รายละเอียดนักเขียน: อ.อุดม

ข้อมูล / รายละเอียดการใช้งาน

อ.อุดม

  • ชื่อ(ที่ใช้ในระบบ): อ.อุดม
  • รายละเอียดส่วนตัว: B.Sc. PSU, Mini MBA CU, MPA NIDA, ประสบการณ์การทำงาน: ผู้จัดการโรงงาน,วิทยากรที่ปรึกษาระบบ TQM, ผู้ช่วยผู้จัดการแผนวางแผนการผลิต และวิจัยและพัฒนา, ที่ปรึกษาอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ผลงานของนักเขียนท่านนี้