รายละเอียดนักเขียน: ซ.ซุ่มซ่าม

ข้อมูล / รายละเอียดการใช้งาน

ซ.ซุ่มซ่าม

  • ชื่อ(ที่ใช้ในระบบ): ซ.ซุ่มซ่าม
  • รายละเอียดส่วนตัว: บางครั้งไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมชอบนั่งคิดสิ่งที่ยังไม่เกิด แต่มีซิกเซนต์แม่นยำเสมอ
ผลงานของนักเขียนท่านนี้
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนตอนวันที่อัพเดทเข้าชม
1 ก็แค่คนคนเดียว 1 2008-03-26 3247
2 การยอมรับความจริง 1 2008-03-26 4955
3 ใครสักคน 1 2008-03-26 2837
4 อย่าใช้อารมณ์ตัดสินปัญหา 1 2007-03-11 5237
5 อาจคิดไปเอง 1 2007-03-11 3066
6 สังคมเปลี่ยนคนก็เปลี่ยน 1 2007-02-05 4279
7 เดินทางกับความคิด 1 2007-01-03 3199
8 เพราะเหตุใด 1 2007-01-03 2751
9 เปิดใจบ้าง 1 2006-12-20 2815
10 เที่ยวเพชรบูรณ์ 1 2006-12-20 11121
11 การเข้าใจตัวเอง 1 2006-11-27 5175
12 การเพาะเห็ดฟางแบบม้วนเสื่อ 1 2006-11-27 10568