มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 15 ส.ค. 2009 10.07 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1890981 ครั้ง

การเดินทางของมนุษย์จะต้องมีแผนที่ การสร้างตึก สร้างบ้าน จะต้องมีพิมพ์เขียว การทำธุรกิจเช่นกันจะต้องมีแผน แผนที่ว่านี้คือแผนธุรกิจ เพื่อความสำเร็จและขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือเวลาที่ท่านต้องการหุ้นส่วน เพื่อให้เขาเหล่านั้นเชื่อว่าการทำธุรกิจของท่านมีความน่าเชื่อถือเพียงใด มิใช่พูดแค่ลมปาก แต่เป็นจริงได้ ที่สำคัญชาวบ้าน ที่จะทำธุรกิจ ไม่มีรู้ความสามารถที่จะเขียนแผนธุรกิจได้ เพราะจะต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ความเชียวชาญในระดับหนึ่ง จึงจะสามารถเขียนขึ้นมาได้ บทความนี้ จะเขียนขึ้นอย่างง่าย ๆ สำหรับคนที่จะทำธุรกิจแต่ไม่มีพื้นฐานความรู้ ขาดความเชี่ยวชาญ ในการทำจัดทำแผนธุรกิจ และไม่เชียวชาญในการประกอบการธุรกิจ


ความสำคัญของการวิจัยตลาดสำหรับการจัดทำแผนธุรกิจ

ความสำคัญของการวิจัยตลาดสำหรับการจัดทำแผนธุรกิจ

กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  ตีความและรายงานผลการวิจัยในเรื่องที่ต้องการศึกษาอย่างมีหลักการ  ตลอดจนสื่อรายงานสรุปไปยังผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจทางการตลาด และยังเป็นการศึกษาขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์ในทางตลาด    การสำรวจตลาดเพื่อหาความต้องการของตลาดหรือทำการทดสอบตลาดเมื่อนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด  เพื่อให้ทราบผลสะท้อนกลับจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  การทำวิจัยตลาดมีหลายรูปแบบผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมจะต้องประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะกิจการของตนที่ดำเนินการอยู่  เพื่อทราบปฏิกิริยาของลูกค้าเมื่อเห็นการโฆษณาของกิจการ  ความพึงพอใจของลูกค้า  และพฤติกรรมการซื้อเพื่อการกำหนดราคา  คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อันพึงประสงค์ของลูกค้า  ช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสม  การสื่อสารการตลาดและเพื่อทราบส่วนครองตลาด ในการแข่งขันทางธุรกิจลูกค้ามีทางเลือกในการซื้อ  จะเห็นได้ว่าสินค้าและบริการของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมหลายรายที่มีชนิดและขนาด  เดียวกันแต่ยอดขายแตกต่างกันทั้งนี้เป็นเพราะกลวิธีทางการตลาดของผู้ประกอบการแต่ละราย  ซึ่งกลวิธีนี้เองได้ข้อมูลมาจากการวิจัยตลาด

ในทางปฏิบัติจะต้องอาศัยโปรแกรมวิจัยตลาดรวมทั้งระบบสารสนเทศทางการตลาดในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นการเริ่มต้นกระบวนการจนกระทั่งสำเร็จเป็นสารสนเทศสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจ  นอกจากนี้ยังสามารถพยากรณ์อุปสงค์(ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย)ของตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 

 ปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตได้ปฏิรูปกระบวนการวิจัยตลาดให้ง่าย  และลดต้นทุนการวิจัยโดยมีการออกแบบเว็บไซต์  เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้จากการตอบแบบสอบถามออนไลน์  รับเรื่องร้องเรียนทำให้สามารถสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารให้กับผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมได้อีกทางหนึ่งผ่านอีเมล์ที่ผู้เข้าเยี่ยมชม  ฝากทิ้งไว้ 

 ในกระบวนการของระบบวิจัยตลาด  เริ่มตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือที่สร้างขึ้นอย่างเหมาะสม  เช่น  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  หรือปัจจุบันมีการรวบรวมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเป็นการประหยัดเวลา  ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นนำข้อมูลเข้าสู่ระบบโปรแกรมวิจัยตลาด   จากนั้นโปรแกรมจะทำการวิเคราะห์  ตีความและรายงานผลการวิจัยในเรื่องที่ต้องการศึกษา  และออกรายงานด้านวิจัยเพื่อการการตัดสินใจเฉพาะเรื่องเพื่อรายงานผู้ต่อผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ  วางแผน  ควบคุม

  นอกจากนี้ผลการวิจัยตลาดทำให้ผู้ประกอบการสามารถพยากรณ์ยอดขายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  กับสถาบันการเงินเมื่อขออนุมัติเงินกู้ได้อีกด้วย


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที