สำนักงานเปิดทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 น. -16.00 น.
We are open from Monday to Friday (08.00 am to 04.00 pm).

日本語ページ

หัวหน้างานการตลาด จำนวน 1 ตำแหน่ง


สถานที่ทำงาน: สาขา พัฒนาการ

รายละเอียดงาน

ดูแลรับผิดชอบงานด้านกลยุทธ์การตลาด และการตลาดการฝึกอบรม และให้คำปรึกษา การส่งเสริมภาพลักษณ์ การสร้างความจงรักภักดีต่อ Brand

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ปริญญาตรีด้านการตลาด เกรดเฉลี่ย 2.5 ชึ้นไป 2. มีประสบการณ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. Officeได้ดี
กรอกใบสมัครงานออนไลน์ Download ใบสมัคร
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งใบสมัครงานได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สำนักงานสุขุมวิท
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ดูแผนที่
โทรศัพท์ 0-2258-0320-5 (ต่อ 1116)
E-Mail: career@tpa.or.th
สำนักงานพัฒนาการ
534/4 ซอยพัฒนาการ 18 แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ดูแผนที่
โทรศัพท์ 0-2258-0320-5 (ต่อ 1116)
E-Mail: career@tpa.or.th

<< กลับหน้าแรก ตำแหน่งงาน ส.ส.ท.