สำนักงานเปิดทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 น. -16.00 น.
We are open from Monday to Friday (08.00 am to 04.00 pm).

日本語ページ

พนักงานประสานงานลูกค้าญี่ปุ่น จำนวน 1 ตำแหน่ง


สถานที่ทำงาน: สาขา พัฒนาการ

รายละเอียดงาน

1. จัดหลักสูตรสำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับชาวญี่ปุ่น 2. การประสานงานการจัดฝึกอบรม 3. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย - หญิง อายุ 22 - 30 ปี 2. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป 3. มีความรู้ความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี พร้อมเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ 5. มีความอดทน มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 6. มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
กรอกใบสมัครงานออนไลน์ Download ใบสมัคร
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งใบสมัครงานได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สำนักงานสุขุมวิท
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ดูแผนที่
โทรศัพท์ 0-2258-0320-5 (ต่อ 1116)
E-Mail: career@tpa.or.th
สำนักงานพัฒนาการ
534/4 ซอยพัฒนาการ 18 แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ดูแผนที่
โทรศัพท์ 0-2258-0320-5 (ต่อ 1116)
E-Mail: career@tpa.or.th

<< กลับหน้าแรก ตำแหน่งงาน ส.ส.ท.