ธัณย์สิตา

ผู้เขียน : ธัณย์สิตา

อัพเดท: 26 ธ.ค. 2010 08.56 น. บทความนี้มีผู้ชม: 4938 ครั้ง

คงจะปฎิเสธไม่ได้ว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เลวร้ายส่วนหนึ่งเกิดจากธรรมชาติของโลกเองอีกส่วนหนึ่งเกิดจากฝีมือมนุษย์ นวัตกรรมแบบไหนเล่าที่จะเหมาะกับโลกยุคปัจจุบันเชิญหาคำตอบจากบทความต่อไปนี้


นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

                     
                                      
 นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

                   นวัตกรรมคือ สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีถ้าโลกหยุดทุกอย่างอยู่กับที่นวัตกรรมก็จะยิ่งทำให้โลกก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีอย่างรวดเร็ว แต่ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงตัวของมันเองไปในทิศทางที่เลวร้าย ส่วนหนึ่งเกิดจากฝีมือของมนุษย์ ฉะนั้นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจึงเน้นไปในทิศทางที่แก้ปัญหาของโลกส่วนหนึ่ง  อีกส่วนหนึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทำให้โลกเจริญก้าวหน้าสะดวกสบายขึ้น

            การเปลี่ยนแปลงของโลก

-         การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาทำให้แผ่นเปลือกโลกเกิดการชนกัน  การแยกจากกัน  รอยเลื่อน ซึ่งมีผลทำให้เกิดกระบวนการทางธรณีวิทยามากมายทำให้เกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น  แผ่นดินไหว  ภูเขาไฟระเบิด เกิดคลื่นสินามิ น้ำท่วม เป็นต้น แต่สิ่งที่ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งก็เพราะฝีมือมนุษย์เช่นการขุดเจาะหินแร่ธาตุที่มีอยู่ในเปลือกโลก การระเบิดหิน การตัดไม้ทำลายป่า การทดลองระเบิดปรมาณู การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การขุดเจาะบ่อบาดาล เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวร้าย   

-       การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับมนุษย์ ขอยกตัวอย่างใกล้ตัวคนไทยมากที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงทางการดำรงชีวิตอยู่ มีการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขสบายอิงวัตถุนิยม เช่น การสื่อสาร   การใช้จ่ายบัตรเครดิตที่ฟุ่มเฟือย เป็นต้น ทำให้มีการแก่งแย่งชิงดีกันในด้านต่าง ๆ ประชาชนเองก็ดิ้นรนให้ได้มาซึ่งวัตถุที่ต้องการ ชีวิตขาดความอบอุ่นในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก อยู่คนละทาง ห่างจากการ ถือศีล ปฏิบัติธรรมตามวิถีชาวพุทธ ส่วนที่ไกลออกไปขอยกตัวอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดภาวะทางด้านเศรษฐกิจด้วยพิษของฟองสบู่แตก ธนาคารขนาดใหญ่มีปัญหาขาดสภาพคล่องปิดกิจการลงเหมือนกับประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2540 ต่างกันตรงที่ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจ

                        นี่คือการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงที่ผ่านมานวัตกรรมที่จะอยู่คู่กับโลก ณ เวลานี้ได้ดีที่สุด จะต้องเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาชาวโลก และการเปลี่ยนแปลงของโลกเอง ซึ่งนวัตกรรมที่เหมาะสมน่าจะเป็นนวัตกรรมที่แก้ตรงจุดเริ่มต้นของการเกิดปัญหาที่ง่ายที่สุดคือทัศนคติของมนุษย์เรานี่เอง และนวัตกรรมที่เหมาะสมเป็นนวัตกรรมที่เกิดจาก พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนชาวโลก ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจก็มีทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ เพื่อช่วยเหลือการเกษตรกรรมที่ดินฟ้าอากาศผิดธรรมชาติก็มี โครงการฝนหลวงพระราชทานเป็นนวัตกรรมที่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ โครงการแก้มลิงที่สามารถป้องกันน้ำท่วม และนำน้ำมาบริหารจัดการเมื่อยามต้องการ  การปลูกป่าทำฝ่ายกั้นน้ำ การคิดค้นไบโอดีเซล ซึ่งถือว่าพระองค์เป็นผู้นำทางด้านพลังงานทดแทนก็ว่าได้   และอื่น ๆ อีกหลาย 10 นวัตกรรม ซึ่งผลของนวัตกรรมทั้งหมดส่วนใหญ่ช่วยแก้ปัญหาให้กับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง  ไม่ใช่เฉพาะแต่พสกนิกรชาวไทยเท่านั้นที่ภาคภูมิใจและรับประโยชน์จากนวัตกรรมที่เกิดจากพระปรีชาสามารถ­ของพระองค์ท่านต่างชาติเองก็อดที่จะเข้ามาศึกษาเพื่อนำไปใช้ ซึ่งบทความที่นำเสนอเป็นนวัตกรรมพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและถูกต้องถ้าหากนำมาปฎิบัติอย่างเป็นขั้นตอน และจริงจัง ผลที่ได้รับเป็นรากฐานของทุก ๆ ด้านเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเริ่มที่ทัศนคติก่อน ผลที่ดีจึงจะตามมาซึ่งบทความนี้จะขอยกตัวอย่าง นวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และนวัตกรรมโครงการฝนหลวงพระราชทาน         

                         นวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับประเทศไทยคงจะจำกันได้ก่อนช่วงปี พ.ศ. 2540  เป็นยุคที่เราเรียกว่ายุคฟองสบู่การใช้จ่ายของประชาชนฟุ่มเฟือยอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ประชาชนระดับรากหญ้าจนถึงผู้มีอันจะกินมีความต้องการ วัตถุซึ่งเป็นที่นิยม เช่น ทีวี ตู้เย็น การออกรถป้ายแดงที่มีมากที่สุดเป็นประวัติการ การนิยมใช้บัตรเครดิตเฟื่องฟูในยุคนั้นถ้าใครไม่มีถือว่าล้าหลัง อสังหาริมทรัพย์ซื้อง่ายขายคล่องมีการซื้อหาเพื่อเก็งกำไรบางคนขายผืนดินที่เป็นมรดกตกทอดกันมาเพื่อออกรถป้ายแดง การเป็นอยู่ของประชาชนดิ้นรนให้ได้มาซึ่งความต้องการขาดความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันห่างหายจากการปฏิบัติธรรมถือศีลผิดกับสมัยบรรพบุรุษซึ่งอยู่ง่ายกินง่าย เมื่อเวลาเปลี่ยนไปเศรษฐกิจที่เรียกว่าฟองสบู่ก็แตกสถาบันการเงินหลายแห่งล้ม มีการเลิกจ้างพนักงาน  ธุรกิจขนาดย่อยปิดกิจการ เจ้าของกิจการบางรายฆ่าตัวตายหนีภาระหนี้สิน เมือประเทศชาติมีปัญหาด้านเศรษฐกิจและเพื่อต้องการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพ ช่วยให้ประชากรพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นหนี้หรือเป็นทาส ซึ่งรากเหง้าของชาวไทยที่น่าภูมิใจคือความไม่เคยเป็นทาสแต่เรากำลังเป็นทาสวัตถุนิยมเพราะเราต้องการจะเปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรมเป็นอุสาหกรรมใหม่เรากำลังจะเป็นทาสของต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย แต่ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเห็นพสกนิกรเดือดร้อนไปทั่ว จึงได้นำนวัตกรรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นแบบสายกลางทำให้คนไทยส่วนใหญ่ที่นำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

                    หลักปรัชญา คือการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควร และปฎิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นสูงขึ้นโดยลำดับต่อไปหากแต่จะมุ่งเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแค่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวในที่สุด     

(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของหมาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517)

                    จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถหยั่งรู้ก็ว่าได้เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทฤษฏีที่เริ่มมีมากว่า 20  ปี และถ้าสามารถนำนวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ทั่วโลกน่าจะเป็นจุดเริ่มต้น ให้โลกสงบร่มเย็นเพราะเป็นการเริ่มจากทัศนคติของผู้คนให้พออยู่พอกินตามที่ตนเองมี เดินทางสายกลางที่สำคัญ คือ อยู่แบบใช้สติ  ปัญญา และความเพียร ซึ่งเป็นแก่นของทุกศาสนาในโลกนี้และเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ซึ่งสามารถนำไปปฎิบัติในระดับผู้นำในท้องถิ่น สู่ผู้นำระดับภาค และประเทศได้โดยง่ายในที่สุดก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

              นวัตกรรมโครงการฝนหลวงพระราชทาน ซึ่งเป็นโครงการที่คนไทยตื้นตันและรู้จักกันดี ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศได้ตลอดพระองค์ทรงแนะนำเทคนิคพิเศษซึ่งไม่แพ้ใครในโลกนี้ในการทำฝนหลวงให้ได้ผลในสภาวะอากาศ และพื้นที่ที่ยากลำบากในการเกิดฝน และ ครั้งล่าสุด ในปี พ.ศ. 2553 นี้ ได้เกิดภัยแล้งรุนแรงกว้างขวางมาตั้งแต่ต้นปี อันเนื่องมาจากผลกระทบของปรากฏการณ เอล นิโน และน้ำในเขื่อนต่าง ๆ ลดลงจนไม่สามารถที่จะนำมาใช้ในการเกษตรได้ถึงแม้นพระองค์ยังทรงพระประชวรอยู่ แต่พระองค์ยังทรงเป็นห่วงพสกนิกรชาวไทย จึงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งหน่วยฝนหลวงพิเศษขึ้นปฏิบัติการกู้วิกฤติภัยแล้งจนสามารถนำพาพืชผลการเกษตรให้รอดพ้นภัยพิบัติมาได้ ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงคุณประโยชน์อย่างเอนกอนันต์ต่อมวลประชาราษฎร์ทรงเป็น  พระบิดาแห่งฝนหลวง อย่างแท้จริง และยังยืนยันในพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ เพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยให้อยู่ดีกินดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 

              พระราชกรณียกิจนานัปการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้เขียนมีความรู้สึกว่าเป็นนวัตกรรมที่สามารถรองรับและแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันได้ถึงแม้นจะเริ่มจากประเทศเล็ก ๆ แต่ก็เป็นนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ถ้าหากนำไปใช้ทั่วโลก

                       

                        โลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนโลก                           ทำวิปโยคโศกเศร้าใจ

          นวัตกรรมนำยิ่งใหญ่                                              จากชาติไทยไปต่างชาติ

          ขอเดชะฝ่าพระบาท                                               พระราชดำรัสจัดแนวทาง

          ยุคใหม่ใช้สายกลาง                                               ช่วยโลกบ้างอย่างไทยไทย  
             
            
                 

                     บทความประกวดประเภทบุคคลทั่วไป     ธัณย์สิตา                                                                             

                       

 

                                                                                                                                            


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที