มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 15 ส.ค. 2009 10.07 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1890924 ครั้ง

การเดินทางของมนุษย์จะต้องมีแผนที่ การสร้างตึก สร้างบ้าน จะต้องมีพิมพ์เขียว การทำธุรกิจเช่นกันจะต้องมีแผน แผนที่ว่านี้คือแผนธุรกิจ เพื่อความสำเร็จและขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือเวลาที่ท่านต้องการหุ้นส่วน เพื่อให้เขาเหล่านั้นเชื่อว่าการทำธุรกิจของท่านมีความน่าเชื่อถือเพียงใด มิใช่พูดแค่ลมปาก แต่เป็นจริงได้ ที่สำคัญชาวบ้าน ที่จะทำธุรกิจ ไม่มีรู้ความสามารถที่จะเขียนแผนธุรกิจได้ เพราะจะต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ความเชียวชาญในระดับหนึ่ง จึงจะสามารถเขียนขึ้นมาได้ บทความนี้ จะเขียนขึ้นอย่างง่าย ๆ สำหรับคนที่จะทำธุรกิจแต่ไม่มีพื้นฐานความรู้ ขาดความเชี่ยวชาญ ในการทำจัดทำแผนธุรกิจ และไม่เชียวชาญในการประกอบการธุรกิจ


หน้าปกของแผนธุรกิจ

เมื่อจะต้องเสนอแผนธุรกิจจะต้องมีกาจัดทำตามรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน  ดังนี้
แผนธุรกิจ

 

ชื่อธุรกิจ........................................................................................................................................................................

ชื่อผู้ประกอบการธุรกิจ..................................................................................ที่อยู่........................................................

................................................................................................E – Mail........................................................................

โทรศัพท์.........................................โทรศัพท์มือถือ...............................................โทรสาร........................................

 

1.       บทสรุปผู้บริหาร(Executive Summary)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ประมาณ  ครึ่งหน้ากระดาษ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

2.       ประวัติกิจการ (Business  Background)

ชื่อเจ้าของธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม         ..................................................................................................

        ประวัติการจัดตั้งทุนของกิจการ และประวัติการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น   

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

        ลักษณะของธุรกิจ

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  การดําเนินธุรกิจประเภทสินค้าและบริการมีอะไรบ้าง กําลังการผลิต ยอดขาย

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  สถานที่ตั้งสํานักงาน สินทรัพยถาวรมีอะไรบ้าง

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.     การวิเคราะห์สถานการณ (SWOT Analysis)

                     หลักการวิเคราะห์  SWOT     

                  S    = Strengths           แปลว่า      จุดแข็ง

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                W  =   Weakness          แปลว่า      จุดอ่อน

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                 O  =   Opportunity      แปลว่า      โอกาส 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                 T   =    Threat              แปลว่า      อุปสรรค

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                ส่วนรูปแบบข้อ 4  จะเขียนในตอนต่อไป    


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที