TPA Writer Where The new ideas begin

ขนิษฐา
ผู้เขียน
ขนิษฐา
คะแนนโหวต
5
ผู้เข้าชม
323371
อัพเดท
24 ต.ค. 2006 10.12 น.

เคมีเกี่ยวข้องอย่างไรกับอาหารที่เรากินกันทุกวัน อยากรู้ต้องอ่าน"สารชีวโมเลกุล"

ชนิดของไขมัน

ก. แบ่งตามความต้องการของร่างกายมี 2 ประเภท คือ

1. กรดไขมันไม่จำเป็นต่อร่างกาย (nonessential fatty acid ) เป็นกรดไขมันที่นอกจากได้จากอาหารแล้วร่างกายยังสามารถสังเคราะห์ได้ด้วย เช่น กรดสเตียริก (stearic acid) กรดโอเลลิก (oleic acid) กรดปาลมิติก (palmitic acid)เป็นต้น

2. กรดไขมันจำเป็นต่อร่างกาย(essential fatty acid : EFA) เป็นกรดไขมันที่ร่างกายขาดไม่ได้ และร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้ จำเป็นต้องได้จากอาหารที่รับประทานเข้าไป มีอยู่ 3 ตัวคือ กรดไลโนเลอิกกรดไลโนเลนิก และกรดอะราชิโดนิก โดยที่กรดไลโนเลอิกเป็นกรดไขมันจำเป็นที่พบมากที่สุดในอาหาร ทั้งนี้กรดไขมันที่จำเป็นมีสมบัติช่วยลดระดับคอลเลสเตอรอล ช่วยป้องกันโรคผิวหนัง ได้แก่ การเป็นแผลตกสะเก็ดในทารก ช่วยการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ ช่วยให้บาดแผลหายเป็นปกติเร็วขึ้น ส่วนกรดอะราชิโดนิก นอกจากได้จากอาหารแล้วร่างกายยังสร้างได้จากกรดไลโนเลอิก

ข. แบ่งตามระดับความอิ่มตัว มี 2 ประเภท คือ

1.กรดไขมันไม่อิ่มตัว (unsaturated fatty acid) คือ กรดไขมันที่คาร์บอนในโมเลกุลมีไฮโดรเจนจับอยู่ไม่เต็มที่ คือ มีพันธะคู่ (double bond) อยู่ สามารถจะรับไฮโดรเจนเข้าไปในโมเลกุลได้อีก มีจุดหลอมเหลวต่ำ ละลายได้ง่าย ได้แก่ น้ำมันพืช เช่น น้ำมันมะกอก น้ำมันเมล็ดฝ้าย น้ำมันข้าวโพด จะมีกรดไขมัน พวกกรดโอเลลิก และกรดไลโนเลอิกอยู่มาก จึงมีความเหลวมาก บางทีเรียกไขมันจากพืชว่า น้ำมัน (oil)

2.กรดไขมันอิ่มตัว (saturated fatty acid) คือ กรดไขมันที่คาร์บอนในโมเลกุลมีไฮโดรเจนจับอยู่เต็มที่ คือ มีพันธะเดี่ยว (single bond) อยู่ ไม่สามารถรับไฮโดรเจนเข้าไปในโมเลกุลได้อีก มีจุดหลอมเหลวสูงกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัว ได้แก่ ไขมันจากสัตว์ที่มีกรดไขมันพวกปาลมิติก กรดสเตียริก กรดอะราซิติก

ค. แบ่งตามแหล่งที่มาได้ 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

1.ไขมันจากสัตว์ ไขมันกลุ่มนี้ถ้าตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องจะมีลักษณะแข็ง เราสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเช่น มันหมู ส่วนไขมันที่อยู่ในส่วนแทรกของเนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ส่วนใหญ่เป็นไขมันชนิดอิ่มตัว หรือบางคนเรียกว่าไขมันผู้ร้าย ดังนั้นเราจึงได้ไขมันเสมอในขณะที่รับประทานเนื้อสัตว์ต่างๆ เข้าไปในร่างกาย

2. ไขมันจากพืช ส่วนใหญ่มาจากเมล็ดเช่น ถั่วเหลือง เมล็ดนุ่น ถั่วลิสง และพืชน้ำมัน เช่น ปาล์ม มะพร้าว และมะกอก เป็นต้น ในพืชผัก ผลไม้ ส่วนใหญ่จะมีไขมันน้อย ยกเว้น อะโวคาโดและมะกอก

สำหรับปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันพาราพิน ไม่ใช่ไขมันแท้จริง เพราะปิโตรเลียมเป็นสารพวกไฮโดรคาร์บอน ประกอบด้วยคาร์บอน และไฮโดรเจนเท่านั้น ไม่มีออกซิเจน ร่างกายย่อยไม่ได้ และใช้ประโยชน์ไม่ได้ น้ำมันที่กลั่นจากเมล็ดยางพาราก็เช่นกัน ไม่ควรนำมาใช้ ประกอบอาหาร

ประเภทของไขมัน

ไขมันแบ่งออกตามลักษณะทางเคมีได้ 3 ประเภท คือ

1. ไขมันธรรมดา (simple lipid) เป็นไขมันที่ประกอบขึ้นด้วยกรดไขมันกับแอลกอฮอล์ แบ่งออกได้ดังนี้

1.1 ไขมันแท้ (true fat) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากลีเซอไรด์ (glyceride) ประกอบด้วย

กลีเซอรอล กับกรดไขมัน โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปของไตรกลีเซอไรด์ (เกิดจากกรดไขมัน 3 โมเลกุล กับ

กลีเซอรอล 1 โมเลกุล) ได้แก่ น้ำมันพืช ซึ่งอยู่ในรูปของของเหลว เป็นน้ำมัน (oil) และไขมันสัตว์ ซึ่งอยู่ในรูปของของแข็ง เป็นไขมัน (fat)

ไขมันและน้ำมันจะต่างกันที่จุดหลอมเหลว โดยทั่ว ๆ ไป ที่อุณหภูมิ ประมาณ 20 oC ไขมันจะเป็นของแข็ง ส่วนน้ำมันเป็นของเหลว

1.2 ขี้ผึ้ง (wax) ประกอบด้วยกรดไขมัน และแอลกอฮอล์ที่ไม่ใช่กลีเซอรอล มีโมเลกุลใหญ่และมีน้ำหนักโมเลกุลสูง ได้แก่ ขี้ผึ้ง ซึ่งพบตามผิวนอกของเปลือกผลไม้ ผิวใบไม้ ไขปลาวาฬ (spermaceti)

ไขมันพวกนี้ไม่มีคุณค่าทางอาหาร เพราะลำไส้ของมนุษย์ไม่มีเอนไซม์ที่สามารถย่อยได้

2. ไขมันเชิงประกอบ (compound lipid) เป็นไขมันที่ประกอบด้วยไขมันธรรมดารวมกับสารอื่น ๆ มี 3 ประเภท คือ

2.1 ฟอสโฟไลปิด (phospholipid) คือ ไขมันธรรมดาที่อยู่รวมกับฟอสเฟต เป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ เนื้อเยื่อประสาท น้ำเลือด ไข่แดง สารประกอบที่เป็นฟอสโฟไลปิด เช่น เลซิติน (lecithin) เซปฟาลิน (cephalin) พลาสมาโลเจน (plasmalogen) เป็นต้น

2.2 ไกลโคไลปิด (glycolipid) คือ ไขมันธรรมดาที่อยู่รวมกับคาร์โบไฮเดรต เช่น ซีเรโบรไซด์ (cerebroside) มีน้ำตาลกลูโคสเป็นองค์ประกอบ กาแลกโทไลปิด (galactolipid) มีน้ำตาลกาแลกโทส เป็นองค์ประกอบ สารสองชนิดนี้พบที่เยื่อหุ้มเซลล์ของสมอง และเส้นประสาท และพบที่อวัยวะต่าง ๆ เช่น ไต ตับ และม้าม เป็นต้น

2.3 ไลโปโปรตีน (lipoprotein) คือ ไขมันธรรมดาที่อยู่รวมกับกรดอะมิโนหรือโปรตีนพบในเยื่อหุ้มเซลล์ ในเลือดที่ทำหน้าที่ขนส่งพวกไลปิดไปยังเซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย

3. ไขมันอื่น ๆ (miscellaneous lipid) เป็นไขมันที่ไม่ได้ประกอบด้วยกรดไขมันและกลีเซอรอล แต่เป็นสารประกอบที่มีคาร์บอนเกาะติดกันเป็นวง ไขมันประเภทนี้เรียกว่า สเตรอยด์ (steroid) เช่น โคเลสเตอรอล (cholesterol) แคโรทีน (carotene) เทสโทสเตอโรน และโปรเจนเตอโรน (ฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิง) เป็นต้น

โหวตให้คะแนนบทความ


ความคิดเห็น

Comment. 00016
น่ารัก
น่ารัก
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00015
zaleng
zaleng
ขอบคุณครับ ดีมากๆครับ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00014
เมล์
เมล์
สุดยอดมากมาย
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00013
พลพลากร ดวงไชยเงิน
พลพลากร ดวงไชยเงิน
ขอบคุณคับ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00012
ลูกเป็ด
ลูกเป็ด
ขอบคุณสำหรับการที่ให้ความรู้เเก่เรา
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00011
เด็กโคกสลุง
เด็กโคกสลุง
เนื้อหาดีมากๆ ขอขอบคุณครับ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00010
1254
1254
อยากได้แบบฝึกหัดประกอบ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0009
ไข่หวาน
ไข่หวาน
เนื้อหาดีจังวันหลังจะมาดูใหม่
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0008
แพนเค้กpancake
แพนเค้กpancake
ขอบใจมากนะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0007
แพนเค้ก pancake
แพนเค้ก pancake
ขอบคุณนะคะ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0006
YuY
YuY
เนื้อหาดีมากเลยคะ เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ได้มากเลขคะ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0005
น้องคุณพิมพ์
น้องคุณพิมพ์
เนื่อหาดีค่ะ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0004
xxx man
xxx man
เนื้อหาบางอย่างน้อยอะ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0003
aob_pk
aob_pk
งงนะ? เนื้อหาเยอะจังงะ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0002
pricess
pricess
มีตัวอย่างการทดลองเรื่องไขมันไหมค่ะ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0001
หวาน
หวาน
เนื้อหาค่อนข้างดีเอาไปทำรายงานได้ด้วย
แจ้งลบความเห็น

กติกาการโพสข้อความ
  • กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
  • ไม่มีเนื้อหาในเชิงกล่าวหา ให้ร้าย หรือ หมิ่นประมาท
  • ไม่มีเนื้อหาที่เจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ เจตนาให้เกิดความขัดแย้ง
  • ไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และ ผิดกฎหมาย
  • ทาง ส.ส.ท. ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลก่อนนำขึ้นแสดง จึงขออภัยในความไม่สะดวก เพื่อเป็นไปตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
การโพสข้อความ : * เฉพาะสมาชิกค่ะ
facebook