มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 16 ส.ค. 2010 20.30 น. บทความนี้มีผู้ชม: 644834 ครั้ง

จากตอนที่ 1 เมื่อหลักการถูกนำมาประยุกต์แล้ว สภาพจริงจะดำเนินการได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ กลวิธี และสติปัญญาของผู้บริหาร


การวางแผนงานกิจกรรม 5 ส

ระเบียบวาระการประชุมงานกิจกรรม 5 ส

ครั้งที่  /  25xx

วัน    เวลา     น.

     ชื่อสถาบันการศึกษา

..............................................

 

                ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1       นโยบายกิจกรรม 5  ส.

1.2       ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5 ส.

1.3       คำสั่ง ที่   065  / 2551

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

                -ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมกิจกรรม 5 ส. ครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

                -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

                4.1     คำสั่งที่     /

          4.2     การประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

5.1           ปฏิทินการตรวจพื้นที่ 5 ส.

5.2          การปรับเปลี่ยนพื้นที่กิจกรรม 5 ส.

5.3          การแบ่งพื้นที่กิจกรม 5 ส.

5.4          อื่นๆ  ............................................................................................................

.................................................................................................................................

                ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

                                ................................................................................................................................

                .............................................................................................................................................

                ............................................................................................................................................

 

 

                ปิดประชุม..........................น.

 

 

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที