มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 16 ส.ค. 2010 20.30 น. บทความนี้มีผู้ชม: 644998 ครั้ง

จากตอนที่ 1 เมื่อหลักการถูกนำมาประยุกต์แล้ว สภาพจริงจะดำเนินการได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ กลวิธี และสติปัญญาของผู้บริหาร


วิธีการนำไปใช้ร่วมกับ สมศ.(2)

    สำหรับการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามระบบและต่อเนื่องของระบบบริหารจัดการ ISO 9001 และตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ สมศ.  สถานศึกษาเองจะต้องมีวิธีการ(How  to)  ดำเนินการเพื่อที่จะรวมระบบดังกล่าวให้สามารถดำเนินได้พร้อม ๆ  กัน ที่สำคัญบุคคลากรจะต้องให้ความร่วมมือและตระหนักถึงคุณภาพที่เกิดขึ้นกับระบบอันเป็นเป้าหมายสำคัญ  ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสถานศึกษาที่มีบุคลากรที่มีอายุมาก  ยึดมั่นกับระบบเก่า ๆ  จะเป็นอุปสรรคกับการเปลี่ยนแปลง 

    ในการรวมระบบทั้งสองมีข้อกำหนดบางข้อของระบบบริหารจัดการ ISO 9001 คล้ายกับมาตรฐานกับตัวบ่งชี้สมศ.  เช่น   ข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการ ISO 9001

                        8.2.4  การเฝ้าติดตามและการวัดผลิตภัณฑ์  (Monitoring  and  Measurement  of  Product)

เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการดำเนินงานติดตาม  ตรวจสอบ  การวัดผลผลิตภัณฑ์ 

8.4               การวิเคราะห์ข้อมูล

                                                 ข้อมูลจากการสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือองค์กรต่าง ๆ ที่รับนักศึกษาเข้าทำงาน  โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์จะทำการสำรวจและเก็บข้อมูล  เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาที่สถานประกอบการ     หรือตลาดแรงงานต้องการที่จะรับผู้สำเร็จการศึกษาเข้าไปทำงาน

                                                  ข้อมูลจากข้อร้องเรียนของลูกค้า           โดยฝ่ายบริหารจะศึกษาข้อมูลจากข้อร้องเรียนของลูกค้า  ในด้านต่าง ๆ  และนำมาเป็นแนวทางในการแก้ไขและป้องกัน  และปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องต่อไป

และมาตรฐานที่  2.9  ของ  สมศ.  ระดับอุดมศึกษา  คือข้อมูลเกี่ยวกับการมีงานทำและประกอบอาชีพอิสระโดยไม่นับรวม  การอุปสมบท  การถูกเกณฑ์ให้เข้ารับราชการทหารหรือศึกษาต่อสามารถเก็บข้อมูลได้และเป็นการถือโอกาสในการทำวิจัยสถาบันในตัวได้อีกด้วย

                        ในการหาข้อมูลทำได้โดยมีวิธีการดังนี้

  


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที