รายละเอียดนักเขียน: เมตตา

ข้อมูล / รายละเอียดการใช้งาน

เมตตา

  • ชื่อ(ที่ใช้ในระบบ): เมตตา
  • รายละเอียดส่วนตัว: ดูแลระบบ ISO 9001 ของบริษัทในเครือ 3 บริษัท รักการอ่านและเขียน การเขียนทำให้ได้จัดระเบียบความคิดและทำงานเป็นระบบ PDCA
ผลงานของนักเขียนท่านนี้