SHE Zone

ผู้เขียน : SHE Zone

อัพเดท: 09 ก.พ. 2011 14.31 น. บทความนี้มีผู้ชม: 59808 ครั้ง

ปลอดภัยแน่นอนถ้าหมั่นเรียนรู้และตระหนักถึงอันตราย


การอนุญาตให้เข้าไปปฎิบัติงานในสถานที่อับอากาศ (Confined Space Entry)136264_entry permit.JPG


       ผ่านไปแล้ว 4 ตอนสำหรับสถานที่อับอากาศ สำหรับในตอนนี้เราจะมาทราบกันต่อถึงการอนุญาตให้เข้าไปปฎิบัติงานภายในสถานที่อับอากาศกันค่ะ
       
การอนุญาตให้เข้าไปปฎิบัติงานในสถานที่อับอากาศไม่ใช่งานที่ทำประจำซ้ำ ๆ กันทุกครั้งดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้ทั้งการเข้าไปและการออกมาสถานที่อับอากาศจัดเป็นสถานที่ที่มีความเป็นอันตรายเป็นอย่างมากอันเนื่องจากองค์ประกอบที่อยู่ข้างใน ลักษณะทางกายภาพ และความยากในการเข้า- ออก
        สถานที่อับอากาศบางแห่งมีความเป็นอันตรายถึงขั้นอนุญาตให้กับผู้ที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษเท่านั้นเข้าไปปฎิบัติงานได้

        หากสถานที่อับอากาศใดที่ถูกระบุว่าจำเป็นต้องมีใบอนุญาตให้เข้าไปปฎิบัติงาน จะต้องมีระบบในการออกใบอนุญาตให้กับผู้ที่จะเข้าไปปฎิบัติงาน โดยรายละเอียดในการอนุญาต จะต้องประกอบไปด้วย

§       ชื่อของสถานที่อับอากาศที่จะเข้าไปปฎิบัติงาน

§       เหตุผลที่เข้าไปปฎิบัติงาน

§       วันที่ที่เข้าไปปฎิบัติงาน

§       ระยะเวลาที่เข้าไปปฎิบัติงาน

§       สภาวะที่ยอมรับและอนุญาตให้เข้าไปปฎิบัติงานได้

§       อันตรายที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานที่อับอากาศ และมาตรการควบคุม

§       ชื่อผู้ที่จะเข้าไปปฎิบัติงาน , ผู้ช่วย และหัวหน้างาน

§       ข้อมูลการตรวจวัดสภาวะบรรยากาศภายในสถานที่อับอากาศ

§       ขั้นตอนในการสื่อสาร

§       แผนการช่วยชีวิต หรือแผนการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

§       อุปกรณ์ที่จำเป็นในการเข้าไปปฎิบัติงาน

§       มีงานอื่นๆ อีกหรือไม่ที่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตเพิ่มเติม เช่น การปฎิบัติงานร้อน

 

หากมีงานหรือกิจกรรมใดที่จะต้องดำเนินการภายในสถานที่อับอากาศ หัวหน้างานทีทำหน้าที่ออกใบอนุญาตจะต้องกรอกรายละเอียด และเซ็นชื่อให้เรียบร้อยก่อนที่จะดำเนินงาน หรือกิจกรรมนั้น ๆ

หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นระหว่างการปฎิบัติงานภายในสถานที่อับอากาศจะต้องมีการบันทึกลงในใบอนุญาต และใบอนุญาตนี้จะต้องเก็บไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี

สถานที่อับอากาศที่ต้องมีการขออนุญาตก่อนเข้าไปปฎิบัติงาน จะต้องมีป้ายเตือนติดที่ทางเข้า เพื่อให้ทุกได้ทราบ
บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที