มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 16 พ.ย. 2008 16.34 น. บทความนี้มีผู้ชม: 95154 ครั้ง

ทำเลที่ตั้ง คือ Key success factorของธุรกิจการค้า แต่ มีศาสตร์ที่เรียกว่า ฮวงจุ้ย
เป็นเครื่องมือในการเสริมความสำเร็จของกิจการ เป็นศิลป์แห่งความลงตัวของการวางตำแหน่งเครื่องประดับ เพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินชีวิต อย่างมีความสุข


ศาสตร์และศิลปแห่งความเป็นจริง (ต่อ)

                  6 .วัด โบสถ์ ศาลเจ้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
                       ให้หลีกเลี่ยงไม่ควรอยู่ใกล้กรณีประตูบ้านห้ามตรงกับประตูสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

                       ความเป็นจริงตามหลักวิชาการ     สำหรับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มักมีการจุดธูปจุดเทียนและไหว้กระดาษเงินกระดาษทองหลังจากไหว้ต้องเผา     ทำให้เกิดควันไฟ จากการเผาไหม้เข้าร้านค้าปลีกขนาดย่อมทำให้ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ สายตาและ   อาจเกิดอัคคีภัยได้ง่ายตลอดจนยังเกิดสารพิษตะกั่วจากการเผากระดาษเงินกระดาษทอง    ทำให้ลูกค้าไม่อยากเข้าร้าน      
                      7. โรงพยาบาล
                     ให้หลีกเลี่ยงไม่ควรอยู่ใกล้เพราะ  เป็นแหล่งที่คนป่วยมารับการรักษา พลังที่ป่วยเหล่านี้เมื่อสะสมมาก ๆ ก็ไม่ดีแต่ควรหลีกเลี่ยงมากที่สุดคือ โรงพยาบาลตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามประตู
                      ความเป็นจริงตามหลักวิชาการเมื่อมี         คนป่วยมารับการรักษาหรือเดินผ่านบ่อย     มีกลิ่นยาและสารเคมีตลอดจนพบเห็นภาพการเกิดอุบัติเหตุเกิดความรู้สึกหดหู่ใจทำให้ผู้คนเกิดความรู้สึกไม่ดี      ทั้งนี้อาจเป็นที่บ่มเพาะของเชื้อโรคติดต่ออีกด้วย แต่ในทางกลับกัน    ควรทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์   หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ของผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยที่มาเฝ้าไข้ผู้ป่วย  
                     8 . ทางสามแพ่ง

                      ให้หลีกเลี่ยงไม่ควรอยู่ใกล้เพราะ  ความเชื่อเรื่องเป็นทางผ่านของวิณญาณ 

                      ความเป็นจริงตามหลักวิชาการเมื่อมี         การสัญจรของยานพาหนะ อาจเกิดอุบัติเหตุได้เพราะตามสถิติส่วนมากแล้วเมื่อมีการเสียหลักของยานพาหนะจะเกิดที่ทางสามแพ่งเป็นส่วนใหญ่ แม้กระทั่งเวลากลางคืนหรือกลางวัน ยานพาหนะเปิดสัญญาณไฟสูงขณะขับขี่  เป็นผลให้เกิดความรำคาญใจแก่เจ้าของกิจการได้ทั้งนี้มีทางแก้เบื้องต้นคือติดกระจกที่หน้าร้านค้า โดยมากเพื่อให้เกิดศิริมงคลจะติดเป็นรูปเสือคาบดาบที่กระจกด้วย   เพราะความเชื่อตามหลักโหราศาสตร์เสือจะเป็นตัวขับไล่วิณญาณชั่วร้ายออกไป          

                                 พื้นที่ คือ “หยิน” จะเกิดคุณค่าก็ต่อเมื่อมีถนน คือ " หยาง " มาตัดผ่าน
                                                 เมื่อ" หยิน + หยาง " รวมกัน ก็จะก่อเกิดความสมดุลที่ดี

ดังนั้น  ตามหลัก ฮวงจุ้ยพื้นที่จะต้องมีถนนตัดผ่าน

                      9. พื้นที่ที่ไม่มีการคมนาคม    ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรมีการประกอบกิจการใด ๆ

                         ความเป็นจริงตามหลักวิชาการ  เมื่อมีพื้นที่แล้วไม่มีการคมนาคมก็ไม่มีลูกค้า ถ้าหากการคมนาคมขนส่งมวลชนไม่สะดวกลูกค้ากลุ่มเป้าหมายก็ไม่สามารถเข้ามาอุดหนุนกิจการได้

                          นักดาราศาสตร์ของจีนกล่าวว่า โลกมีเส้นแรงของแม่เหล็กโลกที่มีการเคลื่อนที่ของ อิเล็กตรอนจากขั้วใต้มาขั้วเหนือ  ซึ่งในทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์ตามตำราที่เราเรียนมาจะมีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน จากขั้วเหนือไปใต้

ด้วยเหตุนี้เอง  ซินแสที่เชี่ยวชาญการดูฮวงจุ้ย  จึงมักถือเข็มทิศขณะเดินหาตำแหน่งของวัตถุมงคลในที่อยู่อาศัยหรือร้านค้าที่ผู้ประกอบการทำกิจการ  เพราะเข็มทิศมีแม่เหล็ก  เพื่อให้ทราบกระแสแม่เหล็กโลกนั่นเอง 

                          แล้วทำไม  ฮวงจุ้ยจึงขึ้นอยู่กับตัวผู้อยู่อาศัยด้วย ล่ะ  ?   ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นมนุษย์เรามี  ธาตุประจำตัวคือธาตุเหล็ก  ซึ่งเป็นส่วนประกอบของฮีโมลโกลบินในเม็ดเลือดแดง  ในน้ำเลือดนี้เอง  และ แม่เหล็ก ย่อมมีผลต่อเหล็กคือจะเกิดการดึงดูดซึ่งกันและกันและผลักดันซึ่งกันและกันถ้าต่างขั้ว โลกของเรามีสนามแม่เหล็ก  มนุษย์เรามีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบในร่างกาย         ซินแสที่เชี่ยวชาญการดูฮวงจุ้ย  จึงมักถือเข็มทิศขณะเดินหาตำแหน่งที่ผู้อยู่อาศัยมีความลงตัวกับสนามแม่เหล็กโลก  ถ้าเมื่อไม่เกิดความสมดุลจึงมักไม่เกิดความสุข  เจ้าของบ้านอาจมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นได้ แต่ในกรณีกลับกันหากเจ้าของบ้านมีการจัดตำแหน่งฮวงจุ้ยที่ดี จะส่งผลดีต่อสุขภาพและกิจการด้วย 

                          ถนนที่ดีสำหรับธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม มีลักษณะ ดังนี้
1. เป็นถนนเส้นตรงปกติ ผ่านด้านหน้าในลักษณะที่การมองเห็นของผู้ที่ผ่านไปมาเป็นลักษณะที่ดี
2. เป็นถนนโอบอุ้ม  จะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าทีผ่านไปผ่านมา  กล่าวคือการเดินทางของรถเมื่อผ่านทางโค้งสัณชาตญาณของผู้ขับขี่จะเกิดความระมัดระวัง  การมองนั้นจะมีความละเอียดมากขึ้นทั้งสวนมาและสวนไป กระแสไหลโอบอุ้มอย่างนิ่มนวล ห้อง ลูกค้าจะกลับมาให้การสนับสนุนอยู่เป็นประจำ
                           ดังนั้น จากเดิมที่พุ่งมาทำร้ายเรา ก็จะกลายมาเป็นส่งเสริมเรา ( เพราะน้ำให้กำเนิดไม้ )
ถนน ที่ไม่ดี มีลักษณะ ดังนี้
1. เป็นถนนทิ่มแทง เช่น ทางสามแพร่ง
                            หากพิจารณาตามความเป็นจริง ทางสามแพร่งเป็นแหล่งที่รถชุกชุม ฝุ่นมาก
เสียงดังจากรถวิ่ง บีบแตร แสงไฟจากยานพาหนะพุ่งเข้ารบกวนคนในบ้าน โอกาสเกิดอุบัติเหตุสูง เพราะรถมีโอกาสแหกโค้งพุ่งชนเข้าบ้านได้

                 ในทางฮวงจุ้ย หรือ หยิน หากทางที่พุ่งมาเป็นทางยาวการชนก็จะแรง
กลายเป็นการทำลาย  เพราะถ้าทางยาวจะทำให้ความเร็วของยานพาหนะ ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ มีเรื่องราวจนเป็นเหตุให้เสียทรัพย์  มีปัญหา  หากกรณีรุนแรง และบุคคลในบ้านดวงกำลังไม่ดี มีสิทธิถึงเสียชีวิตได้
การแก้ไขทั่วไป
                  กรณีเป็นอาคารพาณิชย์ ถือว่าใช้ได้ เพราะต้องการให้พลุกพล่าน มีลูกค้าเข้าร้านมากหากต้องการแก้ไขแก้ได้โดยการติดกระจกเพื่อสะท้อนแสงของไฟหน้ารถออกไปและยังเป็นเครื่องอุปกรณ์ช่วยเตือนให้รถระวังการเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนได้อีกด้วย  ในทางจิตวิทยาที่กระจกจะทำเป็นยันต์แปดเหลี่ยมรูปเสือคาบดาบ  ส่วนรูปเสือ  เป็นสัญญลักษณ์
แต่หากเป็นที่อยู่อาศัย ไม่ดี เพราะเราต้องการความสงบเพื่อการพักผ่อน

2. เป็นถนนหักศอก เช่น ถนนอับที่ไม่สามารถมองเห็นรถที่สวนทางมาอาจเกิดอุบัติเหตุได้ นอกจากนี้ลูกค้าอาจไม่กล้าเดินผ่านทำให้ไม่มีลูกค้า 

การแก้ไขทั่วไป  แก้ไขแก้ได้โดยการติดกระจกเพื่อสะท้อนภาพของรถเป็นการ เตือนให้รถระวังการเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนได้อีกด้วย
บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที