รายละเอียดนักเขียน: อ.สมิต

ข้อมูล / รายละเอียดการใช้งาน

อ.สมิต

  • ชื่อ(ที่ใช้ในระบบ): อ.สมิต
  • รายละเอียดส่วนตัว: เชิญถามตอบปัญหา HR ได้ที่ Webboard http://www.tpa.or.th/tpawbs/viewforum.php?id=36
ผลงานของนักเขียนท่านนี้
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนตอนวันที่อัพเดทเข้าชม
1 ภาวะผู้นำในการประชุม 4 2008-10-03 49788
2 เทคนิคบริหารคน 4 2007-12-12 131545
3 เทคนิคการนำเสนอ 10 2008-08-19 742932
4 การบริหารความขัดแย้ง 5 2007-09-04 415640
5 ทักษะการประสานงาน 22 2008-09-01 280807
6 บทบาทของ HR เปลี่ยนไปในประการสำคัญ 1 2006-12-25 6488
7 บทบาทใหม่ของ HR เปลี่ยนไป 1 2006-12-29 11108
8 บทบาทพื้นฐานของการบริหารงานบุคคลในอดีต 1 2006-12-28 6218
9 หลักที่จำเป็นสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบัน-HR 9 2007-02-07 153785
10 การวัด competency มีวิธีการที่สามารถวัดออกมาได้ให้เห็นผลชัดเจนอย่างไร 1 2006-12-26 11546
11 จะทำอย่างไรกับผู้บริหารประเภทข้าซิเก่ง เอ็งซิแย่ 1 2006-12-25 7350
12 วิธีหรือเทคนิคในการกระตุ้นให้พนักงานเห็นความสำคัญของการฝึกอบรม 1 2006-12-23 5691
13 การบริหารทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องแยกจากงานธุรการ 1 2006-12-22 5290
14 ความสำคัญของ HR ต่อองค์การ 1 2006-12-21 17056
15 แนวความคิดของการบริหารทรัพยากรบุคคล 1 2006-12-20 10572
16 ความแตกต่างระหว่าง HR กับ PM 1 2006-12-19 17532
17 วิธีลดเปอร์เซ็นต์การขาดงานของพนักงาน 1 2006-12-18 14911
18 คุณลักษณะสำคัญของผู้บริหารงาน HR มืออาชีพ 1 2006-12-14 9829
19 ผู้จัดการฝ่าย HR มือใหม่ ปฏิบัติอย่างไรดี 1 2006-12-14 9365