รอบคอบ รอบด้าน

ผู้เขียน : รอบคอบ รอบด้าน

อัพเดท: 08 เม.ย. 2009 12.00 น. บทความนี้มีผู้ชม: 52257 ครั้ง

ประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์


ประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์


ประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์

 

ประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์

1.    ทำให้กระบวนการของการบริหารเป็นแบบองค์กรโดยรวม ที่มุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรในระยะยาว

2.    ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม และทันท่วงที

3.    ทำให้มีการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และได้ผล

4.    ทำให้การบริหารงานเป็นการบริหารที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรได้อย่างทันท่วงที

5.    ทำให้การกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันเป็นแบบเชิงรุกมากยิ่งขึ้น

6.    ทำให้ทราบถึงสมรรถนะของคู่แข่งขันที่มีอยู่แล้วและที่จะเข้ามาใหม่ ตลอดจนทราบความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา

7.    ทำให้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและพอดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละโครงการหรือแต่ละกลุ่ม

8.    องค์กร ธุกิจมีศักยภาพสูงในการสร้างความร่วมมือกับผู้จัดส่งวัตถุดิบ

9.    บุคลากรในองค์กรธุรกิจ รับรู้ถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร

10.  พนักงาน ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร ธุรกิจได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันขององค์กร

11.  องค์กร ธุรกิจสามารถรักษาลูกค้า และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะการแข่งขัน

12.  ผู้บริหารองค์กร ธุรกิจรับรู้ถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถแก้ไข ปรับปรุงให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

13.  ทำให้การบริหารองค์กร ธุรกิจมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายขององค์กรมากกว่ามุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของหน่วยงานเป็นหลัก

14.  ทำให้องค์กร ธุรกิจมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขันที่สูง

15.  การดำเนินกระบวนการทางธุรกิจ ขององค์กรมีความต่อเนื่องและทันกับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ได้เป็นอย่างดี

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที