รายละเอียดนักเขียน: ซ.ซุ่มซ่าม

ข้อมูล / รายละเอียดการใช้งาน

ซ.ซุ่มซ่าม

  • ชื่อ(ที่ใช้ในระบบ): ซ.ซุ่มซ่าม
  • รายละเอียดส่วนตัว: บางครั้งไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมชอบนั่งคิดสิ่งที่ยังไม่เกิด แต่มีซิกเซนต์แม่นยำเสมอ
ผลงานของนักเขียนท่านนี้
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนตอนวันที่อัพเดทเข้าชม
1 ก็แค่คนคนเดียว 1 2008-03-26 2934
2 การยอมรับความจริง 1 2008-03-26 4598
3 ใครสักคน 1 2008-03-26 2545
4 อย่าใช้อารมณ์ตัดสินปัญหา 1 2007-03-11 4709
5 อาจคิดไปเอง 1 2007-03-11 2756
6 สังคมเปลี่ยนคนก็เปลี่ยน 1 2007-02-05 3807
7 เดินทางกับความคิด 1 2007-01-03 2852
8 เพราะเหตุใด 1 2007-01-03 2415
9 เปิดใจบ้าง 1 2006-12-20 2486
10 เที่ยวเพชรบูรณ์ 1 2006-12-20 10726
11 การเข้าใจตัวเอง 1 2006-11-27 4803
12 การเพาะเห็ดฟางแบบม้วนเสื่อ 1 2006-11-27 10174