สมจิตร

ผู้เขียน : สมจิตร

อัพเดท: 28 ต.ค. 2008 11.01 น. บทความนี้มีผู้ชม: 45305 ครั้ง

มีหลายคนที่สับสนในความหมายของตัว KPIsระหว่าง Efficiency(ประสิทธิภาพ), Effectiveness(ประสิทธิผล) และ Productivity(ผลิตภาพ) ซึ่ง KPIs ทั้งสามตัวเป็นวัดผลจากการบริหารงาน ในบทความนี้จะพูดถึงความแตกต่างระหว่างควมหมายของ KPIs ทั้งสามตัวนี้ผ่านการยกตัวอย่าง


1

ก่อนจะมาทำความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง Efficiency, Effectiveness และ Productivity จะขอกล่าวถึงความหมายของคำว่า "กระบวนการ (Process)" ก่อน เนื่องจาก KPIs ทั้งสามตัวจะวัดผลของกระบวนการ ในที่นี้ขอนิยามกระบวนการว่าเป็น "องค์ประกอบเชิงระบบอย่างหนึ่งในการเปลี่ยน Input ให้เป็น Output" เช่นกระบวนการผลิตจะหมายถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบ หมายความถึงการเปลี่ยนวัตถุดิบโดยอาศัยปัจจัยในการผลิตให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้สนองตอบกับความต้องการของลูกค้าดังนั้น Input ในกรณีนี้ก็คือ วัตถุดิบและปัจจัยในการผลิต หรือทรัพยากร (4M เป็นอยางน้อย) ส่วน Output คือ ผลิตภัณฑ์ และส่วนที่ไม่สามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ ที่เรียกว่าความสูญเปล่า ซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นเป็นไปได้ทั้งแบบจับต้องได้และแบบจับต้องไม่ได้ ดังแสดงในรูป  

 

˜  การพิจารณาถึง Effectiveness จะให้ความสนใจที่ Output หรือดูความสำเร็จ
ว่าบรรลุเป้าหมายหรือจุดประสงค์หรือไม่ ในกรณีของกระบวนการผลิตจะดูว่า
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการสามารถขายได้หรือไม่ 
  ส่วน Efficiency 
เป็นดัชนีที่สำคัญในการวัดถึงความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ต้องการ  การวัดประสิทธิภาพจะเน้นที่ Input โดยกำหนด Output ไว้ที่ตำแหน่งต้องการ 

 และ Productivity 
เป็นดัชนีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตต่อทรัพยากรที่ใช้ในการก่อเกิดผลผลิตนั้น การวัดผลิตภาพจะเน้นทั้ง Input และ Output ไปพร้อม กัน
 

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที