในการเขียนให้น่าสนใจอย่างไรบ้างคะ

 

คุณคฑาวุธ :         วิธีในการคิดงาน คือเริ่มจากการทำความเข้าใจโจทย์  เข้าใจความหมายของคำว่านวัตกรรมว่าหมายถึงการแปลงแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า แล้วก็นำความหมายดังกล่าวมาผูกเล่ากับประสบการณ์ชีวิตของตนเอง ผูกเล่ากับเรื่องราวในสังคม  โดยตั้งวัตถุประสงค์ในงานเขียนว่าต้องการนำเสนอวิธีคิดอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองและสังคมได้

คุณนาวิน  :          ผมฝึกฝนจากการเป็นวิทยากร ที่สามารถดึงความสนใจจากผู้ฟังได้ ทำให้ผู้ฟังไม่เบื่อ และเอาประสบการณ์จริงเข้ามาประกอบในเนื้อหาที่เขียน ทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจบทความได้ง่ายขึ้น


 

Q: ช่วยบอกความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในโครงการนี้ด้วยค่ะ

คุณคฑาวุธ :         รู้สึกดีใจมากครับ

คุณนาวิน  :          รู้สึกดีใจ และจะพยายามปรับปรุงให้บทความน่าสนใจมากขึ้น

 


85203_21042011243.jpg

น้องคฑาวุธ ดวงอินทร์ กับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ภาษาไทยดีเด่น
 


Q:
คุณทั้งสองคนมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับคำว่า นวัตกรรม เปลี่ยนแปลงโลก บ้างคะ

คุณคฑาวุธ : ผมว่า ถึงไม่มีนวัตกรรมโลกมันก็เปลี่ยนอยู่แล้ว คำถามอยู่ที่ว่าเราอยากให้มันเปลี่ยนไปทางไหน  การทำให้เกิดนวัตกรรมจึงเป็นการทำให้โลกเปลี่ยนไปในทิศทางที่เราต้องการครับ  (โลกในที่นี้หมายถึงทุกๆอย่างรวมทั้งตัวเรา  ทั้งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ครับ)

คุณนาวิน  :          โลกของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย และนวัตกรรมนั้นเปลี่ยนแปลงโลกของเราไปมากมาย อย่างเช่น โลกของเราเล็กลงทุกวันเพราะเราสามารถที่จะร่วมงานกับคนทั่วโลกได้ และสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ทำให้ระยะเวลาในการทำงานสามารถทำได้เร็วขึ้น และทำให้โลกของเราพัฒนาได้เร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย อย่างเช่น เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสึนามิที่ญี่ปุ่นหรือน้ำท่วมที่ภาคใต้ ก็จะสามารถรับรู้ได้เร็วขึ้น ในขณะที่ถ้าเทียบกับเมื่อก่อน กว่าที่เราจะทราบข่าวภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดในพื้นที่ที่ห่างไกล นั้นต้องใช้เวลานานมาก ทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างเชื่องช้า และถ้าเรามีความสามัคคีกันมากขึ้นเราก็สามารถพัฒนาและเชื่อมโยงผลประโยชน์ของแต่ละประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าแต่ละสังคมร่วมแรงร่วมใจกันได้ก็จะสามารถแก้ไขวิกฤติให้ผ่านพ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยและให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ เราก็จะสามารถผ่านวิกฤตินั้นไปได้ครับ


 85203_IMG03955-20110421-10401.jpg
คุณ นาวิน แสงสระศรี  กับรางวัล Popular Vote

 

Q: สุดท้าย อยากให้ฝากถึงผู้ที่จะเริ่มในการเป็นนักเขียน

คุณคฑาวุธ :         สิ่งที่อยากจะฝากถึงน้องๆหรือคนที่อยากเขียน คืออยากให้เริ่มจากการอ่าน และก็ฝึกเขียนในสิ่งที่อยากเขียน ถ้ามีโอกาสในการแก้โจทย์ต่างๆ ที่เป็นการประกวดก็ลองส่งดูจะได้รู้ตัวเราเองว่าจะพัฒนางานได้อย่างไร และที่สำคัญคือ การคิด คิดให้มากๆใช้เหตุผลเชื่อมโยงแล้วงานก็จะออกมาเองครับ

คุณนาวิน  :          ส่วนผม ผมว่าควรจะศึกษาหลักการต่างๆ และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเรา เพื่อดูผลดี-ผลเสียของมัน และจดบันทึกเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงตัวเราในอนาคตต่อไป ในการถ่ายทอดออกไปนั้น ก็จะเป็นทั้งการจดบันทึก การเรียบเรียง และการพัฒนา อย่างที่บอกไปในตอนต้น เราควรที่จะศึกษาให้เข้าใจจากการอ่าน เมื่อเราอ่านจนเราเข้าใจในสิ่งนั้นๆ แล้ว ก็ลองลงมือเขียนลองบรรยายสิ่งที่เราอ่านมา ก็จะเป็นการฝึกฝีมือไปในตัวและทำให้เราเก่งขึ้นเรื่อยๆ ได้ครับ 

 

85203_IMG03957-20110421-1041.jpg85203_21042011246.jpg

  


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที