SHE Zone

ผู้เขียน : SHE Zone

อัพเดท: 09 ก.พ. 2011 14.31 น. บทความนี้มีผู้ชม: 59809 ครั้ง

ปลอดภัยแน่นอนถ้าหมั่นเรียนรู้และตระหนักถึงอันตราย


หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานในสถานที่อับอากาศ(Confined Space Responsibility)


136264_confined respon.JPG          บทความเรื่องสถานที่อับอากาศก็ได้เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายกันแล้วน่ะค่ะ หลังจากที่เราได้ทราบกันไปแล้วว่าสถานที่อับอากาศมีลักษณะและอันตรายอย่างไร การป้องกันหรือการควบคุมทำได้อย่างไรบ้าง จะปฎิบัติงานอย่างไรให้ปลอดภัย สำหรับในตอนนี้จะเป็นเรื่องของหน้าที่รับผิดชอบของส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากต่อความปลอดภัยของผู้ที่เข้าไปปฎิบัติงานภายในสถานที่อับอากาศ 

         
สถานที่อับอากาศทุกที่ที่ถูกระบุว่าต้องมีการขออนุญาตก่อนเข้าไปปฎิบัติงาน จะต้องมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมงานแต่ละให้ชัดเจน ซึ่งทีมงานประกอบไปด้วย
              
§       ผู้ที่เข้าไปปฎิบัติงานภายในสถานที่อับอากาศ
             
§       ผู้ดูแล
             
§       หัวหน้างาน
             
§       ทีมช่วยเหลือ/กู้ชีพ

บุคลลต่าง ๆ ดังกล่าวจะต้องรู้และตระหนักในหน้าที่ของตนเอง สามารถปฎิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

 

ผู้ที่เข้าไปปฎิบัติงานภายในสถานที่อับอากาศ

          ผู้ที่เข้าไปปฎิบัติงานภายในสถานที่อับอากาศ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

§       เรียนรู้/ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานที่อับอากาศที่จะเข้าไปปฎิบัติงาน

§       เรียนรู้/ทราบถึงการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่จะนำเข้าไปใช้งานภายในสถานที่อับอากาศอย่างถูกวิธี

§       ปฎิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

§       สื่อสารกับผู้ดูแลเป็นระยะๆ

§       แจ้งให้ผู้ดูแลทราบเมื่อพบ/ประสบอันตราย

§       หนีออกจากสถานที่อับอากาศทันที่เมื่อประสบอันตรายหรือหากได้รับแจ้งจากผู้ดูแลหรือหัวหน้างาน

 

ผู้ดูแล

          หน้าที่ของผู้ดูแลคือการสังเกตการณ์ ช่วยเหลือ ป้องกันและประสานงานในการช่วยเหลือ/กู้ชีพ ดังนี้

§       คอยตรวจติดตามสภาพแวดล้อมภายใน และรอบๆสถานที่อับอากาศ

§       ทราบ/รู้ถึงอันตรายภายในสถานที่อับอากาศ

§       ทราบ/รู้ถึงขั้นตอนปฎิบัติในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

§       สามารถรับรู้ถึงสัญญาณของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

§       คอยให้ความช่วยเหลือผู้ที่เข้าไปปฎิบัติงานภายในสถานที่อับอากาศ

§       ป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวช้องเข้าไปภายในสถานที่อับอากาศ

§       ติดต่อ/ประสานงานกับทีมกู้ชีพในกรณีที่จำเป็น

 

หัวหน้างาน

            หน้าที่รับผิดชอบของหัวหน้างานมีดังนี้

§       วางแผนในการเข้าไปปฎิบัติงาน

§       ทราบ/รู้ถึงอันตรายภายในสถานที่อับอากาศ

§       กำหนดมาตรการควบคุมต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น การระบายอากาศ การตัดแหล่งพลังงาน ระบบการล็อคเพื่อความปลอดภัย (Lock Out/Tag Out)

§       จัดให้มีหน่วยช่วยเหลือ/กู้ชีพ

§       เป็นผู้อนุญาตให้เริ่มการปฎิบัติงาน และเลิกการปฎิบัติงาน

 

ทีมช่วยเหลือ/ กู้ชีพ

            ทีมช่วยเหลือ/กู้ชีพ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

§       ได้รับการอบรมหลักสูตรเดียวกับผู้ที่เข้าไปปฎิบัติงานภายในสถานที่อับอากาศ

§       ได้รับการอบรมและสามารถใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นในการช่วยเหลือ/กู้ชีพได้เป็นอย่างดี

§       สามารถเข้าใจข้อมูลที่ผู้ดูแลสื่อสารให้

§       ได้รับการอบรมและสามารถให้การปฐมพยาบาล และกู้ชีพได้

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที