รายละเอียดนักเขียน: Firebird

ข้อมูล / รายละเอียดการใช้งาน

Firebird

  • ชื่อ(ที่ใช้ในระบบ): Firebird
  • รายละเอียดส่วนตัว: ธวัชชัย สุวรรณบุตรวิภา ปัจจุบัน ทำงานเป็น Lean Six Sigma Black Belt ให้กับบริษัท เอกชนแห่งหนึ่ง
ผลงานของนักเขียนท่านนี้
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนตอนวันที่อัพเดทเข้าชม
1 การแปรสภาพไปสู่องค์กร Lean Manufacturing 2 2010-12-09 25222
2 History of Lean 1 2010-11-17 6754