มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 16 ส.ค. 2010 20.30 น. บทความนี้มีผู้ชม: 644941 ครั้ง

จากตอนที่ 1 เมื่อหลักการถูกนำมาประยุกต์แล้ว สภาพจริงจะดำเนินการได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ กลวิธี และสติปัญญาของผู้บริหาร


ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจให้คะแนนของพื้นที่โรงอาหาร

                                      แบบฟอร์มการตรวจให้คะแนนกิจกรรม  5    ประเภทโรงอาหาร

                       อาคาร  .................................................. ...หน่วยงาน ..........................................

หัวข้อการตรวจ

รายละเอียด

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

1.  บริเวณเตรียมอาหาร

 

 

 

1.จัดเครื่องมือ  เครื่องใช้ในครัวอย่างเป็นระเบียบ 

2. สะอาดเป็นระเบียบไม่วางสิ่งอื่นใด  ลงบนพื้นและไม่เตรียมปรุง

    อาหารบนพื้น

3. จัดให้มีการแยกขยะในห้องเตรียมอาหาร

4. มีการระบายอากาศรวมทั้งกลิ่น และควันจากการทำอาหารได้ดี

5. โต๊ะเตรียม-ปรุงอาหาร และบริเวณเตาไฟ ต้องทำด้วยวัสดุที่ทำความ

     สะอาดง่าย (เช่น สแตนเลส กระเบื้อง) มีสภาพดี และพื้นโต๊ะต้องสูง

     จากพื้น อย่างน้อย 30  ซม.

4

4

4

4

4

4

4

 

       1   2   3    4

       1   2   3    4

       1   2   3    4

       1   2   3    4

       1   2   3    4

       1   2   3    4

       1   2   3    4

2.  สถานที่รับประทานอาหาร และบริเวณทั่วไป

1.  พื้นสะอาด มีสภาพดีทำด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง

2. โต๊ะ เก้าอี้ สะอาด แข็งแรง จัดเป็นระเบียบ

3.  มีการระบายอากาศดี   

4

4

4

       1   2   3    4

       1   2   3    4

       1   2   3    4

3.อาหาร และ เครื่องดื่ม

1. อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะที่ปิดสนิท

 2.อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม้ และอาหารแห้ง มีคุณภาพดี

    แยกเก็บเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกันวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.

3.  อาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาด

4.  มีตู้สำหรับปกปิดอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว  และด้านหน้าของตู้ต้อง

     เป็นกระจก

4

4

 

4

4

 

       1   2   3    4

       1   2   3    4

 

       1   2   3    4

       1   2   3    4

4. ภาชนะอุปกรณ์

1.  ภาชนะอุปกรณ์  เช่น  จาน  ชาม  ช้อน  ส้อม ฯลฯต้องทำด้วยวัสดุที่

   ไม่เป็นอันตราย  เช่น  สแตนเลสกระเบื้องเคลือบขาว  แก้ว  อลูมิเนียม

2.  ภาชนะใส่น้ำส้มสายชู  น้ำปลา  และน้ำจิ้ม  ต้องทำด้วยแก้ว 

    กระเบื้องเคลือบขาว  มีฝาปิด  และช้อนสำหรับเครื่องปรุงรสอื่นๆ  

    ต้องใส่ในภาชนะที่ทำ ความสะอาดง่าย  มีฝาปิด  และสะอาด

3.ใช้อ่างล้างภาชนะอุปกรณ์ที่มีท่อระบายน้ำที่ใช้การได้ดี  อย่างน้อย 2 อ่าง

4.  เขียงต้องมีสภาพดี  ไม่แตกร้าวหรือเป็นช่อง  มีเขียงใช้เฉพาะอาหาร

     สุกและอาหารดิบ  แยกจากกัน  มีฝาชีครอบ (ยกเว้นครัวที่มีการ

     ป้องกันแมลงวันแล้ว)

4

 

 

4

 

                4

4

 

       1   2   3    4

 

     

        1   2   3    4

 

        1   2   3    4

        1   2   3    4

5. การรวบรวมขยะและน้ำโสโครก

1. ใช้ถังขยะที่ไม่รั่วซึม  และมีฝาปิดมีท่อหรือรางระบายน้ำที่มีสภาพดี 

    ไม่แตกร้าว

2.  มีท่อระบายน้ำแหล่งบำบัดน้ำเสีย และต้องไม่ระบาย น้ำเสียลงสู่

   ท่อระบายน้ำได้ดี   

4

 

                4

       1   2   3    4

 

       1   2   3    4

6. การแต่งกายของผู้จำหน่าย

1. แต่งกายสะอาด  สวมเสื้อมีแขน

2  ผูกผ้ากันเปื้อนสีขาว  หรือมีเครื่องแบบ  ผู้ปรุงจะต้องใส่หมวก  หรือ

    ผ้าคลุมผมด้วย ไม่เกา  ขูด  เขี่ยผิวหนังขณะตัก  จับ  ถืออาหาร

3.  ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี  ไม่เป็นโรคติดต่อ  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

    มีสุขนิสัยที่ดี  เช่น  ตัดเล็บสั้น  ไม่สูบบุหรี่ในขณะ  ปฏิบัติงาน  ไม่

     ใช้มือหยิบจับอาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว

4

4

 

                 4

       1   2   3    4

       1   2   3    4

 

       1   2   3    4

 

                                           รวม

 

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที