มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 16 ส.ค. 2010 20.30 น. บทความนี้มีผู้ชม: 641669 ครั้ง

จากตอนที่ 1 เมื่อหลักการถูกนำมาประยุกต์แล้ว สภาพจริงจะดำเนินการได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ กลวิธี และสติปัญญาของผู้บริหาร


การรายงานผลการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา

 การรายงานผลการทำงานเป็นเรื่องที่ผู้รับนโยบายหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องทำอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพราะนั่นหมายความว่า  ท่านมีร่องรอยหลักฐานการทำงานเพราะการบริหารจัดการในระบบ  ISO  9001: 2000

จะมุ่งที่หลักฐาน  เอกสารการทำงาน และการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของปัญหาการทำงาน   ดังนั้นการดำเนินกิจกรรม  5    เช่นกันจะต้องมีการายงานผลการทำงาน  และรูปแบบการรายงานมีดังนี้  

รายงานผลการตรวจกิจกรรม  5       ครั้งที่   

วันที่ เดือน พ.ศ. 25xx

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

                                                      -------------------------------------------------

          ตามที่คณะกรรมการตรวจพื้นที่กิจกรรม  5    ประเภทต่าง     ร่วมกับฝ่ายวางแผนและงบประมาณ

ได้ดำเนินการตรวจพื้นที่ครั้งที่    ในวันที่   เดือน พ.ศ. 25xx   สรุปผลการตรวจพื้นที่ต่าง ๆ  ดังนี้

          1.  ผลการดำเนินกิจกรรม  5   

               1.1 คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจพื้นที่ประเภทต่าง ๆ จำนวน 82 พื้นที่     สรุปได้ดังนี้

                      (1)   พื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์  (60 %)   73   พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ    89.02 

                      (2)   พื้นที่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์  (60 %)  9    พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ   10.98   

               1.2  พื้นที่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์  (60  %) เรียงลำดับจากมากไปน้อย   ดังนี้

                      (1)  ห้องน้ำชายอาคาร  3                                         คิดเป็นร้อยละ    59

                      (2)   โรงอาหารร้านที่   7                                         คิดเป็นร้อยละ   57 

                      (3)   โรงอาหารร้านที่   5                                         คิดเป็นร้อยละ   54 

                      (4)   โรงอาหารร้านที่   2                                         คิดเป็นร้อยละ   54 

                      (5)   โรงอาหารร้านที่   3                                         คิดเป็นร้อยละ   54

                      (6)    ฝ่ายวิชาการ                                                      คิดเป็นร้อยละ   54

                      (7)   โรงอาหารร้านที่   4                                          คิดเป็นร้อยละ   52

                      (8)   โรงอาหารร้านที่   6                                         คิดเป็นร้อยละ   52

                      (9)   โรงอาหารร้านที่   8                                        คิดเป็นร้อยละ   52

          2.  ปัญหาและอุปสรรค

               2.1  ห้องเรียนทุกระดับชั้น  ไม่มีนักศึกษารับผิดชอบในการรักษาความสะอาด  เนื่องจากเป็นช่วงสิ้นสุดการสอบปลายภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา   2551 

3.       ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข  /  ป้องกัน

3.1   ประเภทพื้นที่ขนาดใหญ่   พื้นที่ขนาดกลาง    พื้นที่ขนาดเล็ก 

             -   พื้นห้องไม่สะอาด      

             -   ไม่มีพื้นที่วางเอกสาร

             -   มีฝุ่นละอองที่หลอดไฟ

             -   ควรมีการจัดเก็บเอกสารบนชั้นวางของให้เป็นระเบียบ

3.2   ประเภทพื้นที่อาคาร      

             -  บนเพดานมีหยากไย่

             -  ควรทำความสะอาดพื้นบันได

        -  ควรทำความสะอาดทุกซอกมุมของห้องเรียน

3.3   ประเภทพื้นที่สำนักงานขนาดใหญ่   พื้นที่สำนักงานขนาดกลาง    พื้นที่สำนักงานขนาดเล็ก 

        -   พื้นห้องเรียนไม่สะอาด

        -   ไม่มีการเลื่อนเก้าอี้เก็บหลังจากนั่งแล้ว

4.       สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม  5    

การตรวจพื้นที่กิจกรรม  5  ส ครั้งที่  1 เมื่อวันที่  24  กันยายน  2551 ปรากฏว่ามีพื้นที่ผ่านเกณฑ์

60 % จำนวน 73   พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 89.02 พื้นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 9 พื้นที่  คิดเป็นร้อยละ 89.02    ส่วนห้องเรียนของนักศึกษาเนื่องจากอยู่ในช่วงสิ้นสุดการสอบปลายภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา   2551  ทำให้ไม่มีผู้รับผิดชอบพื้นที่โดยตรง 


        
                                                                                                 ( นายมานพ  ศิริชวลิต )

                                                                                                   หัวหน้างานกิจกรรม  5 

(ตัวเลขสมมุติ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที