TPA Writer Where The new ideas begin

วิกูล
ผู้เขียน
วิกูล
อัพเดท
20 มิ.ย. 2007 22.03 น.

ผู้นำ ต้องมีลักษณะที่เป็นคุณ ซึ่งลักษณะนี้เรียกว่าคุณลักษณะผู้นำ มีอยู่ทุกคนอยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะปลุกขึ้นมาเมื่อไร ปลุกด้วยใจเราเอง

คุณลักษณะผู้นำ

คุณลักษณะผู้นำ

 

วิกูล  โพธิ์นาง

๑๙   มิถุนายน    ๒๕๕๐

pd_wikulp@hotmail.com

 

                ผู้นำ  มีความรู้ทางเทคนิควิชาการบริหารตามวิชาชีพแล้ว  ต้องมีคุณธรรมจึงจะเป็นผู้นำที่สมบูรณ์พร้อมทั้งกายใจส่งผลให้มีความองอาจในการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งจะทำให้ส่วนงานและองค์การพัฒนา  อาจจะมีความขัดแย้งบ้างก็จะเป็นไปในลักษณะอย่างสร้างสรรค์  หลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดังกล่าวคือ

“ขยัน   ประหยัด   ซื่อสัตย์   เสียสละ   กตัญญู”

นี้เป็นคำขวัญของนักเรียนผู้นำทุกรุ่น

                      หากมีฐานอันมั่นคงคือศีล ไม่ว่าจะเป็น ศีล ๕  ศีล ๘ หรือมากกว่าก็ตามทีจะดียิ่ง

ผู้นำต้องแข็งแรง ทั้งกายและใจ

            ผู้นำ  มีความรู้ทั้งเทคนิควิชาการ การบริหารจัดการที่สั่งสมมานานทั้งจากสถาบันการศึกษา  หรือค้นคว้ามาด้วยตนเองรวมถึงสถาบันองค์การจัดเสริมให้  ต้องใช้งบประมาณส่วนตัวขององค์การภาษีของประเทศชาติเป็นจำนวนมากต่อผู้นำหนึ่งคน  หากอายุเฉลี่ยของคนเรามีไม่เกิน ๑๐๐  ปีตามที่ได้รับทราบนั้นเราจะเหลือเวลาอีกน้อยมากเพราะกว่าจะมาเป็นผู้นำอายุก็เข้าไป ๓๐  หรือ ๔๐  , ๕๐ แล้ว คิดดูจะเหลือเท่าไร  เสียดายไหมกับโอกาสที่จะได้สร้างความดี

                แต่เราสามารถแก้ไขได้  ด้วยการยืดอายุของเราออกไปอีกให้ได้มากกว่า ๑๐๐ ปี บางคนในโลกนี้มีอายุเกือบ ๒๐๐ ปี ของไทยเรายืดออกไปถึง ๑๒๐ ปีก็ก็น่าจะทำได้ซึ่งจะสามารถทำความดีได้อีกเยอะแต่ต้องยืดแบบสมบูรณ์ไม่ป่วยไข้หากทำได้ก็จะมีเวลาเหลือเพื่อใช้ความรู้ความดีต่อตน สังคม ชาติบ้านเมืองและโลกนี้ ถึงแม้เกษียณแล้วก็ยังไม่เป็นคนไร้ค่ามีความรู้มีกำลังก็ยังหางานทำให้กับสังคมได้อีกมากอีกนาน

            ผู้ที่ป่วยเสียชีวิตไปมาก  ไม่ได้เป็นไปตามสังขารอันสมควรเกิด  แต่เพราะการกินอาหารการปฏิบัติกิจของตนเองในชีวิตประจำวัน  ผู้ที่ทำหน้าที่รบกับศัตรูบางคนไม่ได้เสียชีวิตในสนามรบแต่ต้องเสียชีวิตเพราะการกินอาหารเสพยาเสพติด  เคยมีแพทย์ท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่าความป่วยไข้ไม่ต้องไปหาหมอรักษา  ตัวเองรักษาตัวเองนั่นแหละ ดีกว่า

                หากเรากินเนื้อสัตว์  แต่น้อยหันมาบริโภคผักผลไม้ให้มากหรือพัฒนาไปสู่มังสวิรัติคืองดเนื้อสัตว์ทุกชนิดก็จะทำให้ชีวิตสมบูรณ์ยืนยาวได้  ด้วยตระกูลของมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเภทกินผักผลไม้เป็นอาหารหาใช่กินเนื้อสัตว์ไม่เรากินผิดธรรมชาติมานานคงจะเรียนแบบเสือสิงห์โตเป็นแน่

                กินผักผลไม้ให้มาก  หรือกินมังสวิรัติร่างกายจะสมบูรณ์เพราะระบบโครงสร้างของมนุษย์ออกแบบมาเพื่อกินผัก  การออกกำลังกายสม่ำเสมอจะทำให้ร่างกายสมบูรณ์ระบบในร่างกายแข็งแรงตอบสนองกันได้ดีโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ตามมาก็จะมีความร่าเริงแจ่มใสต่ออายุให้ยืนยาว      

                เมื่อรู้จักกิน   ออกกำลังกายเป็นประจำก็จะมีชีวิตอยู่เห็นความเปลี่ยนแปลงของตน  ลูกหลาน  ประเทศชาติ  มีโอกาสสร้างความดีได้อีกนานให้คุ้มค่ากับการเกิดมาเป็นมนุษย์ครั้งหนึ่ง.

 

“ผู้นำ รุ่น ๕๒๑” กาญจนบุรี

๑๔ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๐: วิกูล โพธิ์นาง (๕๔)

โหวตให้คะแนนบทความ

  • ตอนที่ 1 : คุณลักษณะผู้นำ

facebook