มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 15 ส.ค. 2009 10.07 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1881654 ครั้ง

การเดินทางของมนุษย์จะต้องมีแผนที่ การสร้างตึก สร้างบ้าน จะต้องมีพิมพ์เขียว การทำธุรกิจเช่นกันจะต้องมีแผน แผนที่ว่านี้คือแผนธุรกิจ เพื่อความสำเร็จและขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือเวลาที่ท่านต้องการหุ้นส่วน เพื่อให้เขาเหล่านั้นเชื่อว่าการทำธุรกิจของท่านมีความน่าเชื่อถือเพียงใด มิใช่พูดแค่ลมปาก แต่เป็นจริงได้ ที่สำคัญชาวบ้าน ที่จะทำธุรกิจ ไม่มีรู้ความสามารถที่จะเขียนแผนธุรกิจได้ เพราะจะต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ความเชียวชาญในระดับหนึ่ง จึงจะสามารถเขียนขึ้นมาได้ บทความนี้ จะเขียนขึ้นอย่างง่าย ๆ สำหรับคนที่จะทำธุรกิจแต่ไม่มีพื้นฐานความรู้ ขาดความเชี่ยวชาญ ในการทำจัดทำแผนธุรกิจ และไม่เชียวชาญในการประกอบการธุรกิจ


เทคนิคการเขียนแผนการตลาด

การเขียนแผนการตลาด

                    แผนการตลาดเป็นสิ่งที่กำหนด  การดำเนินการด้านการตลาดของธุรกิจค้าปลีก  อาจกล่าวได้ว่าเป็นการกำหนดความอยู่รอด และความเจริญของธุรกิจ  หากการวางแผนการตลาดไม่รัดกุม  จะส่งผลกระทบต่อแผนดานการเงิน  การผลิต  ตลอดจนการจัดการ  ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า  แผนการตลาดเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจที่ต้องมีและต้องทำ ยิ่งถ้าเป็นธุรกิจ   SMEs  ด้วยแล้วถ้านำมาปฏิบัติได้จริงสามารถติดตามผล  ตลอดจนปรับเปลี่ยนได้ทุกสถานการณ์   สำหรับชาวบ้านที่จะเขียนแผนธุรกิจ  ในส่วนของแผนการตลาดนั้นมีเทคนิคง่าย ๆ  ในการเขียนที่สำคัญควรเขียนจากความเป็นจริง

                   ขั้นตอนการจัดทำแผนการตลาด

  1.  กำหนดแนวทางการดำเนินงานของธุรกิจ

                   เป็นการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของธุรกิจ  ขอบเขตของเจริญเติบโตทางธุรกิจ  แสดงขีดความสามารถในการบริหารจัดการ ที่สำคัญที่สุดคือ ผู้ประกอบการจะต้องรู้สถานะของธุรกิจ  กล่าวคือธุรกิจเราทำอะไร  มีจุดมุ่งหมายอย่างไร  มีการกำหนดระยะเวลาสู่ความสำเร็จ  ชัดเจน  เช่นจะขายผ้าไหม  ควรทราบว่าจะขายให้ลูกค้ากลุ่มใด  มีคู่แข่งไหม  ผ้าไหมเรามีอะไรที่ดีกว่าคู่แข่ง 

  2. เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดของธุรกิจ 

                    การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลหรือเรียกว่าการทำวิจัยตลาดเป็นขั้นตอนสำหรับการหาความต้องการของผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  ธุรกิจค้าปลีกที่ชาวบ้านหรือผู้ไม่มีความรู้หากอ่านเรื่องราวที่เป็นภาษาทางการสามารถทำการวิจัยตลาดอย่างง่ายได้เช่นกันโดยการสำรวจอย่างไม่เป็นทางการแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าในเรื่องราคาที่ขายและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของสินค้า  เช่นมีความพอใจในลายผ้าไหมหรือไม่  ชอบลายไหนมากท่สุด  ซื้อไปทำไม  ใส่ ในงานพิธีหรือไม่  สำหรับการสอบถามนั้นควรใช้การสุ่มจากจำนวนกลุ่มตัวอย่างจำนวนหนึ่งโดยคาดคะเนจำนวนประชากรทั้งหมด  จากนั้นการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นขั้นตอนที่จะต้องทำต่อเนื่องเพื่อการตอบสนองการทำธุรกิจให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าเพราะลูกค้าของธุรกิจค้าปลีกแต่ละประเภทมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นเมื่อเราพบความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าควรการดำเนินการทางการตลาดอันใดก็ตามที่สามารถตอบสนองความต้องการนั้น เพราะขั้นตอนนี้เป็นการแสดงรายละเอียดของ  ลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใดที่จะซื้อสินค้าจากกิจการตลอดจนทราบปริมาณการซื้อ และเป็นการนำเสนอขายเกี่ยวกับสินค้า วิธีการขายให้ตรงกับ  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การกำหนดกลยุทธ์ถ้าพูดแบบชาวบ้านคือ  หาทงที่จะทำอย่างไง  ให้คนที่จะซื้อ  หันมาซื้อกับเราแทนที่จะไปซื้อกับคนอื่น  หรือผ้าแบบอื่น    คิดออกมาก่อนเขียนลง  เพราะขั้นตอนแต่ละขั้นนั้นมีความสำคัญและสลับซับซ้อนมีความละเอียดอ่อน  จะต้องเขียนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อผู้อ่านจะได้เห็นถึงความพยายาม  ตลอดจนความจริงใจของผู้เขียน  หรือผู้เสนอ  วิธีง่าย ๆ  เขียนสรุปไว้ในเศษกระดาษก่อนที่จะเรียบเรียงร้อยถ้วยคำจัดพิมพ์

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที