มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 15 ส.ค. 2009 10.07 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1886844 ครั้ง

การเดินทางของมนุษย์จะต้องมีแผนที่ การสร้างตึก สร้างบ้าน จะต้องมีพิมพ์เขียว การทำธุรกิจเช่นกันจะต้องมีแผน แผนที่ว่านี้คือแผนธุรกิจ เพื่อความสำเร็จและขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือเวลาที่ท่านต้องการหุ้นส่วน เพื่อให้เขาเหล่านั้นเชื่อว่าการทำธุรกิจของท่านมีความน่าเชื่อถือเพียงใด มิใช่พูดแค่ลมปาก แต่เป็นจริงได้ ที่สำคัญชาวบ้าน ที่จะทำธุรกิจ ไม่มีรู้ความสามารถที่จะเขียนแผนธุรกิจได้ เพราะจะต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ความเชียวชาญในระดับหนึ่ง จึงจะสามารถเขียนขึ้นมาได้ บทความนี้ จะเขียนขึ้นอย่างง่าย ๆ สำหรับคนที่จะทำธุรกิจแต่ไม่มีพื้นฐานความรู้ ขาดความเชี่ยวชาญ ในการทำจัดทำแผนธุรกิจ และไม่เชียวชาญในการประกอบการธุรกิจ


งบดุล

งบดุล   เป็นรายงานทางการเงินเพื่อแสดงให้เห็นถึง  ความรวย  ความจนของผู้ประกอบการ  แต่งบดุลที่จะแสดงต่อหน้าสถาบันการเงินที่เรากำลังจะขอสินเชื่อนี้ไม่เหมือนที่เราเรียนมา  หรือรู้มาหรือถามคนอื่นมา  แต่เป็นการคาดคะเนขึ้นของกิจการที่เรากำลังจะดำเนินการนี้เมื่อดำเนินการไปแล้วจะมีความรวย  หรือจนแค่ไหน  ถ้าเป็นปีแรกคงไม่มีอะไรมากไปกว่าที่ระบุเป็นแบบฟอร์มให้ดู

            ผู้ประกอบการจะต้องแสดงในรูปแบบดังนี้   

 

งบดุล

ชื่อกิจการ ...........................................

สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด  31 ธันวาคม 25………

สินทรัพย์                               

สินทรัพย์หมุนเวียน

       เงินสด

       เงินฝากธนาคาร        

       ลูกหนี้

       สินค้าคงเหลือ

       วัสดุสำนักงาน

       สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

       รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ถาวร

        ที่ดิน 

        อาคาร 

        หักค่าเสื่อมราคาสะสม- อาคาร

        เครื่องจักร

        หักค่าเสื่อมราคาสะสม- เครื่องจักร

        อุปกรณ์สำนักงาน

        หักค่าเสื่อมราคาสะสม- อุปกรณ์สำนักงาน

       รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

 

 

 

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

            เงินกู้ระยะสั้น

หนี้สินระยะยาว

            เงินกู้ระยะยาว

 รวมหนี้สิน

 

 

ส่วนของเจ้าของ

ทุน

รวมส่วนของเจ้าของ

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที