วิกูล

ผู้เขียน : วิกูล

อัพเดท: 25 พ.ค. 2009 16.15 น. บทความนี้มีผู้ชม: 15307 ครั้ง


การทุจริต คอรัปชั่น คือการทำลายตน และทำลายชาติ


-บทนำ

CORRUPTION ตัวถ่วงความเจริญ,,,!!!

“CORRUPTION เป็นสิ่งเลวร้ายในสังคม มีการประมาณการว่า ๓๐ % ของมูลค่าสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมดของราชการ ถูกยักยอกโดยเจ้าหน้าที่ที่คดโกง

นั่นหมายความว่าภาษีอากรที่พวกเราเสียอย่างถูกต้องสูญหายไปถึง ๓๐ % คุณจะยอมซื้อไข่ไก่ ๒๑ ฟองในราคา ๓๐ ฟอง หรือ ซื้อข้าว ๒ ถุง ในราคา ๓ ถุง?  แน่นอนว่า “ไม่” ร่วมกันต่อต้าน Corruption ให้หมดไปจากแผ่นดิน”

ข้อความข้างต้นนำมาจากปกหลังในของหนังสือ “Flash” ที่แทรกมาในผู้จัดการ ๓๖๐ องศา รายสัปดาห์ ทำให้เกิดความรู้สึกร่วมที่จะต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง

 ประเด็น

จึงใคร่ที่จะชี้ให้เห็นถึงการคอรัปชั่นในแวดวงธุรกิจอุตสาหกรรม ที่หลายท่านอาจคิดไม่ถึงว่าจะร้ายแรง พฤติกรรมก็ไม่แพ้กับการทุจริตของข้าราชการ ผลที่ได้รับก็ไม่มีองค์กรอิสระมาตรวจสอบดำเนินการลงโทษ

การทุจริตนั้น ไม่มีเฉพาะในวงราชการ หากแต่มีอยู่ทุกกิจกรรมของสังคมไทยไปแล้ว แม้แต่ธุรกิจของเอกชน ทั้งของไทยล้วนและกิจการที่มีการร่วมลงทุนกับต่างชาติ

ยิ่งถ้ากิจการนั้นเป็นองค์กรใหญ่ มีความสลับซับซ้อนในการบริหาร ก็จะง่ายต่อการกระทำชั่วของเหลือบไรทุจริต

สาเหตุของการทุจริต

สาเหตุของการทุจริตคอรัปชั่นในที่ทำงาน เพราะเกิดความบกพร่องจากการตรวจสอบ ประกอบกับผู้จะกระทำความผิด มีความจำเป็นต้องใช้เงินมากในการดำเนินชีวิต ส่วนใหญ่จะเป็นการนำเงินไปใช้กับคู่ขาใหม่ คนประเภทนี้จะเป็นผู้มักมากในกามคุณ หรือเพื่อการเข้าสังคมหรูๆ ในระดับที่เกินฐานะเดิมของตนเอง

คนกลุ่มนี้โดยมากจะเป็นผู้มีการศึกษา เก่งทางวิชาการ แต่สันดานต่ำช้าวาจาสามหาว ลักษณะงานที่ส่งเสริมให้เกิดการคอรัปชั่น จะมีลักษณะหน้าที่ที่ต้องอาศัยชำนาญความสามารถเฉพาะ เช่น “วิศวกร” เป็นต้น

การทุจริตของเอกชน จะเกิดขึ้นในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การตัดสินใจซื้อขาย จุดที่เสี่ยงมากที่สุด จะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่ที่ลงทุนมาก หรือโครงการต่อเนื่องเช่นอุปกรณ์เครื่องจักร

ถึงบริษัทจะว่าจ้างหาตัวเลือกหลายๆเจ้า แต่บางเจ้าจะดำเนินวิธีใต้โต๊ะอย่างลับๆ ด้วยมูลค่าที่ปฏิเสธลำบาก เกินกว่ากิเลสของผู้รับผิดชอบในงานนั้นจะยอมหนี

สุดท้ายบริษัทจะได้ของที่มีคุณภาพต่ำ เป็นผลให้การผลิตตกต่ำ และขาดทุนยุบกิจการในที่สุด...!!!

พฤติกรรมเบื้องต้นของการ คอรัปชั่น

กลุ่มบริษัทที่มีการจ่ายสินบน ส่วนมากเป็นเครือข่ายของบริษัทแม่ที่อยู่ในเขตเอเชีย โดยเฉพาะประเทศที่มีเทคโนโลยีชั้นต่ำ คุณภาพสินค้าต่ำ และมักจะลอกเลียนแบบสินค้าจากประเทศที่เหนือกว่าเสมอ

ผู้ที่มาติดต่อในการจ่ายสินบนจะเป็นผู้บริหารระดับกลางโดยความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของเขา หรือบางครั้งก็เป็นชาวต่างชาติที่เป็นผู้บริหาร ถ้าเป็นชาวต่างชาติจะพูดภาษาไทยได้คล่อง จึงรู้ถึงค่านิยมของคนไทยในเรื่องคอรัปชั่นเป็นอย่างดี

พฤติกรรมที่ควรสังเกต และตั้งสมติฐานว่าเขาเป็นผู้วนเวียนอยู่ในแวดวงของการ “คอรัปชั่น” ให้ดูจากชีวิตความเป็นอยู่ที่หรูหราขึ้น ซื้อรถยนต์ใหม่ราคาแพง  แต่งตัวไฮโซ เกินกว่าฐานะทางการเงินที่รับจากบริษัทจะซื้อหาได้ ทั้งนี้ให้ดูบุคคลที่อยู่แวดล้อมเขาทั้งเพื่อน โดยเฉพาะคู่รัก เป็นสำคัญอีกด้วย

คนกลุ่มนี้ จะละเลยระเบียบวินัย... เข้าทำงานสาย เข้าประชุมก็วางตัวแสดงพฤติกรรมไม่ให้ความเคารพต่อที่ประชุม กิจกรรมที่ประชุมมอบหมาย ถ้าเขาไม่พอใจก็จะบ่ายเบี่ยงหลีกเลี่ยง ด้วยเหตุผลฟังไม่ขึ้น (ขี้เกียจ) ทั้งนี้เป็นผลมาจากจิตใจแต่ละนาทีของเขาคิดอยู่แต่กลอุบายที่จะโกงกินเป็นส่วนใหญ่

บางครั้งก็จะทำเป็นว่ารักบริษัทอย่างออกหน้าออกตา... โดยยินยอมใช้ทรัพย์สินส่วนตัว เพื่อทำงานให้กับบริษัท อาทินำรถยนต์ของตนเองไปติดต่อ ขนย้าย กับผู้ว่าจ้างทั้งที่บริษัทก็มีการสนับสนุนทั้งรถยนต์และคนขับอยู่แล้ว มิหนำซ้ำยังไม่มีการเบิกค่าน้ำมัน การกระทำแบบนี้เป็นสิ่งแสดงให้เชื่อได้ว่าเขาได้รับมามากกว่าเสีย ขนาดผู้ร่วมหุ้นกับบริษัทยังไม่กล้าทำ เพราะธุรกิจต้องแสดงรายรับรายจ่าย ทุกความเคลื่อนไหว

จะมีการติดต่อกับคู่สัญญากับบริษัทอยู่เสมออย่างลับๆ หากมีผู้พบเห็นจะแสดงสภาวะแวดล้อมให้เหมือนกับว่ามาติดต่องาน การติดต่อในลักษณะนี้น่าจะเป็นการตกลงในผลประโยชน์มากกว่า ยิ่งถ้านำรถยนต์ส่วนตัวไปเอง ไม่มีผู้ติดตาม (เพราะเกรงว่าจะมีผู้ทราบความเคลื่อนไหว)

ผู้ที่เป็นผู้ประสานประโยชน์ในการคอรัปชั่น แม้จะมีต่ำแหน่งไม่สูง แต่จะได้รับการต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีจากบริษัทคู่ทุจริตในการเดินทางไปตรวจงาน แทบทุกครั้งจะมีผู้บริหารในที่นั้นๆลงมาต้อนรับด้วยตนเอง จนทำให้เกิดข้อสงสัยเชิงเปรียบเทียบ เพราะเมื่อผู้ที่ไปติดต่อเหมือนกันแต่มิได้อยู่ในเส้นทางการโกงจะไม่ได้รับการเหลียวแลแม้แต่น้อย

การใช้โทรศัพท์ของคนกลุ่มนี้ จะไม่นิยมใช้โทรศัพท์ที่โต๊ะทำงาน แต่จะใช้โทรศัพท์มือถือ และการพูดคุยนั้น จะหาสถานที่ลับๆ ทั้งลับหูและลับตา ระหว่างพูดจะหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลา เหลียวซ้ายแลขวา เกรงว่าจะมีผู้ใดมีได้ยินในสิ่งที่พูดคุย

พฤติกรรมที่แสดงออกมาในลักษณะข้างต้นนั้น อยู่ในระดับที่เขาได้กอบโกยกับที่ทำงานั้นมามากพอสมควรแล้ว... จึงไม่แยแสถ้าจะได้รับโทษด้วยการให้ออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชย คดีความทั้งแพ่งและอาญาก็ไม่เคยสะทกสะท้านในหัวใจเขา ก็ในเมื่อไม่มีหลักฐานมาผู้มัด...!!!

สรุป และแนวทางการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น

การคอรัปชั่น (Corruption) นั้นไม่ต่างอะไรกับฆาตรกร...!!! หรือร้ายกว่าฆาตรกรด้วยซ้ำ เพราะเป็นการกระทำความชั่วที่มีการไตร่ตรองวางแผน กระทำซ้ำๆอยู่เป็นเวลานาน รู้ตัวอยู่เสมอ ทั้งยังแสดงกิริยาสีหน้าหลอกผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาอย่างไม่ละอายแก่ใจ หรือเกรงกลัวต่อบาปและอาญา อันเป็นธรรมพื้นฐานทางพุทธศาสนา (หิริ  ความละอายแก่ใจ , โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อบาป)

จึงเป็นหน้าที่ของเราคนไทยทุกคนที่จะร่วมกัน ตามคำเชิญชวนข้างต้น ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ที่อยู่ใกล้ตัวท่านเป็นลำดับแรก จากจุดเล็กๆ จะทำให้เกิดความตื่นตัว ขยายแนวร่วมไปถึงระดับชาติได้ ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกต่อสังคมว่าคนไทยต่อต้าน “คอรัปชั่น”

หากเราไม่ร่วมกันแล้ว สักวันหนึ่งคนที่กอบโกยได้ ก็จะกอบโกยเอายิ่งขึ้น ซึ่งก็เป็นคนกลุ่มน้อยของสังคมที่มีอยู่เพียง ๒๐ เปอร์เซ็นต์ จะส่งผลให้คนส่วนใหญ่ของสังคม ๘๐ เปอร์เซ็นต์ได้รับกรรม ยิ่งถ้าผู้ร่วมหุ่นต่างชาติสะอิดสะเอียนต่อพฤติกรรมการคอรัปชั่นนั้น ทนไม่ได้เมื่อไรเราคนไทยก็จะไม่มีผู้มาร่วมหุ้นลงทุนด้วย หรือหามิตรประเทศมาคบค้าขายไม่ได้

อย่านิ่งดูดาย หากพบพฤติกรรม รู้ถึงการกระทำ “คอรัปชั่น” ต้องไม่คบค้าสมาคม ทำให้เขาเกิดความลำบากต่อการทำงาน หาหนทางที่จะให้เข้าออกไป ไปรับโทษทัณฑ์ตามกฎหมายให้ได้

ผู้บังคับบัญชาต้องมีการตรวจติดตามพฤติกรรม ทั้งต่อหน้าและลับหลังอย่างต่อเนื่อง อย่านั่งรับแต่รายงานถ่ายเดียว การรับงาน การประสานงานการจัดจ้างซื้อขาย ต้องมีการถ่วงดุลกับหลายๆหน่วยงานในการอนุมัติเห็นชอบ

การนิ่งดูดาย ไม่ต่างอะไรกับการสนับสนุนให้เกิดการกระทำชั่ว...!!!  เราจะเริ่มช่วยกันต่อต้านพฤติกรรม“CORRUPTION: คอรัปชั่น” เริ่มจากที่อยู่ใกล้ตัวท่านมากที่สุด แล้วมูลค่ากว่า ๓๐ % ที่หายไปจะกลับมาหาท่าน และคนไทยทั้งชาติ

จริงอยู่ประเทศชาติ ที่ทำงานไม่ได้เป็นของท่านคนเดียว แต่ท่านคนเดียวนี้จะเป็นกำลังสำคัญ ทำให้ประเทศชาติ ที่ทำงาน เข็มแข็งปลอด “คอรัปชั่น” ได้ไม่ยาก

อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวล อย่าให้คนเลวมามีอำนาจ คนดีเช่นท่านโปรดอย่าท้อถอย จัดการเลย...!!!

 


วิกูล โพธิ์นาง


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที