มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 15 ส.ค. 2009 10.07 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1881636 ครั้ง

การเดินทางของมนุษย์จะต้องมีแผนที่ การสร้างตึก สร้างบ้าน จะต้องมีพิมพ์เขียว การทำธุรกิจเช่นกันจะต้องมีแผน แผนที่ว่านี้คือแผนธุรกิจ เพื่อความสำเร็จและขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือเวลาที่ท่านต้องการหุ้นส่วน เพื่อให้เขาเหล่านั้นเชื่อว่าการทำธุรกิจของท่านมีความน่าเชื่อถือเพียงใด มิใช่พูดแค่ลมปาก แต่เป็นจริงได้ ที่สำคัญชาวบ้าน ที่จะทำธุรกิจ ไม่มีรู้ความสามารถที่จะเขียนแผนธุรกิจได้ เพราะจะต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ความเชียวชาญในระดับหนึ่ง จึงจะสามารถเขียนขึ้นมาได้ บทความนี้ จะเขียนขึ้นอย่างง่าย ๆ สำหรับคนที่จะทำธุรกิจแต่ไม่มีพื้นฐานความรู้ ขาดความเชี่ยวชาญ ในการทำจัดทำแผนธุรกิจ และไม่เชียวชาญในการประกอบการธุรกิจ


การเขียนบทสรุปผู้บริหารที่ทำให้น่าสนใจ

 

การเขียนบทสรุปผู้บริหารที่ทำให้น่าสนใจ
        การเขียนควรที่จะระบุให้ชัดเจนตรงไปตรงมา  ไม่วกวน  สรุป  ระบุ  รายละเอียด  แต่ละหัวข้อ  เช่น
        
ธุรกิจที่จะทําเป็นธุรกิจอะไรและมีแนวทางในการริเริ่มดำเนินการอย่างไร
        ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา   เป็นธุรกิจประเภทบริการ    สามารถช่วยลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย  ในที่นี้คือ  นักเรียนที่เตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย    และเรียนพิเศษเพื่อเพิ่ม    ระดับ  GPA   ในชั้นเรียน     ถ้าโรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีเช่น  มีการสอนระบบทีวี  อินเตอร์แอคทีฟ    หรือ  ระบบการสอนผ่านคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านย้อนหลังได้   และสามารถทบทวนบทเรียนได้    อาจตั้งราคาที่แพงกว่าแต่  มีคุณค่าที่ดีกว่า   และมีดีเหนือคู่แข่ง      มีความน่าเชื่อถือ  เรียกศรัทธาจากนักเรียนได้   ถ้ามีอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นผู้สอน   
        มีโอกาส  และอุปสรรค  
     
  โอกาส  คือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่โรงเรียน  เวลาเขียต้องแยกให้ออก  ว่า   เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้  แต่บังเอิญเป็นผลดี  กับโรงเรียนกวดวิชา  เช่น  การให้น้ำหนัก  GPA   ในการเข้าเรียนในคณะที่ต้องการ   การเพิ่มคะแนนสอบ  วิชาสังคมอีก  50 คะแนน  ทำให้นักเรียนมีความสนใจจะเรียนวิชสสังคม   มากขึ้น  โรงเรียนสามารถเปิดสอนในวิชาสังคมได้อีก  1  วิชา  เหมือน  คณิตศาสตร์    ฟิสิกส์   เป็นต้น    
       ส่วนอุปสรรคนั้น  มักเกิดจากสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้  เช่น กฎหมาย  การเมือง  ส่วนมากแล้วมักจะไม่เอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจที่ผิดต่อศีลธรรมอันดี  และจารีตประเพณี วัฒนธรรม    ที่สำคัญที่สุดอุปสรรค  เป็นตัวขัดขวางการทำงาน  โดยมากแล้ว อุปสรรคโรงเรียนกวดวิชา    มักเป็นเรื่องการเก็บภาษี   การขอเข้ามาควบคุมของกระทรวงศึกษา 
       ปัจจัยอะไรที่ทำให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จ ( Key  Success  factor )   อะไรที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ   ถ้าขาดสิ่งนี้ไปธุรกิจจะไปลำบาก    ระบุให้ชัดเจน   ส่วนโรงเรียนกวดวิชาคือ    อาจารย์ผู้สอนนั่นเอง
        ทีมผู้บริหาร สรุปความรู้ความสามารถ วุฒิการศึกษา  ประสบการณ์ของผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจและทักษะของผู้ที่เป็นตัวหลักในการก่อตั้งและบริหารสำหรับในกรณีที่มีหุ้นส่วน พร้อมสมาชิกในทีมกล่าวถึงความสำเร็จในอดีตโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการทำกำไร การบริหารงาน  การจัดการทรัพยากรบุคคล  ตลอดจนความสำเร็จและผลงานของแต่ละท่าน  อนึ่งควรระลึกอยู่เสมอว่าทีมผู้บริหารถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สะท้อนภาพลักษณ์   ของธุรกิจว่ามีความน่าเชื่อ ถือเพียงใด
         ระบุเป็นข้อ  ๆ     เพื่อชัดเจน


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที