Writer - ลำดับรายชื่องานเขียน

ชื่อเรื่องผู้เขียนหมวดตอนโหวตอ่าน
ทำเส้นอูด้งสดเก็บไว้กินนานๆ ด้วย เครื่องแพ็คสูญญากาศขนาดเล็ก ที่บ้าน อั้ม เรื่องสุขภาพ 1 4140
ข้าวสวยหุงแล้วกินไม่หมด ไม่ต้องกังวลเก็บด้วย เครื่องซีลสูญญากาศ อั้ม เรื่องสุขภาพ 1 3647
รับซื้อเครื่องประดับ แหวนเพชร เพชร นาฬิกา 0824474499 ให้ราคาสูง ปฐมาพร อัญมณีและเครื่องประดับ 2 4796
วิธีเก็บรักษาหอมแดงให้ปลอดภัยในการบริโภคด้วย เครื่องแพ็คถุงสูญญากาศ อั้ม เรื่องสุขภาพ 1 4203
ความเชื่อถือได้และความอยู่รอด: หลักสำคัญของสมรรถภาพของผลิตภัณฑ์ (Reliability and Survival: High Stakes of Product Performance) solutioncenter minitab Quality Statistics 1 4563
็How to Boost Your Creativity สุวรรณี การบริหารจัดการ 1 3153
จุดอ่อนของโลจิสติกส์ไทย สุวรรณี การบริหารจัดการ 1 3538
การประเมินเครื่องมือวัดด้วยการใช้ชิ้นงานเดียว (Evaluating a gage study with one part) solutioncenter minitab Quality Statistics 1 9180
ความสามารถของกระบวนการวัด(GageR&R)ในระดับกล้องจุลทรรศน์ (Doing GageR&R at the Microscopic Level) solutioncenter minitab Quality Statistics 1 3434
เตรียมไก่ทอดกรอบคลุกเกล็ดขนมปังไว้ทอดด้วย เครื่องดูดสูญญากาศ อั้ม เรื่องสุขภาพ 1 4237
การวิเคราะห์สมการถดถอย การแปลความหมายค่า R-Square และการประเมินตัวแบบว่าเหมาะสมหรือไม่ solutioncenter minitab Quality Statistics 1 97013
การใช้การออกแบบการทดลองเพื่อลดปัจจัยรบกวนให้น้อยที่สุด (Using Design of Experiment to Minimize Noise Effects) solutioncenter minitab Quality Statistics 1 3233
กลอนแปดสอนภาษาอังกฤษว่าด้วย "การขอร้อง" สิริพร วิชาการ 1237
เก็บผ้าอ้อมทารกให้สะอาดพร้อมใช้เสมอด้วย เครื่องดูดสูญญากาศ อั้ม เรื่องสุขภาพ 1 1802
เก็บอุปกรณ์ทำแผลในบ้านด้วย เครื่องแพ็คสูญญากาศ อั้ม เรื่องสุขภาพ 1 1763
การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ khwanjai วิชาการ 1 2363
การใช้ enough สิริพร วิชาการ 1291
เก็บเส้นหมี่ไว้รับประทานนานๆ ด้วย เครื่องแพ็คสูญญากาศ อั้ม เรื่องสุขภาพ 1 7815
ลดเวลา Setup ของเครื่องพิมพ์ Hei-4 ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 55 5138
ปรับปรุงระบบปรับอากาศในพื้นที่ทำงาน ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 5210
ส่งเธอให้ถึงที่หมาย ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 4066
การเปลี่ยน Box Feed in โดยใช้หลัก SMED ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 140 3047
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเจาะ Cross Slide ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2716
Hopper ลดฝุ่น ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 3614
ปืนดันทุรังสูง ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2654
การนำไอน้ำแฟลชกลับมาใช้ใหม่ ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2105
นิ้วมหัศจรรย์ ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 3862
Automatic Short Circuit Switch ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 5 2293
เครื่องยกม้วน ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 3141
ลดระยะเวลาการติดตั้งแบบกั้นข้าง ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 15 2418
แขนกลปลดล็อก ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2199
ใช้ Sleeve ปลดชิ้นงานแทนการ Unscrew ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2010
เครื่องวัด Heater แม่พิมพ์ ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2294
ลด Down Time ที่เกิดจาก Gear Box ขับโซ่เครื่องลาก ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2193
ชุดค้ำยันแกนสกรีน ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 1911
Flex Mover ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 1829
อุปกรณ์ทำความสะอาดมิกเซอร์ ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 3 2693
ยกขึ้นก็เบ๊า เบา (อุปกรณ์ช่วยยกลูกกลิ้ง) ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 20 2861
ลดการเสีย Univerral Joint เครื่อง Profiling ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 5 2117
RIMS (ระบบการจัดการควบคุมเครื่องมือระยะไกล) ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 174 2269