รายละเอียดนักเขียน: Gem and Jewelry Research and Development Department

ข้อมูล / รายละเอียดการใช้งาน

Gem and Jewelry Research and Development Department

  • ชื่อ(ที่ใช้ในระบบ): Gem and Jewelry Research and Development Department
  • รายละเอียดส่วนตัว: ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ : 02-634-4999 ext. 451-453 โทรสาร : 02-634-4970 อีเมลล์/E-mail : rd@git.or.th Line : git_rd_department
ผลงานของนักเขียนท่านนี้