มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 10 พ.ค. 2014 20.17 น. บทความนี้มีผู้ชม: 457122 ครั้ง

เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเองเป็นสิ่งที่คนทุกคนภาคภูมิใจ แต่รู้ไว้ว่า มันยาก ถ้าเข้ามาทำแบบสุ่มสี่สุ่มห้า เพราะธุรกิจแต่ละประเภทแต่ละธุรกิจ มีวิธีทางสู่ความสำเร็จแตกต่างกันแต่มนง่ายถ้าอ่านเรื่องนี้ มีหลายตอนติดตามอ่านตลอด แล้วท่านจะรู้ว่าเถ้าแก่มืออาชีพเป็นง่ายนิดเดียว


การเลือกทำเลที่ตั้งแบบเถ้าแก่(ต่อ)

ปัจจัยในการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งของธุรกิจค้าปลีก
           
ลักษณะประชากร

                     โดยทำการศึกษาในเรื่องต่างๆ  เช่น       เพศ   เชื้อชาติ      ศาสนา   การกระจายตัวโดยทั่วไปและผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้ามีการจัดกลุ่มอายุเท่าไร เพศใด? หรือในบริเวณนั้นมีคนโสด  วัยรุ่น   และครัวเรือนที่อยู่เป็นครอบครัวจำนวนเท่าใด? เชื้อชาติ  ศาสนาใด มีผลดีหรือ  ผลเสียต่อธุรกิจที่เราตั้งอยู่หรือเปล่า  ประชากรเหล่านั้นประกอบอาชีพอะไร   เป็นต้น    ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการคาดคะเนยอดขายสินค้า  เพื่อนำมาพิจารณาว่าทำเลนั้นมีผลต่อยอดขายสินค้าหรือบริการมากน้อยเพียงใด

                ในระยะเริ่มแรกควรที่จะทราบจำนวนที่แน่นอนของประชากรของที่อยู่ในพื้นที่ย่านนั้น

                  โดยใช้วิธีแยกพิจารณารายละเอียดดังนี้

             1. เพศ   พิจารณาว่าประเภทของร้านค้าปลีกขนาดย่อมเป็นการประกอบการในลักษณะใด เช่น  สปา  สถานเสริมความงาม   ร้านเสริมสวย  สถานที่ออกกำลังกาย  ควรเลือกทำเลอยู่ในย่านที่มีเพศหญิงอาศัยอยู่มาก  ทั้งนี้ควรพิจารณาด้วยว่าอำนาจซื้อหรือรายได้ของลูกค้ามากหรือน้อยเพียงใดอาจพิจารณาจากอาชีพ  เป็นหลัก  ส่วนร้านค้าปลีกขนาดย่อมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์กลไกหรือ  อู่ซ่อมรถ  ร้านเช่าพระเครื่องควรเลือกทำเลอยู่ในย่านที่มีเพศชายอาศัยอยู่  เป็นต้น

              2. เชื้อชาติ    การเลือกทำเลที่ตั้งของธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมประเภทร้านค้าปลีกถ้าพิจารณาจาก

เชื้อชาติเป็นเกณฑ์นั้นควร  ศึกษารายละเอียดให้เข้าใจถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของแต่ละชาติเช่นถ้าเราต้องการจำหน่ายสินค้าที่เป็นเครื่องเซ่นไหว้สักการะตามประเพณีจีนที่ตั้งของธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมประเภทร้านค้าปลีกควรอยู่ในย่านของคนเชื้อสายจีน  เป็นต้น  

               3. ศาสนา  ธรรมชาติของมนุษย์ย่อมมีความศรัทธา  ความเชื่อ  ตลอดจนมีเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ  ความเชื่อนี้เองทำให้ร้านค้าปลีกขนาดย่อมต้องทราบว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  มีแนวความคิดเป็นอย่างไรยอมรับหรือต่อต้าน ร้านค้าปลีกขนาดย่อมที่เรากำลังดำเนินธุรกิจอยู่  เช่นไม่ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุกรในย่านที่พักอาศัยของชุมชนชาวอิสลาม  จะถูกต่อต้านในทางตรงกันข้ามหากเราขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไก่จะดำเนินไปได้ด้วยดี  เป็นต้น   

                4.  การกระจายตัวและความหนาแน่นของประชากร

              เป้าหมายของการพิจารณาการกระจายตัวและความหนาแน่นของประชากรก็เพื่อเป็นการคาดคะเนยอดขายสินค้าที่จะเกิดขึ้นเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาว่าในทำเลนั้น ๆ  ควรจะมียอดขายเท่าใด  ในขั้นแรกควรจะต้องทราบจำนวนที่แน่นอนของครัวเรือนในบริเวณหรือย่านที่ต้องประกอบการธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมนั้น  และเมื่อทราบจำนวน ดังกล่าวแล้วควรพิจารณาถึงแนวโน้มในอนาคตว่าการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรในบริเวณดังกล่าวว่ามีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดลงทั้งนี้อาจพิจารณาได้จากจำนวนสิ่งอำนวยความสะดวก  สาธารณูปโภค  ตลอดจนอาคารบ้านเรือนในบริเวณที่ประชากรอาศัยอยู่นั้นมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลง  ถ้าหากเพิ่มขึ้นแสดงว่าความหนาแน่นประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  ในทางตรงกันข้ามถ้าหากไม่มีการเพิ่มขึ้นของสิ่งปลูกสร้าง   แสดงว่าประชากรมีแนวโน้มเท่าเดิม  หรือลดลง

               นอกจากนี้ควรศึกษาลักษณะบางประการของประชากรด้วยว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราหรือไม่เช่น  คนเชื้อสายจีน  กรรมกรหรือผู้ใช้แรงงาน    เป็นต้น แนวโน้มของประชากรในบริเวณที่ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม พิจารณาอยู่นั่นกำลังพัฒนาไปในทางใด การศึกษาเมืองอย่างรอบคอบจะแสดงให้เห็นว่าประชากรกำลังเพิ่มขึ้นหรือลดลง จากการศึกษานี้ทำให้ผู้ประกอบการสามารถกำหนดขอบเขตของประชากรของชุมชนได้ ขอบเขตของประชากรนี้ควรจะชี้ให้เห็นถึงการจัดกลุ่มอายุของประชากร  เช่น  การจัดกลุ่มอายุจะแสดงให้เห็นว่าประชากรวัยหนุ่มสาวของชุมชนยังคงอาศัยอยู่ในเมือง  หรือย้ายไปเมืองอื่นๆ  เพื่อหาทำเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงหรือไม่  ปัจจัยที่มีความหมายที่สำคัญต่อธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าที่มุ่งลูกค้าวัยหนุ่มสาวข้อมูลเหล่านี้ ยังชี้ให้เห็นระดับรายได้ในบริเวณการค้าและการจัดกลุ่มอาชีพของประชากร  ระดับรายได้มีผลกระทบต่ออำนาจซื้อของผู้บริโภคบริเวณการค้า  อำนาจซื้อบริเวณใดบริเวณหนึ่งนั้นผู้ประกอบการสามารถประเมินได้จากแหล่งต่างๆ เช่น  สมมติว่าประกอบธุรกิจขนาดย่อมคนหนึ่งกำลังพิจารณาว่าจะเปิดร้านจำหน่ายของชำร้านใหม่บริเวณแห่งหนึ่งที่หรือไม่  จะต้องทำการประมาณการโดยแสดงให้เห็นถึงวิธีการพยากรณ์อำนาจซื้อของบริเวณนั้นด้วยวิธีการประมาณการความต้องการของตลาด 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที