มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 15 ส.ค. 2009 10.07 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1881640 ครั้ง

การเดินทางของมนุษย์จะต้องมีแผนที่ การสร้างตึก สร้างบ้าน จะต้องมีพิมพ์เขียว การทำธุรกิจเช่นกันจะต้องมีแผน แผนที่ว่านี้คือแผนธุรกิจ เพื่อความสำเร็จและขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือเวลาที่ท่านต้องการหุ้นส่วน เพื่อให้เขาเหล่านั้นเชื่อว่าการทำธุรกิจของท่านมีความน่าเชื่อถือเพียงใด มิใช่พูดแค่ลมปาก แต่เป็นจริงได้ ที่สำคัญชาวบ้าน ที่จะทำธุรกิจ ไม่มีรู้ความสามารถที่จะเขียนแผนธุรกิจได้ เพราะจะต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ความเชียวชาญในระดับหนึ่ง จึงจะสามารถเขียนขึ้นมาได้ บทความนี้ จะเขียนขึ้นอย่างง่าย ๆ สำหรับคนที่จะทำธุรกิจแต่ไม่มีพื้นฐานความรู้ ขาดความเชี่ยวชาญ ในการทำจัดทำแผนธุรกิจ และไม่เชียวชาญในการประกอบการธุรกิจ


ความเสี่ยง (Critical Risks) แผนฉุกเฉินหรือแผนสํารอง

ความเสี่ยง (Critical Risks)

                     กล่าวถึงปัจจัยภายนอกที่มีผลกับธุรกิจ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ เสถียรภาพทางการเมือง  การก่อจลาจลและความไม่สงบภายในประเทศ  ภัยธรรมชาติ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง  อัตราดอกเบี้ย  ความเสี่ยงจากคู่แข่งขันในตลาด ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน อำนาจต่อรองจากผู้ส่งมอบ  รสนิยม  พฤติกรรมของลูกค้า  ตลอดจนความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรในอนาคต

ในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ถ้ามีการเริ่มต้นที่ดีแล้ว ก็เท่ากับว่าประสบผลความสำเร็จเกินครึ่ง การทำแผนธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นจุดเริ่มต้นที่ชี้ให้เห็นถึงเป้าหมาย ความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ ความมั่นใจ  ตลอดจนมีทิศทางการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนั้นการจัดทำแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดความเสี่ยงได้อีกด้วย

แผนฉุกเฉินหรือแผนสํารอง

                      แผนฉุกเฉินจะต้องเตรียมความพร้อมไว้อย่างดี  เพราะเป็นการกำหนดแนวทางป้องกันในกรณีที่เกิดสถานการณหรือการดําเนินงานไมเป็นไปตามแผนที่วางไวหรือมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น เช่นเหตุจลาจลความไม่สงบ ความวุ่นวายทางการเมือง อุทกภัย อัคคีภัย ธรณีพิบัติ วาตภัย หากมีการบันทึกข้อมูลโดยระบบออนไลน์หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ควรมีการสำรองข้อมูล (Back up) ไว้นอกกิจการด้วยเพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูลและสามารถเรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการได้อย่างทันท่วงที     ซึ่งหากไม่มีแผนฉุกเฉินหรือแผนสำรองแล้วจะเกิดผลกระทบในทางลบ เช่น ข้อมูลการเก็บเงินจากลูกหนี้เสียหาย เป็นต้น    

                      นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันปัญหา การโจรกรรม  สินค้าถูกลอกเลียนแบบ  การละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งเกิดขึ้นได้  และปัญหาความต้องการสินค้ามากเป็นพิเศษอันเนื่องมาจากฤดูกาล  ความต้องการของผู้บริโภค  ทำให้ผลิตไม่ทันตามคําสั่งซื้อ (Order) ทั้งนี้เพราะสินค้าบางชนิดปริมาณความต้องการไม่สม่ำเสมอตลอดทั้งปี หรือเนื่องมาจากอำนาจการต่อรองของผู้ส่งมอบวัตถุดิบหรือสินค้าคงคลังที่มีไว้ขาย และเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้ขาดแคลนสินค้าที่มีไว้ขาย  วัตถุดิบ เป็นต้น

                       อนึ่งผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดย่อมควรตระหนักอยู่เสมอ  คือ  เรื่องอัตรากำลังของบุคลากรในส่วนที่เป็นแรงงานจะต้องช่วยครอบครัวในฤดูทำนา  การลงแขกเกี่ยวข้าว   ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือ  หรือในภูมิภาคที่มีการทำนาเป็นอาชีพหลักแรงงานที่เป็นลูกจ้างส่วนมากจะต้องลาหยุดเพื่อทำนา  เพราะอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลักของแรงงานที่เป็นลูกจ้างบางคนและลูกจ้างเหล่าเองมาจากครอบครัวชาวนา     

ทำให้กิจการธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานชั่วขณะได้  


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที