editor

ผู้เขียน : editor

อัพเดท: 18 ส.ค. 2008 15.24 น. บทความนี้มีผู้ชม: 656071 ครั้ง

บทความเรื่องหุ่นยนต์จาก อาจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)


หุ่นยนต์ไทยเข้าที่ประชุม ครม.

พณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาตราจารย์ ยงยุทธ ยุทธวงศ์ มีบัญชาให้ร่างแนวความคิด “ ยุทธศาสตร์หุ่นยนต์ไทย ” เพื่อนำไปใช้สร้างแผนจริงของกระทรวงฯ โจทย์ที่ท่านตั้งไว้คือ ทำอย่างไร? ไทยถึงจะก้าวทันเทคโนโลยีหุ่นยนต์

พณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาตราจารย์ ยงยุทธ ยุทธวงศ์ มีบัญชาให้ร่างแนวความคิด “ ยุทธศาสตร์หุ่นยนต์ไทย ” เพื่อนำไปใช้สร้างแผนจริงของกระทรวงฯ โจทย์ที่ท่านตั้งไว้คือ ทำอย่างไร? ไทยถึงจะก้าวทันเทคโนโลยีหุ่นยนต์

หลังจากที่ได้มีการประชาพิจารณ์กลยุทธ์หุ่นยนต์ไทยโดยตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมและนักวิชาการแล้ว แผนกลยุทธ์ดังกล่าวจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 18 ธันวาคม 50 นี้

ผมมั่นใจอย่างยิ่งว่าก้าวแรกสำคัญเช่นนี้ย่อมสร้างรากฐานที่มั่นคงพร้อมสนับสนุนให้คนไทยสามารถใช้งานและประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อประโยชน์ของชาติไทย และมีส่วนสนับสนุนให้ “มันสมองไทย” เข้าร่วมศึกษาวิจัยระดับแนวหน้าของโลก สาระสำคัญสำหรับการพิจารณาทีดังนี้ครับ

เป้าหมายของโครงการพัฒนาวิทยาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ประกอบ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น คือ สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ระยะกลาง คือ สร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ระยะยาว คือ เพิ่มผลิตภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อดำเนินการตามเป้าหมายทั้ง 3 ระยะที่ตั้งไว้ข้างต้นนั้น จำเป็นต้องดำเนินกลยุทธ์หลักที่สำคัญ 5 ด้าน ได้แก่

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เห็นว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงได้คัดเลือกโครงการที่มีความพร้อม และมีผลในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในสาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขึ้นมาเป็นโครงการนำร่อง จำนวน 8 โครงการสำหรับปีงบประมาณ 2551-2553 ตามที่ได้เสนอไปยังคณะรัฐมนตรี (ส่วนที่ได้จัดทำเป็นแถบสี /highlight ในตาราง) โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้นรวม 122 ล้านบาท

ผลที่คาดว่าจะได้จากการดำเนินโครงการนำร่องทั้ง 8 โครงการข้างต้น ได้แก่

  1. การกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและความเข้าใจต่อวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  2. การผลิตบุคลากรด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมสำหรับเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
  3. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาทักษะและเทคโนโลยีด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

สำหรับในการดำเนินโครงการจะมีการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการเมื่อดำเนินการโครงการไปแล้ว 2 ปี และเมื่อจบในปีที่ 3 โดยมีตัวชี้วัด เช่น

  1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาและสำเร็จการศึกษาในสาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  2. จำนวนต้นแบบงานวิจัยในอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และยานยนต์ที่ถูกนำไปใช้งานหรือต่อยอดในภาคอุตสาหกรรม
  3. จำนวนความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม


 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ มาที่ผู้เขียนได้ที่ djitt@fibo.kmutt.ac.thdrdjitt7070.jpg

รู้จักผู้เขียน
รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา
จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ไดัรับทุนมอนบูโช รัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาและทำวิจัยด้านหุ่นยนต์ที่มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอน สหรัฐอเมริกา ด้วยทุนฟุลไบรท์ และจากบริษัท AT&T ได้รับประกาศนียบัตรด้านการจัดการเทคโนโลยีจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งมลรัฐแมสซาชูเซสต์ (เอ็มไอที) สหรัฐอเมริกา

ภายหลังจบการศึกษา ดร. ชิต ได้กลับมาเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี และเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือที่คนทั่วไป รู้จักในนาม “ฟีโบ้ (FIBO)” เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี เพื่อทำงานวิจัยพื้นฐาน และประยุกต์ด้าน เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ตลอดจนให้คำปรึกษาหน่วยงานรัฐบาล เอกชน และบริษัทข้ามชาติ (Multi-national companies) ในประเทศไทยด้านการ ลงทุนทางเทคโนโลยี การใช้งานเทคโนโลยีอัตโนมัติชั้นสูง และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี ประสิทธิภาพบทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที