มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 15 ส.ค. 2009 10.07 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1881644 ครั้ง

การเดินทางของมนุษย์จะต้องมีแผนที่ การสร้างตึก สร้างบ้าน จะต้องมีพิมพ์เขียว การทำธุรกิจเช่นกันจะต้องมีแผน แผนที่ว่านี้คือแผนธุรกิจ เพื่อความสำเร็จและขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือเวลาที่ท่านต้องการหุ้นส่วน เพื่อให้เขาเหล่านั้นเชื่อว่าการทำธุรกิจของท่านมีความน่าเชื่อถือเพียงใด มิใช่พูดแค่ลมปาก แต่เป็นจริงได้ ที่สำคัญชาวบ้าน ที่จะทำธุรกิจ ไม่มีรู้ความสามารถที่จะเขียนแผนธุรกิจได้ เพราะจะต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ความเชียวชาญในระดับหนึ่ง จึงจะสามารถเขียนขึ้นมาได้ บทความนี้ จะเขียนขึ้นอย่างง่าย ๆ สำหรับคนที่จะทำธุรกิจแต่ไม่มีพื้นฐานความรู้ ขาดความเชี่ยวชาญ ในการทำจัดทำแผนธุรกิจ และไม่เชียวชาญในการประกอบการธุรกิจ


ประวัติความเป็นมา (Company Summary)

ประวัติการจัดตั้งทุนของกิจการ และประวัติการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น      ลักษณะของธุรกิจ

 · การดําเนินธุรกิจประเภทสินค้าและบริการมีอะไรบ้าง กําลังการผลิต ยอดขาย

  · สถานที่ตั้งสํานักงาน สินทรัพยถาวรมีอะไรบ้าง เช่น ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักร

3. การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)

               การกล่าวถึงสภาพแวดล้อมของกิจการเป็นการอธิบายถึง  สถานการณ์ที่กิจการกำลังประสบอยู่ในปัจจุบันและสามารถคาดการณ์ถึงในอนาคตซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ที่สถาบันการเงินที่เป็นแหล่งเงินกู้ต้องการทราบอย่างละเอียดเพื่อวิเคราะห์ขีดความสามารถทางการแข่งขันของกิจการ เมื่อเทียบกับคู่แข่งขันมีความรุนแรงเพียงใดมีความได้เปรียบคู่แข่งขันหรือไม่

               การเขียนวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนั้นสามารถเขียนวิเคราะห์ออกมาโดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เรียกว่า SWOT Analysis   ซึ่งประกอบไปด้วย

  การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน

       สำหรับปัจจัยภายในเป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถควบคุมได้ เช่น ชื่อเสียงของธุรกิจ  ทำเล

 ที่ตั้ง  สถานภาพทางด้านการเงิน   ความสามารถของผู้บริหาร   

  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

               ส่วนปัจจัยภายนอกคือปัจจัยที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้ เช่น  คู่แข่ง  การเมืองและกฎหมาย  กระแสแฟชั่นสังคม   เศรษฐกิจ   ผลลัพธจากการวิเคราะห์สถานการณจะช่วยให้ทราบถึงความเป็นไปไดและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการดําเนินธุรกิจที่เป็นประโยชนในการกําหนดกลยุทธ์ด้านต่างๆ ของกิจการ

              สำหรับสภาพแวดล้อมภายนอกนั้นผู้บริหารกิจค้าปลีกขนาดย่อม   สามารถตรวจสอบก่อนลงมือเขียนแผนธุรกิจได้โดยตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรวมทั่วไปก่อนกล่าวคือ   สิ่งที่กระทบโดยตรงต่อกิจการเช่นรัฐบาล ชุมชน  ผู้ส่งวัตถุดิบให้กิจการ  คู่แข่งขัน  ลูกค้า  เจ้าหนี้  ลูกจ้าง  สมาคมการค้า


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที