TPA Writer Where The new ideas begin

ขนิษฐา
ผู้เขียน
ขนิษฐา
อัพเดท
08 พ.ย. 2006 14.03 น.

เรียนรู้โดยธรรมชาติ จากสิ่งที่ใกล้ตัว นี่แหละคือวิชาเคมี

ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก

ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก

เป็นปฏิกิริยาที่พบเห็นได้ง่ายๆ กับสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบ แต่เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ อาจจะกินเวลายาวนาน เกิดขึ้นเมื่อมีเหล็กสัมผัสกับน้ำและความชื้น โดยจะค่อย ๆ สึกกร่อน กลายเป็นเหล็กออกไซด์ หรือที่เรารู้จักกันว่า สนิมเหล็ก (Fe2O3.H2O ) สังเกตได้จากสีและลักษณะอื่นๆ ที่แตกต่างจากเหล็ก (Fe) ดังปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น 

 

4Fe(s)   +   3O2 (g)  +  3H2O (l)       ®           2Fe2O3.3H2O(s)

โหวตให้คะแนนบทความ


facebook