Writer - ลำดับรายชื่องานเขียน

ชื่อเรื่องผู้เขียนหมวดตอนโหวตอ่าน
เก็บอุปกรณ์ทำแผลในบ้านด้วย เครื่องแพ็คสูญญากาศ อั้ม เรื่องสุขภาพ 1 1727
การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ khwanjai วิชาการ 1 2338
การใช้ enough สิริพร วิชาการ 1268
เก็บเส้นหมี่ไว้รับประทานนานๆ ด้วย เครื่องแพ็คสูญญากาศ อั้ม เรื่องสุขภาพ 1 7622
ลดเวลา Setup ของเครื่องพิมพ์ Hei-4 ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 55 5100
ปรับปรุงระบบปรับอากาศในพื้นที่ทำงาน ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 5166
ส่งเธอให้ถึงที่หมาย ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 4026
การเปลี่ยน Box Feed in โดยใช้หลัก SMED ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 140 3014
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเจาะ Cross Slide ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2678
Hopper ลดฝุ่น ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 3582
ปืนดันทุรังสูง ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2616
การนำไอน้ำแฟลชกลับมาใช้ใหม่ ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2080
นิ้วมหัศจรรย์ ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 3815
Automatic Short Circuit Switch ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 5 2265
เครื่องยกม้วน ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 3106
ลดระยะเวลาการติดตั้งแบบกั้นข้าง ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 15 2386
แขนกลปลดล็อก ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2169
ใช้ Sleeve ปลดชิ้นงานแทนการ Unscrew ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 1983
เครื่องวัด Heater แม่พิมพ์ ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2261
ลด Down Time ที่เกิดจาก Gear Box ขับโซ่เครื่องลาก ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2165
ชุดค้ำยันแกนสกรีน ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 1881
Flex Mover ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 1802
อุปกรณ์ทำความสะอาดมิกเซอร์ ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 3 2664
ยกขึ้นก็เบ๊า เบา (อุปกรณ์ช่วยยกลูกกลิ้ง) ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 20 2834
ลดการเสีย Univerral Joint เครื่อง Profiling ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 5 2081
RIMS (ระบบการจัดการควบคุมเครื่องมือระยะไกล) ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 174 2236
Overtime Online ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 5 2906
ระบบบริหารจัดการเอกสารสัญญา / e-document management for legal ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 100 2931
โปรแกรม AutoKey Oil Record ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2246
ระบบการแจ้งบริการงานสารสนเทศ ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2206
ปรับปรุงโปรแกรมวางแผนจาก Excel เป็น Visual Basic (Barcode) ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2798
ระบบข้อมูลสินค้า Holding ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2044
ใบคำนวนตะกร้าอัจฉริยะ ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 5 2713
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลด้านพัฒนาบุคลากร ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 1841008 293030
โครงการพัฒนาวิธีการล้างกระบะ ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2872
บริการเยี่ยม ปลอดภัยยอด ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 10 2547
เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยไคเซ็น ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 5 3699
อบรมเชิงปฏิบัติการเครื่อง HPLC 18 เหลือ 8 ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 225 1958
ลดบุบ หยุดรอย ไม่รอคอยการซ่อมบำรุง ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2497
การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 3069