มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 16 พ.ย. 2008 16.34 น. บทความนี้มีผู้ชม: 95150 ครั้ง

ทำเลที่ตั้ง คือ Key success factorของธุรกิจการค้า แต่ มีศาสตร์ที่เรียกว่า ฮวงจุ้ย
เป็นเครื่องมือในการเสริมความสำเร็จของกิจการ เป็นศิลป์แห่งความลงตัวของการวางตำแหน่งเครื่องประดับ เพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินชีวิต อย่างมีความสุข


ทำเลและ ปัจจัยเสริมต่าง ๆ ในการประกอบการ

จากตัวอย่างที่กล่าวมาพอสังเขป  ทำเลที่ตั้งร้านค้าที่ประกอบธุรกิจแต่ละชนิดย่อมแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ประเภทและชนิดของธุรกิจ  เช่น   ร้านจำหน่ายรถจักรยาน  ร้านขายเครื่องเขียน  ร้านบริการถ่ายเอกสาร  กิจการหอพัก  ร้านอาหารจานด่วน   แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่บนพื้นฐานทำเลที่ดี  มีฮวงจุ้ยที่เป็นมงคลสนับสนุน  

              ร้านจำหน่ายรถจักรยาน    

           ธรรมชาติของร้านค้า   สินค้าโดยทั่วไปมักเป็น  รถจักรยานเป็นสินค้าหลัก  ส่วนสินค้ารอง  คือ  อะไหล่ อุปกรณ์เสริม  ลูกค้ามักเป็นไปได้ทุกกลุ่ม  ทุกอาชีพ  ทุกวัย  สินค้ามีหลายสายผลิตภัณฑ์   ราคา  ตั้งแต่  500  บาทถึง  10,000  บาท  ช่องทางการจัดจำหน่ายคือ  จำหน่ายสินค้าจากหน้าร้าน   เป็นการขายปลีก  ขายส่งจำนวนมากสำหรับ  พ่อค้าคนกลางที่นำรถบรรทุกขนาดใหญ่ ไปจำหน่ายที่ชนบทห่างไกล     อีกทั้งมีบริการเสริม  ซ่อมบำรุงรักษา  อุปกรณ์ต่าง ๆ    ส่วนการโฆษณาส่งเสริมการขายนั้น  มักจะใช้การติดป้ายตามสถานที่สำคัญ  ป้ายหน้าร้าน  วิทยุ  ตามรายการคลื่นต่าง ๆที่มีผู้ฟังตามท้องถิ่น    

           ทำเล    ชานเมืองที่ที่ไม่มีการจราจรคับคั่ง    ชนบท  อำเภอ  ร้านค้าเป็นร้านค้าทั่วไป  ห้องแถวมีคนสัญจรไปมา  มีชุมชนที่มีการขับขี่รถจักรยาน  ภายอาคารร้านค้าจะต้องมีความคงทนของคอนกรีต  พื้น  ไม่มีการรั่วซึมของน้ำฝน  แสงแดดส่องถึง  ในตอนกลางวัน  และหน้าฝนไม่มีการสาดใส่ของน้ำฝน   มีกันสาด  เพราะทั้งนี้การควบคุมสินค้าคงคลังย่อมมีความสำคัญและ  น้ำหนักของสินค้าและอุปกรณ์เสริมมีน้ำหนักมาก  มีการประกันภัย

            ร้านขายเครื่องเขียน      สินค้าโดยทั่วไปมักเป็น  อุปกรณ์ประกอบการเรียนเป็นสินค้าหลัก  ส่วนสินค้ารอง  คือ  เครื่องมือประกอบการทำการฝีมือ  ซึ่งมีกำหนดในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  อุปกรณ์เครื่องแต่งกายลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด    ลูกค้ามักเป็นนักเรียนนักศึกษา  บุคลากรในสถานศึกษา  ลูกค้ารองเป็นพนักงานเงินเดือน  สินค้ามีหลายสายผลิตภัณฑ์   ราคา  ตั้งแต่ 1  บาทถึง  ประมาณ 500  บาท  ช่องทางการจัดจำหน่ายคือ  จำหน่ายสินค้าจากหน้าร้าน   เป็นการขายปลีก  ขายส่งไปตามชนบท   ส่วนการโฆษณาส่งเสริมการขายนั้น  มักจะใช้การติดป้ายตามสถานที่สำคัญ  ป้ายหน้าร้าน  วิทยุ  ตามรายการคลื่นต่าง ๆที่มีผู้ฟังเป็นกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น       

           ทำเล   ใกล้สถานศึกษา    ชนบท  อำเภอ  ร้านค้าเป็นร้านค้าทั่วไป  ห้องแถวมีคนสัญจรไปมา  มีชุมชนที่มีการเรียนการสอน  วัด    ภายอาคารร้านค้าจะต้องมีความคงทนของคอนกรีต  พื้น  ไม่มีการรั่วซึมของน้ำฝน  แสงแดดส่องถึง  ในตอนกลางวัน  และหน้าฝนไม่มีการสาดใส่ของน้ำฝน   มีกันสาด  เพราะทั้งนี้การควบคุมสินค้าคงคลังย่อมมีความสำคัญควรดูแลอย่างดีเพราะสินค้าไม่เหมาะกับความชื้น สินค้าส่วนมากไวไฟควรมีอุปกรณ์ดับเพลิง 

            ร้านอาหารจานด่วน      สินค้าโดยทั่วไปมักเป็น อาหารที่เป็นจานเดียวอิ่มเป็นสินค้าหลัก  ส่วนสินค้ารอง  คือ  เครื่องดื่ม น้ำแข็ง  ลูกค้ามักเป็นนักเรียนนักศึกษา พนักงานเงินเดือน  กลุ่มบุคคลที่ต้องการความเร่งรีบ  ลูกค้ารองเป็นร้านค้าใกล้เคียง  สินค้ามีหลายชนิด  มีป้ายราคา ประมาณ 1 – 100  บาท  ช่องทางการจัดจำหน่ายคือ  จำหน่ายสินค้าจากหน้าร้าน   เป็นการขายปลีก  ขายส่งจัดทำข้าวกล่องในโอกาสประชุมสัมนา   ส่วนการโฆษณาส่งเสริมการขายนั้น  มักจะใช้การติดป้ายตามสถานที่สำคัญ  ป้ายหน้าร้าน  มักเขียนว่าอาหารตามสั่งแสดงรายการอาหาร 

           ทำเล   ใกล้สถานศึกษา  สถานที่ราชการ หน่วยงานของเอกชน    ร้านค้าเป็นร้านค้าทั่วไป  ห้องแถวมีคนสัญจรไปมา   พื้นสะอาด  ไม่ใกล้สิ่งปฏิกูล  บรรยากาศเย็นสบาย มีการควบคุมการไหลเวียนของกระบวนการสั่งซื้อ มีฉนวนกันความร้อน  ในตอนกลางวัน  และหน้าฝนไม่มีการสาดใส่ของน้ำฝนมีกันสาด  คนปรุงจะต้องแต่งกายสุภาพสะอาด  ปรุงอาหารให้เห็น   คนเสริฟเช่นกัน  ร่างกายต้องสะอาด  อุปกรณ์เล็บ  ผม  มีการคลุมปกปิด   แสดงป้ายหากได้รับการับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเสมอ

   ทั้งหมดที่กล่าวมานี้    มีความสำคัญไม่แพ้   ฮวงจุ้ย  เช่นกัน  ผู้ประกอบการควรพิจารณาด้วยอย่างรอบคอบ  จะเห็นได้ว่าการสัญจร  ที่เรียกว่าพลังซี่  ตามหลักของฮวงจุ้ย  แท้จริงการทำการค้า  จำเป็นที่ต้องอาศัยการสัญจรเช่นกัน    
             จากความเชื่อส่วนบุคคลนี้เอง  เป็นภูมิรู้  ภูมิปัญญา  ของคนจีนโบราณที่ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น  โดยเริ่มต้นจากมีการจดบันทึกลักษณะต่าง ๆ  ของทำเล  สิ่งปลูกสร้าง  สิ่งแวดล้อม  กับผลที่เกิดขึ้นตามมาภายหลังซึ่งอาศัยหลักการทางสถิติ  และผสมผสานกับความเป็นจริงจนกระทั่งตกผลึกทางความคิดผ่านกระบวนการที่อาศัยความเชื่อ  สั่งสอนคนรุ่นลูกหลานต่อมา  จากความเชื่อที่ว่า  ห้ามสร้างบ้านใกล้เสาไฟฟ้า  เพราะเหมือนธูป  ดอกเดียวถือว่าไม่เป็นมงคล  คนอาศัยเจ็บป่วยง่าย  แท้จริง  เสาไฟฟ้าหาก  คนเราอยู่ใกล้  เกิดการรั่วไหลของกระแสไฟก็ถือว่าอันตราย  เหมือนกัน  และที่สำคัญ  ฝนตกฟ้าคะนอง  หากเกิดฟ้ารั่ว  หรือ  อาจเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจร  ฟ้าผ่าลงมาสายอสุรีบาด   อาจสร้างความเสียหายแก่กิจการร้านค้า  หรือผู้พักอาศัยได้  อีกอย่างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในหม้อแปลงจะเหนี่ยวนำกับธาตุเหล็ก  ในร่างกายมนุษย์  คลื่นสมอง  ของมนุษย์ทำให้เกิดการทำงานของร่างกายที่ผิดปรกติไป  บนโลกมนุษย์ก็มีเส้นแรงแม่เหล็กโลกพาดผ่าน  ไม่มากก็น้อยอาจส่งผลเช่นกัน   

         ท่านผู้อ่านลองพิจารณา  เรื่องน้ำขึ้นน้ำลง  ที่วิทยาศาสตร์อธิบายว่าเป็นผลอันเนื่องมาจาก  แรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์  เกิดขึ้นจะเห็นชัดที่ชายทะเล  และจากการอธิบายเชิงโหรราศาสตร์ที่ผู้เขียนเคยอ่านและค้นคว้ามาว่า  ดวงจันทร์นี้เองมีแรงดึงดูดของโลก  และทฤษฏีแรงดึงดูดระหว่างมวลของวิชาฟิสิกส์   ซึ่งโลกกระทำกับดวงจันทร์และดวงจันทร์กระทำกับโลก  โลกมีสนามแม่เหล็กโลก  ร่างกายมนุษย์มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบ  ผู้เขียนตั้งข้อสังเกต  ว่าอาจมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์  จากความเชื่อของชาวตะวันตกที่ว่าสุนัขจิ้งจอก  จะคืนร่างเป็นมนุษย์ในคืน  พระจันทร์เต็มดวง  ลองสังเกตสถิติการเกิดอาชญากรรม  มักเกิดและสำเร็จในคืนพระจันทร์เต็มดวง    ครั้งสมัยโบราณชาวฮั่นถูกชาวมองโกล รุกราน  และพร้อมกันต่อสู้กับชาวมองโกลจนชนะโดยส่งสาร  เป็นการติดต่อกันผ่านขนมติดกระดาษสีแดง  จนสำเร็จมาแล้วในคืนพระจันทร์เต็มดวงจนเป็นที่มาของประเพณีการไหว้พระจันทร์  จนกระทั่งปัจจุบัน

         ประเทศไทยวันเพ็ญเป็นวันสำคัญเช่น  ลอยกระทง และ พระพุทธเจ้าประสบความสำเร็จ  ในการตรัสรู้  แสดงปฐมเทศนา  และวันสำคัญของพุทธศาสนาเกิดขึ้นในคืนพระจันทร์  แม้กระทั่งบั้งไฟพญานาคนักวิจัยของไทยบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ  ซึ่งเป็นการประทุของสารเคมีที่สั่งสมกันมา  นานจะเกิดเป็นลูกไฟพวยพุ่งออกมา  จากแม่น้ำโขงเกิดขึ้นในคืนพระจันทร์เต็มดวงเช่นกัน   ท่านผู้อ่านลองตั้งข้อสังเกตดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่กล่าวมานี้เป็นข้อสังเกตส่วนบุคคล  ที่อาจเกิดจากแรงดึงดูด  การเหนี่ยวนำ  ของกระแสแม่เหล็ก  สนามแม่เหล็กโลก และ ดวงจันทร์          ซึ่งฮวงจุ้ยเองท่านจะเห็นซินแสถือเข็มทิศเดินหาตำแหน่งต่าง ๆ  ที่เหมาะสมด้วย  เช่นกัน               

 

 

   


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที