มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 15 ส.ค. 2009 10.07 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1884019 ครั้ง

การเดินทางของมนุษย์จะต้องมีแผนที่ การสร้างตึก สร้างบ้าน จะต้องมีพิมพ์เขียว การทำธุรกิจเช่นกันจะต้องมีแผน แผนที่ว่านี้คือแผนธุรกิจ เพื่อความสำเร็จและขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือเวลาที่ท่านต้องการหุ้นส่วน เพื่อให้เขาเหล่านั้นเชื่อว่าการทำธุรกิจของท่านมีความน่าเชื่อถือเพียงใด มิใช่พูดแค่ลมปาก แต่เป็นจริงได้ ที่สำคัญชาวบ้าน ที่จะทำธุรกิจ ไม่มีรู้ความสามารถที่จะเขียนแผนธุรกิจได้ เพราะจะต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ความเชียวชาญในระดับหนึ่ง จึงจะสามารถเขียนขึ้นมาได้ บทความนี้ จะเขียนขึ้นอย่างง่าย ๆ สำหรับคนที่จะทำธุรกิจแต่ไม่มีพื้นฐานความรู้ ขาดความเชี่ยวชาญ ในการทำจัดทำแผนธุรกิจ และไม่เชียวชาญในการประกอบการธุรกิจ


องค์ประกอบของแผนธุรกิจ (ต่อ)

   องค์ประกอบของแผนธุรกิจ (ต่อ) 
                ด้านสภาพสังคม เช่นในสังคมไทยเป็นสังคมชาวพุทธ      คนไทยส่วนมากมักจะเข้าวัดทำบุญในวันสารทต่างๆ    หรือเทศกาล เราจึงมีโอกาสในการค้าเครื่องถวายสังฆทาน   ธูป เทียน เป็นต้น

                 ส่วนอุปสรรคนั้น  มักเกิดจากสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้  เช่น กฎหมาย  การเมือง  ส่วนมากแล้วมักจะไม่เอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจที่ผิดต่อศีลธรรมอันดี  และจารีตประเพณี วัฒนธรรม    ที่สำคัญที่สุดอุปสรรค  เป็นตัวขัดขวางการทำงานของธุรกิจที่เราดำเนินการอยู่ด้วย
               
ปัจจัยอะไรที่ทำให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จ ( Key  Success  factor )

              โดยทั่วไปธุรกิจค้าปลีกจะมีทำเล  เป็นปัจจัยทำให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จทั้งนี้ยังมีธุรกิจบางประเภท    ประเภทบริการบางชนิด        มีปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จนอกเหนือไปจากทำเลที่ตั้ง  เช่นโรงเรียนกวดวิชาอาศัยปัจจัยทำให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จก็คือ  อาจารย์ผู้สอน  นั่นเอง  เวลาเขียนแผนธุรกิจระบุให้ชัดเจนด้วย
               
 ทีมผู้บริหาร สรุปความรู้ความสามารถ วุฒิการศึกษา  ประสบการณ์ของผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจค้าและทักษะของผู้ที่เป็นตัวหลักในการก่อตั้งและบริหารสำหรับในกรณีที่มีหุ้นส่วน พร้อมสมาชิกในทีมกล่าวถึงความสำเร็จในอดีตโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการทำกำไร การบริหารงาน  การจัดการทรัพยากรบุคคล  ตลอดจนความสำเร็จและผลงานของแต่ละท่าน  อนึ่งควรระลึกอยู่เสมอว่าทีมผู้บริหารถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สะท้อนภาพลักษณ์   ของธุรกิจว่ามีความน่าเชื่อ ถือเพียงใด

    กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการพยากรณ์ลูกค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

              ควรระบุและอธิบายย่อๆ ถึงลักษณะตลาดโดยทั่วไป   ระบุกลุ่มลูกค้าหลักและ  ลูกค้ารอง จะจัดวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning)  แผนการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างไร รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของตลาด ขนาด ขอบเขตและอัตราการเติบโตของกลุ่มลูกค้า ยอดขาย และส่วนแบ่งตลาดที่คาดหมายอะไรบ้างที่ธุรกิจเราต้องเผชิญและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจเป็นอย่างไร

v   ขีดความสามารถด้านการแข่งขันของธุรกิจ (Competitive  Advantages)

              เช่น   ความไดเปรียบจากผลิตภัณฑ์ความได้เปรียบจากการเข้าสู่ตลาดก่อนคู่แข่งขัน ความได้เปรียบจากการที่คู่แข่งขันอยู่ในภาวะอ่อนแอ ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ ของอุตสาหกรรมนั้นๆ

v   ความสามารถในการทํากําไร  ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

               ข้อมูลส่วนนี้อาจนำเสนอในรูปข้อเท็จจริง ด้านสภาพเศรษฐกิจเช่น ปัจจุบันน้ำมันราคาแพงและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีก เรามีโอกาสในธุรกิจการค้าปลีกรถจักรยาน 

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที