TPA Writer Where The new ideas begin

khwanjai
ผู้เขียน
khwanjai
อัพเดท
22 มิ.ย. 2010 08.48 น.

probiotics

จุลินทรีย์

Probiotic  คือ จุลินทรีย์ที่มีชีวิต (live micyoorganism) และมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ ค้นพบในปี 1908 โดย Metochnikoff จากการที่ได้สังเกตว่าคนที่กินนมเปรี้ยวเป็นประจำมักจะมีสุขภาพดีกว่าและอายุยืนกว่าผู้ที่ไม่กิน ซึ่งในนมเปรี้ยวมีจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Lactobacillus bulgaricus ได้มีการศึกษาวิจัยหลายงานวิจัยในประเทศแถบยุโรป พบว่า จุลินทรีย์  Probiotic  สามารถรักษาการติดเชื้อในลำไส้ได้เร็วขึ้น แต่มีงานวิจัยในประเทศอื่นๆ พบว่า ไม่ได้เป็นเช่นนั้น เช่น จากการศึกษาในประเทศเปรูและอินเดียพบว่าจุลินทรีย์ ดังกล่าว ไม่มีผลต่อการรักษาแต่อย่างใด เช่นกัน

จากข้อมูลการศึกษาหลายๆผลการศึกษาดังกล่าว ได้มีข้อสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ของการรักษาการติดเชื้อในลำไส้ในผู้ป่วยเด็กด้วย Probiotics ดังนี้

-         สามารถรักษาหายเร็วขึ้น 1 วัน แต่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

-         ต้องให้ในขนาดที่สูง ( > 1010  CFUS)

-         มักได้ผลในกลุ่มที่มีการติดเชื้อไวรัสในทางเดินอาหาร

แต่ข้อมูลสนับสนุนการรักษาดังกล่าวมักเป็นในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ได้มีการศึกษาเกี่ยวการใช้ จุลินทรีย์ Probiotic ในการรักษาอาการท้องผูกพบว่า  สามารถช่วยเพิ่มการเคลื่อนตัวของลำไส้ในเด็กทำให้ถ่ายง่ายขึ้นได้ แต่ก็ไม่ทุกการศึกษาที่ทำการทดลอง

ชนิดของ Probiotic มี 2 ชนิดที่มีขายในประเทศไทยคือ

1.)         Infloran 1 cap ประกอบด้วย 109  Lactobacillus acidophilus และ 109    Bifidobacterium bifidum

2.)         Bioflor 1 sachet : 250 Mg Saccharomyces boulardii

 

ดังนั้นการใช้จุลินทรีย์ Probiotic ในการรักษาการติดเชื้อในลำไส้เด็กก็คงต้องมีการศึกษากันอีกต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่แน่นอนกว่านี้ การใช้จุลินทรีย์ Probiotic ดังกล่าวในการรักษาก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์เป็นรายๆไปค่ะ

โหวตให้คะแนนบทความ

  • ตอนที่ 1 : จุลินทรีย์

facebook